Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Tomek Wątek: Podział gospodarstwa rolnego z decyzją  (Przeczytany 3887 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Tomek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 139
 • jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 42.0 Firefox 42.0
Podział gospodarstwa rolnego z decyzją
« dnia: 24 Listopada 2015, 08:06 »
Już od 1 stycznia 2016 roku czekają nas decyzje dyrektorów ANR dotyczące podziałów gospodarstw rolnych.

Cytuj
Art. 6. 1. Jeżeli wskutek przeniesienia własności nieruchomości rolnej albo jej części miałby nastąpić podział gospodarstwa rolnego, przeniesienie własności nieruchomości rolnej albo jej części może nastąpić w przypadku, gdy:

1)     powierzchnia użytków rolnych, które pozostaną własnością zbywcy będzie nie mniejsza niż powierzchnia użytków rolnych niezbędna do prowadzenia działalności rolniczej (podstawowa norma obszarowa użytków rolnych w gospodarstwie rolnym), a zbywana nieruchomość rolna albo jej część wraz z nieruchomościami rolnymi nabywcy utworzą bądź powiększą gospodarstwo rolne lub

2)     powierzchnia nabywanych użytków rolnych wraz z nieruchomościami rolnymi nabywcy stanowiącymi jego własność będzie większa niż powierzchnia użytków rolnych, które pozostaną własnością zbywcy, lub

3)     zbywana nieruchomość rolna albo jej część obejmuje użytki rolne nieprzylegające do innych użytków rolnych wchodzących w skład tego samego gospodarstwa rolnego zbywcy, ale przylegające do nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego i stanowiącej własność nabywcy, lub

4)     przy umowie zamiany różnica powierzchni zamienianych użytków rolnych liczonych w hektarach przeliczeniowych, o których mowa w przepisach o podatku rolnym, nie przekracza 10%, lub

5)     ma na celu racjonalne ukształtowanie granicy między nieruchomościami rolnymi, lub

6)     własnością zbywcy pozostanie grunt pod budynkiem mieszkalnym wraz z innymi obiektami budowlanymi oraz gruntami do nich przyległymi, niezbędnymi do właściwego korzystania z budynku mieszkalnego, których łączna powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, oraz zbywana nieruchomość rolna albo jej część wraz z nieruchomościami rolnymi nabywcy utworzą bądź powiększą gospodarstwo rolne.

2. Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych w gospodarstwie rolnym nie może być większa niż czterokrotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

3. Własność nieruchomości rolnej albo jej część może być przeniesiona, o ile ma ona zapewniony dostęp do drogi publicznej albo dostęp ten ma nieruchomość nabywcy granicząca z tą nieruchomością.

4. Dyrektor oddziału stwierdza, w drodze decyzji, że dopuszczalny jest podział gospodarstwa rolnego.

5. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie, o której mowa w ust. 4, zawiera:

1)     imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy i nabywcy, a także numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), o ile został nadany;

2)     informacje o stanowiących własność zbywcy i nabywcy nieruchomościach rolnych obejmujące dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące ich oznaczenia, powierzchni, klasy i rodzaju użytków rolnych oraz numeru księgi wieczystej albo zbioru dokumentów;

3)     uzasadnienie proponowanego przebiegu granicy bądź wielkości powierzchni gruntów niezbędnych do korzystania z budynków – w przypadkach, o których mowa ust. 1 pkt 5 i 6.

6. Do wniosku dołącza się:

1)     pisemne oświadczenia wnioskodawcy i nabywcy zawierające informacje, o których mowa w art. 5 ust. 3;

2)     dokument określający przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku takiego planu.

7. Od decyzji wydanej w sprawach, o których mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

8. Do postępowań dotyczących wzruszenia decyzji ostatecznych wydanych na podstawie niniejszej ustawy, nie stosuje się art. 145–145b oraz art. 154–156 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli od dnia, w którym decyzje te stały się ostateczne, upłynęło 5 lat.

9. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, podstawową normę obszarową użytków rolnych w gospodarstwie rolnym dla każdego województwa, mając na uwadze średnią powierzchnię gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych w poszczególnych województwach i w kraju, ogłoszoną na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Offline geokuba

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 325
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
Odp: Podział gospodarstwa rolnego z decyzją
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopada 2015, 08:40 »
Myslę, ze ta ustawa nie wkracza w przepisy o podziałach. Wydaje mi się, ze co innego podział, a czym innym jest zgoda na przeniesienie własności.
Poza tym, podział gospodarstwa rolnego, to nie tylko podział rolny. Gospodarstwo rolne można również podzielić zgodnie z planem/decyzją o wz, albo i niezależnie od tego planu.

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
  • http://wbgsc.pl
Odp: Podział gospodarstwa rolnego z decyzją
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Listopada 2015, 08:11 »
Myslę, ze ta ustawa nie wkracza w przepisy o podziałach. Wydaje mi się, ze co innego podział, a czym innym jest zgoda na przeniesienie własności.
Poza tym, podział gospodarstwa rolnego, to nie tylko podział rolny. Gospodarstwo rolne można również podzielić zgodnie z planem/decyzją o wz, albo i niezależnie od tego planu.

Chciałbym Kuba byś miał rację, ale... Czytając to co zacytował Tomek mam wrażenie, że już to kiedyś miało miejsce. I jak najbardziej miało to wpływ na podziały. Np. zastanówmy się nad tym
Cytuj
"może nastąpić w przypadku, gdy:
1)     powierzchnia użytków rolnych, które pozostaną własnością zbywcy będzie nie mniejsza niż powierzchnia użytków rolnych niezbędna do prowadzenia działalności rolniczej (podstawowa norma obszarowa użytków rolnych w gospodarstwie rolnym), a zbywana nieruchomość rolna albo jej część wraz z nieruchomościami rolnymi nabywcy utworzą bądź powiększą gospodarstwo rolne lub..."
zmusi nas do tego by razem z właścicielem zbywanych nieruchomości przeprowadzić szereg analiz jak chociażby ta zacytowana.

Cytuj
Norma obszarowa
Ustawodawca chce uniemożliwić przeniesienie działki rolnej lub jej części w przypadku, gdyby w efekcie podziału gospodarstwa powierzchnia użytków rolnych pozostała przy zbywcy była mniejsza od normy, którą – dla poszczególnych województw – ustali minister rolnictwa i rozwoju wsi. Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych w gospodarstwie rolnym nie może być większa niż czterokrotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Przeniesienie własności ma być też uzależnione od wydania przez dyrektora oddziału ANR decyzji stwierdzającej dopuszczalność podziału gospodarstwa albo potwierdzającej, że nie dochodzi do jego podziału. Od decyzji dyrektora przysługiwać będzie odwołanie w trybie przepisów k.p.a.

Kwestia dostępu do drogi...

Cytuj
Dostęp do drogi publicznej
Własność nieruchomości rolnej albo jej część będzie mogła być przeniesiona, o ile ma ona zapewniony dostęp do drogi publicznej albo dostęp ten ma nieruchomość nabywcy granicząca z tą nieruchomością. W przeciwnym wypadku czynność prawna będzie nieważna

Wraca stare z PRL-u.
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline witold bohrer

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 52
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 44.0.2403.157 Chrome 44.0.2403.157
Odp: Podział gospodarstwa rolnego z decyzją
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopada 2015, 13:00 »
no była chyba taka ustawa o zakazie obrotu gruntami rolnymi chyba z lat 50 tych , a później musieli wydać ustawę uwłaszczeniową bo nieformalny obrót ziemią tak się rozwinął że nikt nie był w stanie tego powstrzymać . Mnie się wydaje że ta ustawa bardzo ingeruje w konstytucyjne prawo własności . Brak dywagacji prawnej do wydania rozporządzenia wykonawczego daje zbyt dużą dowolność z art6. ust.4 ustawy  Dyrektorowi ANR . Z ustawy nie wynika czy podział wykonujemy fizycznie po wyrażeniu zgody przez Dyrektora ANR , czy przed wydaniem jego zgody . Ponadto zliczanie użytków rolnych  z całego gospodarstwa jest chora jak sama ustawa . A co z terenami objętymi warunkami zabudowy - które mogą zmienić charakter użytku rolnego na inwestycyjny . Ustawa w całości powinna być zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego - kolejna radosna twórczość naszych przedstawicieli .
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2015, 13:02 przez witold bohrer »

Offline Tomek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 139
 • jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 44.0 Firefox 44.0
Odp: Podział gospodarstwa rolnego z decyzją
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lutego 2016, 18:51 »
Na podstawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Art. 13. Traci moc ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. poz. 1433 i 2179).

Czyli temat zamknięty nim się rozpaczał :)

Offline joftek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 872
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • Przeglądarka:
 • Chrome 41.0.2231.0 Chrome 41.0.2231.0
Odp: Podział gospodarstwa rolnego z decyzją
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lutego 2016, 19:32 »
tak i zacznie się 01-05-2016 r.
poczytaj nad jaką teraz pracuje sejm  :pissedoff:
pozdrawiam joftek

Offline ninia_2009

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 143
 • geodeta, klasyfikator
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
Odp: Podział gospodarstwa rolnego z decyzją
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lutego 2016, 11:30 »
Czy ktoś zauważył, ze załącznikiem w wniosku o którym mowa w art.5 nie jest część graficzna, bo po co? / tak na wzór. wstępnego projektu podziału/. A cały art. jest pisany nie fachowym jezykiem,
Cytuj
5. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie, o której mowa w ust. 4, zawiera:
1)     imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy i nabywcy, a także numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), o ile został nadany;
2)     informacje o stanowiących własność zbywcy i nabywcy nieruchomościach rolnych obejmujące dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące ich oznaczenia,
2)     wypis z EGiB dla jednostki rejestrowej zbywcy i nabywcy nieruchomościach rolnych
3)     uzasadnienie proponowanego przebiegu granicy bądź wielkości powierzchni gruntów niezbędnych do korzystania z budynków – w przypadkach, o których mowa ust. 1 pkt 5 i 6.
??? To ma byc kopiuj wklej podstawa prawna dla urzędnika bo pogubiłby się w punktach z art.6.1 1) czy 2?

6. Do wniosku dołącza się:

1)     pisemne oświadczenia wnioskodawcy i nabywcy zawierające informacje, o których mowa w art. 5 ust. 3;
kolejne kopiuj wklej, tak na wzór... czy jestem pewna, ze jestem pewna
2)     dokument określający przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku takiego planu.
wypis i wyrys z mpzp ok 82zł,przecież mpzp są dostępne w internecie - to więc przykład tego że mpzp z ZSIP ogólnodostepne nie są dokumentem dla Agencji
Czy ktoś od  nas jest w Komisji do spraw tej ustawy? Obudzimy się z ręką w nocniku po 01.05.2016r. Wygląda, ze rolnik wie więcej o podziale gospodarstw, niż geodeta.

Offline Tomek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 139
 • jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.116 Chrome 48.0.2564.116
Odp: Podział gospodarstwa rolnego z decyzją
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Lutego 2016, 18:14 »
Czy mogę poprosić o jakiś link do prac nad tą ustawą?

Offline Bronisław Walczak

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 4
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.116 Chrome 48.0.2564.116