Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: ninia_2009 Wątek: Lista wątków zakres uprawnień 2  (Przeczytany 7066 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline ninia_2009

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 143
 • geodeta, klasyfikator
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
Lista wątków zakres uprawnień 2
« dnia: 21 Lutego 2016, 22:37 »
/wersja robocza proszę nie odpowiadać w wątku/
99%

[1] Baza dokumentów tzn. stanowiska, prezentacje, szkolenia dostępnych dla członków PTG

[2] Zrozumieć świat widziany z perspektywy geodety...


[3] KPA, zawiadomienia, wezwania, decyzje, KC, upowaznienie, pełnomocnictwo

[4] Rozgraniczenie
     [4.1] Rozgraniczenie wykonywane w trybie adm. na podstawie PGiK
     [4.2] Rozgraniczenie w tryb sądowy
     [4.3] Rozgraniczenie tryb adm. na podstawie Prawa wodnego oraz
- linia brzegowa, -użytek Wp, - zast. par. § 82a. 1. Rozp ws. EGiB

     [4.4] Jak rozgraniczenie przeprowadziłby Śląski WINGiK?

[5]Wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych,Prace związane z ustalaniem granic w trybie przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków.
Wyznaczanie punktów granicznych wg Pana Dariusza FENCENLOBENA
     [5.1] Wznawianie znaków granicznych
     [5.2] Wyznaczanie punktów granicznych     
     [5.3] Prace związane z ustalaniem granic w trybie przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków

[6]Połączenie działek ewidencyjnych
Dopuszczalność łączenie działek powstałych w wyniku podziału-wg Pana Dariusza FENCENLOBENA
-Komentarze na forum

[7] Podział nieruchomości
-STANOWISKO GGK W SPRAWIE PODZIAŁÓW
- Jak granice do podziału przyjąłby Pan Zygmunt BOJAR?
- Jak granice do podziału przyjąłby Pan Dariusz FENCENLOBEN?
- Jak granice do podziału przyjąłby Pan Marian WOLANIN?
- Jak granice do podziału przyjąłby Pan Zygmunt BOJAR?
-O podziałach w Będzinie


     [7.1] Zmiana w bazie danych EGiB przed podziałem (I etap), analiza dokumentów

     [7.2] Podział nieruchomości w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami[/b]
     [7.2.1] Komentarz do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
     [7.2.2] Wyniesienie (stabilizacja) punktu gr. przed lub po decyzji a pomiar tego punktu
     [7.3] Podziały na terenach rolnych i leśnych
     [7.4]Sądowy podział nieruchomości
     [7.5] inne, decyzje zatwierdzające podział:  ZRID, art.73,  ...

[8] Scalenie i podział nieruchomości
-Scalenie i podział a rozgraniczenie[9] inne prace z zakresu ewidencji gruntów i budynków

[9.1] modernizacja ewidencji
-Całe zło
-Modernizacja ewidencji gruntów i budynków i nowe rozporządzenie RM
-MDCP a ustalenie granic działek ewidencyjnych w trakcie modernizacji ewidencji.


[9.2] skład opetatu, wykazy zmian danych  EGiB 

[9.3] aktualizacja danych dot. współrzędnych punktów gr.
-
Atrybuty punktów granicznych

-DO POBRANIA
-Zasady wymiany współrzędnych p-któw granicznych (archiwalny rok 2011r Pismo PTG do GGK)
-Wznawianie znaków (wyznaczanie punktów) granicznych a Wykaz zmian danych ewid.

[9.4] aktualizacja danych dot. powierzchni
-ary a metry

[9.5] aktualizacja danych dot. budynku
-
Ewidencja obiektów na działce

-Zakładanie ewidencji budynków - pytanie o funkcję budynku
-Dolegliwości nowego rozporządzenia uzgodnienie na piśmie  z gminą numerów  adresowych
-MDCP aktualizacja ewidencjiw terenie nie ma kilku budynków

[9.6] aktualizacja danych dot. użytków
-Im dalej w las, tym więcej drzew...
-Jaki użytek dla drogi wewnętrznej?
-Podział ZRID a nieaktualne użytki
-ZALICZANIE GRUNTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH -rowy

[10] prace związane ze sporządzaniem map do celów prawnych

[5.1] badanie stanu prawnego,
-AWZ
-Dział I-O ksiąg wieczystych - po prostu mało wiarygodny
-Księgi wieczyste - fakty i mity...

[5.2] sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
-ZAKŁADANIE KW NA PODSTAWIE AWZ.....
-Mapa podziału działek do KW
-Jak skutecznie pozbyć się władania?
    -służebność

-podział rolny i służebność drogowa
-Słupki graniczne na służebności drogi
-Sluzebnosc

[5.3] wykonywanie prac związanych z wykupem lub wywłaszczeniem nieruchomości,
[5.4] sporządzenie wykazów synchronizacyjnych
-Bez "Wykazu synchronizacyjnego" jak bez ręki?

[6] inne, prace w miarę czasu uzupełniane
-Re: Protokół kontroli inspektora PODGiK w Końskich
-Rozporzadzenie w sprawie wysokości opłat za czynności geodez
-Tyczenie budynku w granicy na znaki graniczne czy na wsółcrzedne?
-Usterka: postanowienie nieprawomocne
-
Ustalenie punktu granicznego[...] Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
-Modernizacja ewidencji gruntów i budynków i nowe rozporządzenie RM
-Gleboznawcza opinia o pochodzeniu gleby (organicznej lub mineralnej)

« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2016, 23:25 przez ninia_2009 »Offline ninia_2009

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 143
 • geodeta, klasyfikator
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 44.0 Firefox 44.0
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2016, 10:45 przez ninia_2009 »

Offline ninia_2009

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 143
 • geodeta, klasyfikator
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 44.0 Firefox 44.0
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2016, 08:55 przez ninia_2009 »
Offline ninia_2009

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 143
 • geodeta, klasyfikator
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 44.0 Firefox 44.0
[6]Połączenie działek ewidencyjnych
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Marca 2016, 10:03 »
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2016, 21:17 przez ninia_2009 »


Offline ninia_2009

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 143
 • geodeta, klasyfikator
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 44.0 Firefox 44.0
[7.2.1] Podział nieruchomości w trybie uogn
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Marca 2016, 11:20 »
Art. 92. Wyłączenie przedmiotowe
-Podzial i odrolnienie gruntu klasy IIIa
-Podział nieruchomości zatwierdzony decyzją czy w "trybie rolnym"?
Art. 93. Dopuszczalność podziału nieruchomości
      - ust. 2a
-Podział, a przystąpienie do planu
-Podział na tzw powiększenie 
-Podział w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości...
     -  ust.3
-Droga w mpzp
-Podział - dostęp do drogi publicznej ?
-Podział działki a dostęp do drogi publicznej
     -  ust.3b sprawdź art.95 ust.1
      - ust.4 i 5
Art. 94. Podział nieruchomości a brak planu miejscowego
-Decyzja o warunkach zabudowy , a podział
-Podział, a przystąpienie do planu
Art. 95. Cel podziału nieruchomości
     - ust. 1
-Podział budynku
-Podział działki i budynku-pytanie
      - ust.4 i 211 KC
-Możliwość dokonania podziału - zniesienie współwłasności, działka rolna, 0.58 ha
     - ust.7
-Art. 95 pkt 7 uogn - wydzielenie dwóch działek budowlanych ...
-Czy można wydzielić działkę pod ten sam budynek z Art. 95.pkt.7 dwa razy?
-Czy w trybie art.95 ust.7 użytek "B/R" należy zmienić na "B"?
-Podział nieruchomośći art.95 ust.7
-Podział po budynku z wydzieleniem enklawy wydzielenie działki po obrysie budynku
-Jedna mapa i jedna decyzja, czy krok po kroku? - Podział działki o niejednorodnym przeznaczeniu
Art. 96. Decyzja, orzeczenie sądu
Art. 97. Wniosek o podział nieruchomości i tryb podziału
     - ust.1a pkt 5-8
-Oryginał, czy kopia?
      - ust.1b
-UoGN art.97 pkt.1b
Art. 97a. Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Art. 98. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne
-Mapa z projektem podziału - jak opisujecie drogi publiczne?
Art. 98a. Opłata adiacencka
-Płać jak za psa, czyli o opłacie adiacenckiej...
Art. 98b. Wniosek o połączenie i ponowny podział gruntu
-Podział wątpliwy
-Podział w trybie art.98b uogn
Art. 99. Ustanowienie służebności drogi
-Podział - dostęp do drogi publicznej ?
Art. 100. Rady Ministrów w sprawie podziału nieruchomości
-Uwagi do operatu podziałowego ośrodek w małopolsce

-Podział do 33% przyjęcie granic i obliczenie powierzchni 

-Zwrotki
-Zawiadamianie stron o czynnościach przyjęcia przebiegu granic
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2016, 23:21 przez ninia_2009 »Offline ninia_2009

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 143
 • geodeta, klasyfikator
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 44.0 Firefox 44.0
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2016, 14:47 przez ninia_2009 »

Offline ninia_2009

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 143
 • geodeta, klasyfikator
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 44.0 Firefox 44.0
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2016, 15:53 przez ninia_2009 »