Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Piotr Wasiak Wątek: Rozgraniczenie - prośba o pomoc  (Przeczytany 2730 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Piotr Wasiak

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 2
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
Rozgraniczenie - prośba o pomoc
« dnia: 1 Lipca 2014, 18:20 »
Proszę o pomoc. Złożyłem wniosek do gminy w sprawie rozgraniczenia mojej działki (ze wszystkich stron). We wniosku wskazał geodetę, który rozgraniczenia ma przeprowadzić. Otrzymałem jednak odmowę. Gmina argumentuje, że ma swojego geodetę, z którym ma podpisaną umowę. Problem jednak w tym, że moja działka ma dwa punkty wspólne z gminą i jest ona tym samym stroną postępowania.
W związku z tym proszę o pomoc w odpowiedzeniu na pytania:
* Czy gmina może odmówić przeprowadzenia rozgraniczenia przez wskazanego przeze mnie geodetę? Jeśli nie, to gdzie mogę się odwołać?
* Czy gmina, mimo, że jest stroną, może wskazać swojego geodetę (mimo, że nie zgadzam się z przeprowadzonymi przez niego pomiarami działek, które pośrednio wpływają na mój grunt)?
* Gdzie mogę się odwołać? Czy np. mogę złożyć wniosek o wyznaczenia takiego geodety przez starostę lub wojewodę?

Z góry dziękuję za wszelką pomoc

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 30.0 Firefox 30.0
Odp: Rozgraniczenie - prośba o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: 1 Lipca 2014, 18:58 »
1. Geodetę - do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic, czyli potocznie do rozgraniczenia - wyznacza wójt gminy. Od niego wyłacznie zależy, kogo do tych czynności upoważni. W różnych gminach jest też praktyka, że geodetę wskazują zainteresowani rozgraniczeniem, ale dla wójta z prawnego punktu widzenia nie jest takie wskazanie wiążące.

2. Istnieje możliwość złożenia wniosku do wójta z żądaniem wyłączenia (już upoważnionego) geodety z postępowania, jeżeli zachodzą przesłanki mogące budzić wątpliwość co do jego bezstronności. Stanowią o tym przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
Cytuj
Art. 24.
§ 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;
5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).

§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość, co do bezstronności pracownika.

§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.

W sumie nie wiem, czy powyższe przepisy (zwłaszcza te pogrubione przypadki) mogą mieć zastosowanie w przedstawionej sprawie. Wydaje się, że zachodzą przesłanki do wyłączenia takiego geodety, ponieważ jednak istnieją wątpliwości. Geodeta posiadający umowę na wykonywanie prac zlecanych przez gminę z pewnością nie mógłby z tego powodu zostać wyłączony przy rozgraniczenie zupełnie prywatnych działek...
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Piotr Wasiak

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 2
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
Odp: Rozgraniczenie - prośba o pomoc
« Odpowiedź #2 dnia: 1 Lipca 2014, 20:56 »
Dziękuję za pomoc. Spróbuję skorzystać z tego artykułu