Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Operat rozgraniczenia wprost do wójta, z pominięciem zasobu?  (Przeczytany 6265 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Witam.

Czy (a jeżeli tak, to w jakim przypadku) geodeta winien przekazać wykonaną przez siebie dokumentację techniczną z rozgraniczenia bezpośrednio wójtowi gminy, z pominięciem PODGiK, tj. bez uprzedniego włączenia jej do zasobu? Czy w ogóle zachodzi taki przypadek?

Pewien WINGiK nie wiedział... Nie wiedział też GGK... Teraz pewnie się już dowiedzieli...

Nie będę zdradzał od razu swojej wiedzy, bo ja też jak dotąd nie wiedziałem... Ciekawi mnie, czy Wy wiecie... :)

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Operat rozgraniczenia wprost do wójta, z pominięciem zas
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lipca 2011, 16:15 »
No pięknie... Nie wiecie kiedy dokumentację do wójta przekazuje się bez jej uprzedniego włączenia do zasobu... :)

Albo wiedzieliście, że w każdym przypadku dokumentacja ta podlega włączeniu do zasobu... Bo tak zapewne była głoszona oficjalna linia organów służby geodezyjnej i kartograficznej... Na pewno tak, bo w przeciwnym razie nikt (WINGiK) nie wnioskowałby o ukaranie geodety, a GGK nie wydałby decyzji orzekającej o ukaraniu... A jak się okazuje - jest taki przypadek, w administracyjnej procedurze rozgranicznieniowej:

IV SA/Wa 619/11 - Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2011-06-01 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D205B875B8

Cytuj
Sąd, badając legalność zaskarżonej decyzji w oparciu o wyżej powołane kryteria, doszedł do przekonania, iż skarga T. R. zasługuje na uwzględnienie, albowiem organ w toku postępowania administracyjnego naruszył przepisy prawa materialnego, w tym w szczególności art. 34 ust. 1 Ustawy. Zdaniem Sądu przepis ten jednoznacznie stanowi, że w sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia ugody i nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu, upoważniony geodeta całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) bezpośrednio, z pominięciem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że skarżący przekazując dokumentację w sprawie rozgraniczenia bezpośrednio do Wójta Gminy K. trafnie zinterpretował i zastosował przepisy Ustawy. Sąd w niniejszej sprawie podziela pogląd tutejszego Sądu wyrażony w powołanym w skardze wyroku z dnia 26 stycznia 2011 r., sygn. akt IV SA/Wa 2087/10, oddalającym skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O., utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy K. umarzającą postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie rozgraniczenia między działkami nr [...].

W powołanym wyroku Sąd stwierdził, iż obowiązek włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej sporządzonej przez geodetę w postępowaniu administracyjnym o rozgraniczenie istnieje w sytuacji, gdy wójt rozstrzyga o rozgraniczeniu w drodze decyzji. Wymóg ten wynika wprost z art. 33 ust. 2 pkt 2 Ustawy. Natomiast warunku takiego ustawodawca nie przewidział w razie umorzenia postępowania i przekazania sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi. Dalej Sąd dodał, że wręcz nieracjonalne byłoby włączenie dokumentacji technicznej sporządzonej w postępowaniu administracyjnym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed przekazaniem sprawy do rozpoznania sądowi, jako że postępowanie sądowe stanowi kontynuację postępowania administracyjnego odnośnie rozgraniczenia.

Nie można się również zgodzić ze stanowiskiem organu, jakoby obowiązek przekazania dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynikał z § 13 Rozporządzenia, który zawiera zamknięty katalog rodzajów prac nie podlegających zgłoszeniu i materiałów nie podlegających przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zdaniem Sądu przepis art. 34 Ustawy określa tryb postępowania w razie niemożności dokonania rozgraniczenia na drodze postępowania administracyjnego i kreuje samoistną przesłankę odstąpienia od przekazywania dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

I o mało co owego geodetę na prawdę by ukarano... Bo organy nadzoru geodezyjnego jak się okazuje wymyślają własne interpretacje... Jak to dobrze, że nad organami nadzoru kontrola też jest sprawowana -> przez niezależny sąd administracyjny... :)

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline oskar wilde

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 108
Re: Operat rozgraniczenia wprost do wójta, z pominięciem zas
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lipca 2011, 21:52 »
witam
Ale tak nawiasem mówiąc to cała dokumentacja z rozgraniczenia powinna i tak trafić najpierw do wójta.
"
2. Wydanie decyzji poprzedza:

1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia;
"

 A jak wójt wyda decyzję to ja nie mam na to wpływu. I w tym wypadku nie geodetę ale wójta powinien wingik ukarać

"
2) włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
"

i teraz powinien operat ponownie trafić do wójta aby mógł wydać decyzję.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Operat rozgraniczenia wprost do wójta, z pominięciem zas
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipca 2011, 07:50 »
Witaj Tomku.

W przywołanej przez Ciebie sytuacji kontrowersyjnym jest jedynie kiedy, a nie czy, dokumentacja winna być włączona do zasobu... Nie ulega bowiem wątpliwości, że wójt wydając decyzję opiera się na dokumentacji uprzednio do zasobu włączonej. Przytoczony zapis można bowiem odczytywać także w ten sposób, że wydanie decyzji poprzedza ocena, a ocenę tę poprzedza włączenie dokumentacji do zasobu...

Tak czy owak pracę geodezyjną zgłasza jej wykonawca, a nie wójt gminy... Wójt gminy też raczej nie wnioskuje o przyjęcie dokumentacji do zasobu, zwłaszcza że to nie on ją wykonał... Logicznym więc wydaje się, że to geodeta upoważniony przez wójta przekazuje materiały do pzgik.

A co do odpowiedzialności wójta za wydaną decyzję to ja w pełni podzielam Twój pogląd. W końcu to wójt ma obowiązek dokonania merytorycznej oceny dokumentacji rozgraniczeniowej przygotowanej przez upoważnionego geodetę. Tutaj jedynie zwróciłbym uwagę, że rozporządzenie w sprawie rozgraniczania nieruchomości definiuje dwa rodzaje dokumentacji: rozgraniczeniową i techniczną...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
Re: Operat rozgraniczenia wprost do wójta, z pominięciem zas
« Odpowiedź #4 dnia: 9 Listopada 2011, 17:50 »
Witam!

Mam właśnie dwa takie rozgraniczenia, gdzie  nie udało się nic ustalić, nawet stwierdzić ostatniego stanu spokojnego posiadania. Zastanawiałam się nad tym, co w takim razie z PODGiK i opłatami ?
Co znaczy całość dokumentacji ? Czy zgłoszenie pracy i materiały udostępnione przez PODGiK też przekazuje się WÓjtowi?

Pozdrawiam
Ula
Pozdrawiam, Ula

Offline blackjack

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 11
Re: Operat rozgraniczenia wprost do wójta, z pominięciem zas
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopada 2011, 18:33 »
Witam,
Chciałbym się zapytać Adama na czym opiera swoją tezę ,że przed oddaniem dokumentacji do Wójta operat musi być przyjęty do zasobu?
Przecież przepis mówi ,że dokumentację przekazuje wykonawca do Wójta etc. do oceny i jeżeli taka ocena wypadnie pomyślnie to dopiero ośrodek i z powrotem dokumentacja ma trafić do Wójta.
Teza o przyjęciu operatu do zasobu wydaje się chybiona ,bo cóż stanie się kiedy operat przyjęty do zasobu spotka się z negatywną oceną Wójta?
Wydaje się czytając przepis ,że ustawodawca miał właśnie taki scenariusz na myśli , taki jaki opisałem!
pozdrawiam

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Operat rozgraniczenia wprost do wójta, z pominięciem zas
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2011, 18:06 »
Blackjack...

Przepisy Rozporządzenia w sprawie rozgraniczenia nieruchomości są tak sformułowane, że po prostu nie są precyzyjne. Na przykład:

1. Wydanie decyzji poprzedza:

 a) x
 b) y

Jak należy odczytywać taki zapis? najpierw jest x, czy może x następuje dopiero po spełnieniu się y? Pewien jesteś, że Twoja odpowiedź - jaka by nie była - jest jedynie słuszna i poprawna?


2. Dokumentacja sporządzana w postępowaniau rozgraniczeniowym - według w/w Rozporządzenia - dzieli się na dwie grupy: dokumentację rozgraniczeniową (par.19) i dokumentację techniczną (par.24). Natomiast art.33 ust.2 pkt 2 ustawy PGiK stanowi, że wydanie decyzji poprzedza włączenie dokumentacji technicznej do pzgik. Czy oznacza to, że dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości, o której mowa w par.19 rozporządzenia, nie jest włączana do zasobu przed wydaniem decyzji?

W swoim poście napisałeś:
>>Chciałbym się zapytać Adama na czym opiera swoją tezę ,że przed oddaniem dokumentacji do Wójta operat musi być przyjęty do zasobu?

To są moje spekulacje, wynikające z tego, że moim zdaniem odpowiedź na pytanie z w/w punktu 1-go jest taka: najpierw y, potem x. Mało tego... Uważam, że "dokumentacja techniczna", o której mowa w ustawie zawiera w sobie zarówno "dokumentację techniczną", jak i "dokumentację rozgraniczenia", o których mowa w Rozporzadzeniu. Swój pogląd opieram na tym, że skład dokumentacji przekazywanej do ośrodka determinuje Instrukcja Techniczna O-3, która w załączniku nr 6 wyszczególnia jakie dokumenty winny być załączane do zasobu bazowego, jakie do użytkowego, a jakie do prześciowego. W mojej ocenie zapisy Rozporzadzenia w sprawie rozgraniczania nieruchomości - w tym zakresie - to knot...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...