Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: chudy Wątek: Podział budynku  (Przeczytany 11452 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline chudy

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 60
Podział budynku
« dnia: 11 Listopada 2012, 23:21 »
Witam,

Chciałem poruszyć temat dokonywania podziałów nieruchomości zabudowanych, w których projektowana granica przebiega przez istniejący budynek.

Stosownie do zapisów art. 93 ust. 3b UoGN oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia, podziału można dokonać jeżeli granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu będą przebiegać:
- wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu
- wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu (w budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego)

Wobec czego nasuwają mi się pytania:

Czy zasadne jest żądanie przez Gminę załączenia do wniosku o podział nieruchomości opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (skoro UoGN w art. 97 ust. 1  jasno precyzuje dokumenty, które należy załączyć do wniosku o podział) ?

Czy taka opinia w ogóle coś wnosi, skoro główną przesłanką do dokonania podziału budynku jest występowanie ścian usytuowanych na całej jego wysokości, a geodeta jakoby potwierdza ich istnienie poprzez przedstawienie projektowanych granic na rzutach poszczególnych kondygnacji ( § 4 ust. 2 rozporządzenia)?
"Zdrowy rozsądek to zbiór uprzedzeń nabytych do osiemnastego roku życia ... " Albert Einstein

Offline A K

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 21
Odp: Podział budynku
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopada 2012, 07:40 »
Nie jest zasadne, to jest kolejna urzędnicza fanaberia, zażądaj odrzucenia wniosku na piśmie z podaną podstawą prawną.

Offline chudy

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 23.0.1271.97 Chrome 23.0.1271.97
Odp: Podział budynku
« Odpowiedź #2 dnia: 4 Stycznia 2013, 17:27 »
Wracając do urzędniczych fanaberii:


"Zdrowy rozsądek to zbiór uprzedzeń nabytych do osiemnastego roku życia ... " Albert Einstein

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 11.62 Opera 11.62
Odp: Podział budynku
« Odpowiedź #3 dnia: 4 Stycznia 2013, 17:41 »
No nie....  :o Czy ten urzednik czytać nie umie.... ???

Powiedz mu, żeby sobie tak pomalutku jeszcze raz przeczytał  art.93 ust.3b.... albo żeby Ci palcem pokazał , w którym miejscu jest wspomniane tam o rzeczoznawcy....

A tak na logikę .  Urzednik uważa, że  podział budynku może spowodować zagrożenie pożarowe? ???
To znaczy przed podziałem zagrożenia takiego nie ma, ale po podziale może już być.....
Skąd się biorą tacy urzednicy?  Tragedia...

Pozdrawiam, Ula :)


RoBoCIK połączył wiadomości:  4 Stycznia 2013, 17:58
A może on myśli, że Ty ten budynek chcesz... piłą motorową albo czymś przeciąć na pół i wtedy... może rzeczywiście nastąpić zagrożenie pożarowe.... poprzecinasz jakieś przewody gazowe czy elektryczne.. ???

Może Ty mu lepiej wytłumacz, co chcesz zrobić i na czym polega geodezyjny podział..., bo chyba tego zupełnie nie rozumie...

Pozdrawiam, Ula
« Ostatnia zmiana: 4 Stycznia 2013, 18:00 przez UlaZ »
Pozdrawiam, Ula

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
Odp: Podział budynku
« Odpowiedź #4 dnia: 5 Stycznia 2013, 07:47 »
Witam.

Moim zdaniem organ administracji ewidentnie nie ma racji.

Do braków formalnych, które rodzą obowiązek organu administracji publicznej wezwania strony do usunięcia w ustawowym terminie, należą braki podania wskazane w art. 63 § 2 - określenie zadania, podpis strony, jeżeli działa przez pełnomocnika dołączenie pełnomocnictwa oraz wymagania określone w przepisach szczególnych.

Jak można wykazać, strona złożyła wniosek o podział nieruchomości oraz załączyła wszystkie niezbędne dokumenty, tj. wyszczególnione w art.97 ust.1a i ust.1b uogn, a także rzuty poszczególnych kondygnacji budynku z naniesioną proponowaną granicą podziałową, tj dokumenty o których mowa w §4 ust.2 rozporządzenia z 2004r. ws podziałów nieruchomości. Z tego też powodu uznać należy, że wniesione podanie nie zawiera jakichkolwiek braków formalnych.

Z książki "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz", Piotr Przybysz, wyd. 5 LexisNexis, Warszawa 2008. (str.195):
Cytuj
3. W art. 64 § 2 mowa jest o innych wymaganiach formalnych ustalonych w przepisach szczególnych (wyrok NSA OZ w Krakowie z 30 stycznia 1996 r., SA/Kr 1388/95 - LexPolonica nr 328930; wyrok NSA w Warszawie z 12 maja 2006 r., I OSK 869/05 - LEX nr 236563). Organ nie może na tym etapie postępowania żądać od strony spełnienia innych wymagań, nawet jeżeli ich spełnienie byłoby pożądane dla rozstrzygnięcia sprawy. Funkcją komentowanego przepisu jest bowiem stworzenie organowi możliwości przymuszenia autora podania do wskazania w piśmie tylko takich elementów, które są niezbędne do nadania podaniu biegu prawnego (wyrok WSA w Warszawie z 26 października 2007 r., VII SAB/Wa 42/07-niepubl.).

5.  Organ administracji nie może wykorzystywać trybu określonego w tym przepisie do merytorycznej oceny przedstawionego podania oraz jego załączników (teza pierwsza wyroku NSA z 23 stycznia 1996 r., II SA 1473/94 - ONSA 1997, nr 3, póz. 114).

Zauważyć należy, że organ nie przywołuje - ponieważ go nie ma - jakiegokolwiek przepisu prawa materialnego, stanowiącego o konieczności załączania przez stronę do wniosku o podział nieruchomości opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wymaganie to należy w tej sytuacji uznać jako całkowicie bezpodstawne, a tym samym nieprzedłożenie takiej opinii nie może być legalną podstawą do pozostawienia podania bez rozpoznania. Jednocześnie zauważyć należy, że to organ administracji publicznej jest zobowiązany do ustalenia stanu faktycznego sprawy, a nie strona postępowania. W sytuacji gdy organ uzna, że do rozpatrzenia sprawy niezbędne są wiadomości specjalne, winien w tym celu przeprowadzić dowód z opinii biegłego, w trybie o którym mowa w art.77 kpa.

W tym stanie rzeczy, zarówno żądanie przedłożenia w/w opinii rzeczoznawcy, jak i ewentualne pozostawienie sprawy bez rozpoznania, naruszają przepis art.6 kpa stanowiący, że organy administracji publicznej mają obowiązek działania na podstawie przepisów prawa. W niniejszej sprawie nie istnieje jakikolwiek przepis prawa materialnego, nakładający na wnioskodawcę przedłożenia w/w opinii. Podkreślenia tu wymaga, że przepis  §4 ust.2 rozporządzenia ws podziałów wymienia dokumenty w postaci "rzuty poszczególnych kondygnacji budynku", a nie "opinię rzeczoznawcy", jak błędnie odczytał to organ administracji.

Ewentualne pozostawienie przez organ sprawy bez rozpoznania uprawnia stronę do wniesienia zażalenia do organu wyższego stopnia na niezałatwienie sprawy w terminie, tj. w trybie art.37 ust.1 kpa.

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
« Ostatnia zmiana: 5 Stycznia 2013, 08:02 przez Adam Wójcik »
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline janek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 169
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 36.0 Firefox 36.0
Odp: Podział budynku
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Marca 2015, 19:17 »
Jak Koledzy numerujecie budynki po podziale?
Proszę o kilka odpowiedzi
janek

Offline stardust

 • Komisja Rewizyjna
 • ****
 • Wiadomości: 836
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 36.0 Firefox 36.0
Odp: Podział budynku
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Marca 2015, 20:27 »
Ewidencję budynków, a więc i ich numerację, prowadzi starosta a nie geodeta.

Offline janek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 169
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 36.0 Firefox 36.0
Odp: Podział budynku
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marca 2015, 04:47 »
Wiem, ale chciałem wiedzieć co na ten ten mówi "prawo powiatowe", bo odnośnie numeracji działek po podziale sprawa jest jasna.
janek

Offline stardust

 • Komisja Rewizyjna
 • ****
 • Wiadomości: 836
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 36.0 Firefox 36.0
Odp: Podział budynku
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Marca 2015, 08:22 »
O jaki numer budynku Ci chodzi?
ID budynku w egib czy numer adresowy? Tych numerów nie nadaje geodeta-wykonawca.

Offline janek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 169
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 36.0 Firefox 36.0
Odp: Podział budynku
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Marca 2015, 09:46 »
Chodzi mi o numer, który jest częścią identyfikatora
janek

Offline hasan

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 11
 • jedna prosta idea
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 36.0 Firefox 36.0
Odp: Podział budynku
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Marca 2015, 11:15 »
Chodzi mi o numer, który jest częścią identyfikatora
janek

Podział (łączenie) nie zmienia identyfikatora budynku, jeżeli budynki są numerowane w ramach działki (załącznik nr 1 do rozp. w spr. EGiB)

Mariusz

Offline janek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 169
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 36.0 Firefox 36.0
Odp: Podział budynku
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Marca 2015, 12:00 »
Numeracja do obrębu i jeśli dobrze rozumiem to istniejący budynek ulega likwidacji a powstają dwa nowe.
Chciałem się po prostu upewnić czy dobrze rozumiem zapis rozporządzenia
janek