Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Sądowe postępowanie rozgraniczeniowe a Prawo geodezyjne.  (Przeczytany 6117 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Sądowe postępowanie rozgraniczeniowe a Prawo geodezyjne.
« dnia: 16 Listopada 2011, 09:37 »
Witam.

Ostatnio zajmowałem się kwestią zarzutów PODGiK w stosunku do opracowania geodezyjnego, sporządzonego przez geodetę w ramach sądowego postępowania rozgraniczeniowego. Organ w uzasadnieniu odmowy stwierdza m.in.:

"Problematykę rozgraniczeń nieruchomości reguluje Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z I999r. Nr 45, póz. 453 ) oraz standardy techniczne dotyczące geodezji i kartografii."

a następnie - na tej podstawie - formułuje szereg zarzutów.

Czy aby na pewno ta formalnoprawna ocena organu co do stosowania przepisów ustawy i w/w rozporządzenia jest prawidłowa w rozgraniczeniowym postępowaniu sądowym? Moim zdaniem ocena ta jest całkowicie chybiona...

No bo tak przede wszystkim to postępowanie sądowe w przedmiocie rozgraniczenia odbywa się na podstawie przepisów ustawy kc i kpc, a w żadnym razie nie ustawy PGiK. Stąd też nie mogą mieć w sprawie zastosowania także przepisy wykonawcze do prawa geodezyjnego w zakresie rozgraniczania nieruchomości. Co najwyżej można byłoby powoływać się na pewne podobieństwa i analogie co do zasad, które zachodzą dla obu trybów postępowania (administracyjnego i sądowego), ale żeby radykalnie twierdzić że w sprawie mają zastosowanie wprost te przepisy, to chyba "lekka" przesada... Ja rozumiem: ustawa PGiK ma pewne zastosowanie, ale dotyczy ono spełnienia warunków wniesienia (skierowania) sprawy do sądu cywilnego, ale przecież nie reguluje jakichkolwiek zasad postępowania przed sądem, czy też zasad sporządzania w tym trybie opracowań geodezyjnych. A już na pewno nie tryb i zasady sporządzania sądowego aktu ugody w przedmiocie ustalenia granic...

A organ zarzuca wykonawcy naruszenie jakichśtam artykułów i paragrafów wynikających z tych aktów prawnych... Ba... Akt ugody zawarty przed sądem ocenia pod kątem zasad i przepisów właściwych dla ugody zawartej przed geodetą w postępowaniu administracyjnym... I tym uzasadnia odmowę włączenia dokumentacji do zasobu...

Według Was to normalne? A może ja nie mam racji, tzn. że Prawo Geodezyjne i w/w Rozporządzenie wykonawcze jednak reguluje problematykę sądowego rozgraniczania nieruchomości?

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline blackjack

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 11
Re: Sądowe postępowanie rozgraniczeniowe a Prawo geodezyjne.
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Listopada 2011, 17:20 »
Witam,
Dawno, dawno temu ...kiedy byłem biegłym sądowym ,to jak pamiętam dostawałem zlecenie na wykonanie konkretnej sprawy i Wysoki Sąd pisał enumeratywnie jakie zastosować kryteria postępowania i ja pracę wykonywałem.
Uważam podobnie jak Ty Adamie ,że biegłych wiąże jedynie zlecenie Sądu i zasady wiedzy geodezyjnej.
Reszta to marność. To tak na szybko bez przypominania sobie przepisów.
pozdrawiam

Offline blackjack

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 11
Re: Sądowe postępowanie rozgraniczeniowe a Prawo geodezyjne.
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopada 2011, 17:29 »
Witam,
Aha jeszcze jedno.Czy operat jest już z postanowieniem Sądu ,czy też Sąd zlecił wykonanie pracy i zewidencjonowanie jej w  Starostwie.
pozdrawiam

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Sądowe postępowanie rozgraniczeniowe a Prawo geodezyjne.
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopada 2011, 17:50 »
Witaj Blackjack...

Tak dla "czystości sumienia" muszę jeszcze jeden - bo jest mi znany - aspekt omawianej sprawy Dyskutantom przedstawić...

NSA w wyroku z dnia 2007-09-19 sygn. I OSK 1356/06 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F61910C8A9 , a dotyczącym co prawda jedynie kosztów postępowania rozgraniczeniowego, przywołuje uchwałę składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2006 r., sygn. akt I OPS 5/06 (ONSAiWSA 2007/2/26):

Cytuj
W uchwale tej oraz w jej uzasadnieniu NSA zwrócił uwagę na to, że postępowanie rozgraniczeniowe uregulowane jest kompleksowo w dwóch aktach prawnych, to jest w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w Kodeksie cywilnym, a ponadto, że może przebiegać w dwóch stadiach: administracyjnym i sądowym. Nie zmienia to jednak faktu, że sama instytucja prawna "rozgraniczenia nieruchomości" stanowi jedną całość. Nie do przyjęcia byłaby zatem teza, że w postępowaniu administracyjnym rozgraniczenie nieruchomości jest dokonywane według innych kryteriów niż rozgraniczenie nieruchomości, do którego dochodzi w postępowaniu cywilnym, a także, iż w postępowaniu administracyjnym nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego, a w postępowaniu cywilnym - unormowań zawartych w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Przeciwnie z analizy porównawczej art. 152 i 153 Kodeksu cywilnego i art. 31 ust. 2-4 i art. 34 ust. 1 i 2 Pgik wynika, że w obu rodzajach tych postępowań, tak organ administracji publicznej, jak i sąd powszechny są obowiązane stosować te same zasady. Konsekwentnie więc należy przyjąć, że w postępowaniu administracyjnym ma również zastosowanie norma materialnoprawna wynikająca z art. 152 Kodeksu cywilnego, stanowiąca, że koszty rozgraniczenia właściciele nieruchomości ponoszą po połowie, co wynika z zasady, iż właściciele gruntów sąsiadujących mają obowiązek współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Powołany art. 152 Kodeksu cywilnego stanowi zatem podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia o kosztach rozgraniczenia także wówczas, gdy rozgraniczenie następuje w postępowaniu przed organem administracji publicznej.


Wiem, że tym orzeczeniem trochę skompikowałem ogląd omawianej sprawy... Jakkolwiek nadal twierdzę, że zarzucanie wykonawcy wprost (w postępowaniu sądowym) naruszenia przepisów ustawy PGiK, czy też rozporządzenia wykonawczego, to nie jest działanie profesjonalne organu administracji... Bo jak czytamy to orzeczenie dokładnie, to mowa jest o tożsamości kryteriów rozgraniczenia, czyli zasad ustalania granic, a nie że formalnoprawną podstawą w obu postępowaniach (administracyjnym i sądowym) są przepisy ustawy PGiK czy też wydanego do niej rozporządzenia wykonawczego...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline blackjack

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 11
Re: Sądowe postępowanie rozgraniczeniowe a Prawo geodezyjne.
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopada 2011, 18:05 »
Witam,
A co z drugim pytaniem?

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Sądowe postępowanie rozgraniczeniowe a Prawo geodezyjne.
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopada 2011, 18:08 »
A z drugim pytaniem jest tak, że strony przed Sądem zawarły ugodę... I właśnie postanowienia tej ugody miały być przedmiotem opracowania geodezyjnego zleconego przez Sąd...
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline blackjack

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 11
Re: Sądowe postępowanie rozgraniczeniowe a Prawo geodezyjne.
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopada 2011, 19:33 »
Witam,
Według mojej opinii zdecydowanie geodeta wykonuje polecenia Sądu, zachowanie zasad wynikających z prawa geodezyjnego dotyczyć może tylko szczegółów np.nie naruszać działek sąsiednich czyli ta "święta topologia".

pozdrawiam

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Sądowe postępowanie rozgraniczeniowe a Prawo geodezyjne.
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Listopada 2011, 19:46 »
Wiesz co Blackjack?

Ta "topologia" w geodezji, to moim zdaniem jedna wielka "ściema"...  :)

Warto byłoby chyba założyć odrębny wątek w tym temacie, aby raz na zawsze "rozprawić się" z tym określiłbym to -> "tabu"...

Normalnie "scyzoryk mi się w kieszeni otwiera' jak słyszę coraz modniejsze słowo "topologia"... I że jakoby był z tym jakikolwiek problem... :)

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
Re: Sądowe postępowanie rozgraniczeniowe a Prawo geodezyjne.
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopada 2011, 20:45 »
Witam!

Właśnie !..... Adamie  masz rację.  Co to ta " topologia" i do tego " święta"?
Tych świętości co straciło świętość już trochę było. Dział I kw, dane ewidencyjne...

Pozdrawiam, Ula
Pozdrawiam, Ula