Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Przemek Wątek: Odmowa wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego.  (Przeczytany 2774 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Przemek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 149
 • Czasem znają mnie jako Roland.
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 58.0.3029.110 Chrome 58.0.3029.110
Odmowa wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego.
« dnia: 30 Maja 2017, 20:12 »
Witam.

Strona, współwłaściciel działki A, złożyła wniosek do organu o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego ze wszystkimi działkami sąsiednimi (B, C, D).
Organ przesłał pismo stwierdzając, że

"postępowanie rozgraniczeniowe z działką B nie może być wszczęte z uwagi na niemożliwość ustalenia właścicieli tej działki, których to udział w postępowaniu jest obowiązkowy"

Dalej organ daje 7 dni stronie na podjęcie decyzji, czy wycofuje swój wniosek o rozgraniczenie z działką B (pozostając przy rozgraniczeniu z działkami C i D).

Na deser organ "prosi o podanie danych dotyczących pozostałych współwłaścicieli działki A i ich adresów do korespondencji". Dodam, że współwłaścicielami działki A jest m.in. małżeństwo, które zmarło. Małżeństwo posiada troje spadkobierców, ale postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone.

Wracając do działki B - w EGiB widnieje właściciel "PG", bez podania adresu. W EGiB brak wskazanej KW ani żadnych innych dokumentów określających stan prawny. Działka jest zadbana, regularnie użytkowana rolniczo.

Moja opinia:

- to tylko i wyłącznie organ ustala strony postępowania (jest, zdaje się, na to wyrok NSA);
- w EGiB jest podany właściciel, fakt, że w EGiB nie jest przywołany nr KW nie oznacza, że takowej nie ma (albo innych dokumentów);
- wójt nie może w tym przypadku odmówić wszczęcia postępowania - strona (współwłaściciel działki) jasno, wyraźnie i w sposób prawidłowy określiła swoje żądanie;
- organ nie dopełnił starań, by określić strony postępowania.
- ewentualna odmowa tylko w formie postanowienia, a nie pisma, lub bez rozpatrzenia (wyrok NSA)

Czy wpisanie właściciela w EGiB (bez KW) czyni go stroną? To się wydaje zasadniczym pytaniem.

W piśmie mam zamiar zapisać:

- na jakiej podstawie organ stwierdza, "niemożność ustalenia właściciela", skoro takowy jest wpisany w EGiB?
- na jakiej podstawie organ prosi stronę o podanie danych i adresów współwłaścicieli, skoro to w wyłącznej kompetencji organu jest ustalenie stron?
- jakie czynności podjął organ, by ustalić właściciela (np. zwrócenie się do EGiB/sądu o ustalenie KW), czy stwierdzenia braku właściciela ograniczyło się tylko do badanie EGiB (brak wpisanej KW)?
- czy organ ma prawo odmówić wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego? Dlaczego? W jakiej formie? (oczywiście postanowienie)

Jakie macie opinie?


Śląski WINGiK:

Podstawą wszczęcia przez organ postępowania jest jednoznacznie sprecyzowane żądanie wnioskodawcy - jednej ze stron postępowania (w określonych w/cyt. ustawą przypadkach postępowanie można prowadzić z urzędu). O wszczęciu postępowania (z urzędu lub na żądanie jednej ze stron) organ ma obowiązek zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie, zgodnie z art. 61 § 4 Kpa. Na wydane w sprawie przez organ postanowienie nie przysługuje zażalenie (art. 30 ust. 4 ustawy Pgik). Gdy wniosek w sprawie złoży osoba niebędąca stroną, wówczas organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, na które w tym przypadku służy zażalenie (art. 61a Kpa).

Z powyższego wynika więc, że to na organie spoczywa obowiązek ustalenia wszystkich stron postępowania w sprawie. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 1999 r. (II SA 750/98, OSP 2000/4/61) nawet śmierć zapisanego w księdze wieczystej właściciela nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu nie stanowi powodu zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, może natomiast skutkować koniecznością zastosowania przepisów art. 30 § 5 Kpa („W sprawach dotyczących spadków nie objętych jako strony działają osoby sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej”).

Przywołane wyżej przepisy (ustawy Pgik, rozporządzenia w sprawie Rn, Kpa) nie wymagają załączania do wniosków w sprawie rozgraniczenia jakichkolwiek dokumentów przez wnioskodawcę. Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie danych posiadanych przez organ, wniosek można pozostawić bez rozpoznania (art. 64 § 1 Kpa). Natomiast jeżeli wniosek nie czyni zadość innym wymaganiomustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w trybie  art. 64 § 2 Kpa. Dotyczyć to może - w ocenie tut. organu - wyłącznie niejednoznacznie określonych we wniosku granic nieruchomości sąsiednich z nieruchomością będącą przedmiotem rozgraniczenia.

Offline jkbsrwk

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 209
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 53.0 Firefox 53.0
Odp: Odmowa wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego.
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maja 2017, 21:49 »
Przede wszystkim jeśli organ nie jest wstanie stwierdzić kto jest stroną, to powinien na podstawie Art. 30 par. 5 KPA wystąpić do sądu o ustalenie kuratora.

I masz rację- to organ prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe jest upoważniony do wskazania stron tego postępowania (nie licząc właśnie sytuacji  gdy powinien wystąpić do sądu o ustalenie kuratora). Ewentualna odmowa w formie postanowienia, na które wypadało by wnieść zażalenie do SKO:)