Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Interpelacje w sprawie uprawnień  (Przeczytany 3168 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

  • Członek PTG
  • ***
  • Wiadomości: 2864
Interpelacje w sprawie uprawnień
« dnia: 18 Maja 2011, 07:47 »
Witam.

Skoro w tym dziale mowa o uprawnieniach, to pewnie zainteresują Was pewne interpelacje poselskie http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/INTop/ ... enDocument

Cytuj
Interpelacja nr 21498

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

   Szanowny Panie Ministrze! Zarówno z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), jak również przepisów wykonawczych do tej ustawy regulujących nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, tj. rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 143, poz. 1396) wynika, iż uprawnienia zawodowe nadaje główny geodeta kraju. Koszty postępowania kwalifikacyjnego pokrywają osoby ubiegające się o nadanie tych uprawnień. Tymczasem z informacji zamieszczonych w artykule opublikowanym w ˝Magazynie Geoinformacyjnym - Geodeta˝ nr 2 z lutego 2011 r. wynika, iż organizatorem postępowań kwalifikacyjnych jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Wobec powyższego proszę o udzielenie następujących informacji:

   1. Na jakiej podstawie prawnej główny geodeta kraju zleca organizowanie egzaminów Stowarzyszeniu Geodetów Polskich? Od jak dawna ww. stowarzyszenie jest organizatorem ww. egzaminów?

   2. Jaka jest wysokość opłaty egzaminacyjnej za egzamin na uprawnienia zawodowe i z przepisów jakiej ustawy wynika wysokość tej opłaty?

   3. Jaka jest liczba członków komisji egzaminacyjnej i kryteria ich powoływania?

   4. Czy prawdą jest, że członkowie komisji egzaminacyjnej prowadzą kursy przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia? Czy takie przypadki zdarzały się w ubiegłym roku? Jak często występowały przypadki, gdy ta sama osoba prowadziła kurs przygotowawczy, a następnie egzaminowała?

   5. Z jakiego przepisu prawa wynika, iż warunkiem ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych jest udział w kursie przygotowawczym organizowanym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich?

   6. Jaki jest przychód z tytułu egzaminów na uprawnienia zawodowe w roku 2010?

   7. W jakiej części środki, które wpłynęły do Stowarzyszenia Geodetów Polskich z tytułu egzaminów na uprawnienia zawodowe, zostały przekazane do budżetu państwa?

   8. Jakie wynagrodzenie i inne korzyści (koszty noclegów, przejazdów, wyżywienia) uzyskiwali w ubiegłym roku poszczególni członkowie komisji egzaminacyjnej z tytułu pracy w tej komisji (proszę o wyszczególnienie ww. kosztów i ich podział na wynagrodzenie i zwrot kosztów noclegu, przejazdu i wyżywienia)?

   Z poważaniem

   Poseł Wiesław Andrzej Szczepański

   Leszno, dnia 9 marca 2011 r.


i druga: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/INTop/ ... enDocument

Cytuj
Interpelacja nr 21062

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie nadawania uprawnień zawodowych przez głównego geodetę kraju

   Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), uprawnienia zawodowe nadaje główny geodeta kraju na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną do spraw uprawnień zawodowych. Nadanie uprawnień zawodowych stwierdza się świadectwem. Odmowa nadania uprawnień zawodowych następuje w drodze decyzji. Główny geodeta kraju powołuje komisję do spraw uprawnień zawodowych z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń społeczno-zawodowych działających w dziedzinie geodezji i kartografii, a także prowadzi centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych.

   W wykonaniu delegacji ustawowej zawartej w art. 45 ust. 5 minister infrastruktury określił tryb składania wniosków o nadanie uprawnień zawodowych, sposób i warunki uznania praktyki zawodowej, organizację działania komisji kwalifikacyjnej, sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, sposób ustalania kosztów postępowania kwalifikacyjnego, sposób prowadzenia i zakres danych centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe, wzory świadectw uprawnień zawodowych.

   Kwestie związane ze sposobem ustalania kosztów postępowania kwalifikacyjnego regulują § 26, § 27 i § 28 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 143, poz. 1396). Stosownie do ich brzmienia wysokość kosztów postępowania kwalifikacyjnego ustala się na podstawie analizy przewidywanych kosztów, stosownie do prognozowanej liczby osób zainteresowanych w danym roku budżetowym. Koszty postępowania kwalifikacyjnego obejmują koszty bezpośrednie (wynagrodzenia, przejazdów, noclegów i diet członków zespołu kwalifikacyjnego, wynajmu sal na egzamin i posiedzenia zespołu, materiałów i prac biurowych związanych z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego, w tym druku formularzy zawierających pytania egzaminacyjne) oraz koszty pośrednie (koszty organizowania okresowych posiedzeń komisji kwalifikacyjnej lub posiedzeń zespołów kwalifikacyjnych mających na celu ujednolicenie zasad postępowania kwalifikacyjnego wobec wszystkich osób zainteresowanych oraz podsumowanie doświadczeń wynikających z prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych, koszty opracowania pytań egzaminacyjnych, koszty wydawnictw informacyjno-szkoleniowych, koszty związane z obsługą prac komisji kwalifikacyjnej, w tym obsługą księgową i obsługą administracyjno-prawną). Ponadto w przypadku niedopuszczenia osoby zainteresowanej do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego osobie tej zwraca się 50% wpłaty wniesionej na poczet pokrycia kosztów postępowania kwalifikacyjnego.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

   1. Czy w ubiegłym roku opracowano pytania egzaminacyjne, a jeśli tak, to jaki był koszt tego opracowania?

   2. Jakie są przyczyny potrącania 50% opłaty egzaminacyjnej w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych nie została dopuszczona do części sprawdzającej? Czy rzeczywiście przeprowadzenie wobec takiej osoby jedynie części wstępnej postępowania kwalifikacyjnego polegającej na badaniu dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz ocenie spełnienia przez osobę zainteresowaną warunków wymaganych do ubiegania się o uprawnienia zawodowe uzasadnia potrącenie tak znacznej części opłaty egzaminacyjnej? Czy w ubiegłym roku zdarzały się takie przypadki?

   3. Prognozowano, iż o uprawnienia zawodowe w roku 2010 ubiegać się będzie 700 osób, podczas gdy z informacji zamieszczonej na http://www.geoforum.pl wynika, iż do egzaminów przystąpiło 1450 osób? Co jest przyczyną zaistniałej sytuacji? W jaki sposób tak znaczący wzrost liczby zdających wpłynął na wysokość opłaty egzaminacyjnej?

   4. Jak często główny geodeta kraju w drodze wyjątku zezwala na organizowanie postępowania kwalifikacyjnego poza siedzibą Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii? Jaka jest średnia różnica w kosztach postępowania kwalifikacyjnego organizowanego w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii a postępowania organizowanego poza jego siedzibą?

   5. Jakie są koszty wynajmu sal egzaminacyjnych w obu przypadkach?

   Z poważaniem

   Poseł Wiesław Andrzej Szczepański

   Leszno, dnia 21 lutego 2011 r.

Z metryczek interpelacji wynika, że odpowiedzi udzielił Pan Tomasz Siemoniak - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niestety nie udało mi się odnaleźć jej tekstu... :)

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Adam Wójcik

  • Członek PTG
  • ***
  • Wiadomości: 2864
Re: Interpelacje w sprawie uprawnień
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maja 2011, 20:31 »
Pod podanymi przeze mnie linkami pojawiły się teksty udzielonych odpowiedzi...
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Jarek Thor

  • Zarząd PTG
  • *****
  • Wiadomości: 2267
Re: Interpelacje w sprawie uprawnień
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2011, 22:38 »
Całkiem Ciekawa lektura  8-) . Wynika z niej, że SGP organizuje egzaminy bez zysków dla siebie, bo zgodnie z statutem nie może na tym zarabiać. Może znajdzie się ktoś, kto wyliczy z tych danych, ile faktycznie wynoszą koszty tych egzaminów. Mam na myśli koszty bezpośrednie no i te pośrednie.  Z danych zawartych w odpowiedzi wynika, że można to wyliczyć. Przynajmniej te bezpośrednie związane z kosztami egzaminów. No i zostanie jakaś reszta, na koszty pośrednie związane z posiedzeniami członków komisji. Szczerze mówiąc nie chce mi się tego liczyć, ale....jakoś mi się wydaje, że tych kosztów bezpośrednich jest  mniej od tych pośrednich. No i brakuje mi (sam nie wiem czy to obowiązek czy nie) informacji na stronie SGP ze sprawozdania z rocznej działalności. My publikujemy nasze sprawozdania (za 2009 opublikowaliśmy, a za 2010 przesłałem  prezesowi sporządzone sprawozdanie roczne, które zapewne się za jakiś czas ukaże na naszej stronie) a SGP z tego co widzę nie. Naprawdę są w tym Stowarzyszeniu aż tacy działacze, którzy cały ten przecież bardzo trudny i skomplikowany proces organizacji egzaminów robią tylko społecznie? Należy wierzyć, że tak, więc.....podziwiam członków SGP, bezpośrednio zaangażowanych w organizację egzaminów. Ktoś tam jednak napisał w tych odpowiedziach, że są w komisjach egzaminacyjnych przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych. No cóż. Wychodzi na to, że my się nie liczymy w rozdawaniu kart. Widocznie nie zasługujemy na to w oczach GGK. I powiem od siebie, że na tym etapie chyba ma prawo nas nie zauważać. Choć pewnie już powinna.
pozdrawiam
Jarek