Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: maciekwu Wątek: rozgraniczenie nie zakończone w postępowaniu administarcyjnym decyzją zatwierdza  (Przeczytany 1126 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline maciekwu

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 296
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 65.0.3467.78 Opera 65.0.3467.78
Spotkałem się z różnymi poglądami na temat tej sytuacji
W wyniku postępowania administracyjnego strony nie zaakceptowały granicy wskazanej przez geodetę zawarły także ugody. Pozostały więc w sporze i w tej sytuacji Organ wszczynający postępowanie zobligowany jest do przekazania sprawy do Sądu w ramach zmiany właściwości.
W tej sytuacji nie powstały żadne dane geodezyjne, które mogą zaktualizować bazy EGiB. Powstaje więc pytanie czy geodeta, który zgłosił pracę ma obowiązek przekazania do zasobu dokumentacji technicznej, czy tylko zawiadomić Starostę o zakończeniu prac informując o nie powstaniu zaktualizowanych baz? Równocześnie geodeta ma obowiązek włączenia do dokumentacji rozgraniczenia dokumentów będących podstawą ustalenia przebiegu granicy, więc nie ma możliwości zwrócenia ich do PODGiK.
Moje pytanie jest następujące czy znacie jakieś stanowisko lub orzeczenie w tym względzie?

Offline Kunzite

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 106
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 72.0 Firefox 72.0
Przecież musiał powstać protokół graniczny, podpisany co najmniej przez geodetę. Powinna zostać pomierzona granica wg. każdej ze stron, a nawet jeśliby nic nie wskazali to zawsze jest jeszcze przebieg wg geodety i wg spokojnego stanu posiadania lub według stanu na gruncie. Jest więc co przekazać w dokumentacji technicznej. Fakt że nie postały żadne dane zmieniające bazy nie zwalnia przecież z obowiązku od złożenia dokumentacji z art 19. pgik ust 1 pkt 11 oraz rozp. w sprawie rozgraniczeń (art 12a)

Offline INWAR

 • Sąd Koleżeński
 • ****
 • Wiadomości: 349
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 67.0 Firefox 67.0
Od podjęcia decyzji jak rozstrzygnąć spór graniczny jest organ. Do tego jest mu niezbędny skompletowany operat, organ ocenia dokumentację rozgraniczenia, starosta weryfikuje dok. techniczną. Skompletowany operat musi być przyjęty do zasobu . Czy pierwszy ocenia organ czy pierwszy weryfikuje podgik to tez kwestia dyskusyjna. W Twojej sprawie pamiętaj włączeniu do dokumentacji rozgraniczenia  opinii ( par 15.3 r. w/s rozgr).

Offline maciekwu

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 296
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 65.0.3467.78 Opera 65.0.3467.78
Wg mnie ale także wg orzecznictwa dokumentacja rozgraniczenia jest dokumentem w odrębnym postępowaniu (rozgraniczeniowym) którego gospodarzem jest Wójt(Burmistrz) natomiast dokumentacja techniczna jest wynikiem prac geodezyjnych, które zostały zgłoszone i podlega weryfikacji przez Starostę. Te dwa postępowania są niezależne. Zgodnie z orzecznictwem dokumentacja rozgraniczenia (tam znajduje się protokół z rozprawy granicznej) nie podlega przekazaniu do zasobu i oczywiście nie jest objęta weryfikacją przez Starostę. Starostwa nie ma uprawnień do kontroli lub weryfikacji dokumentacji, których właścicielem jest Wójt(Burmistrz). Natomiast w wyniku pomiaru wobec nie zatwierdzenia granicy nie powstają żadne dane, które wchodzą do obiegu prawnego oraz lub aktualizują którąkolwiek z baz prowadzonych przez Starostę. Pojawia się wobec tego pytanie czy właściwym jest przekazanie do zasobu danych nie przydatnych dla aktualizacji którejkolwiek z baz. Na marginesie należy zauważyć, Ze postępowanie rozgraniczeniowe w Sądzie nie jest kontynuacją postępowania administracyjnego, a postępowaniem odrębnym wywołanym zmianą właściwości organu.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2020, 15:00 przez maciekwu »

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
W zasadzie czynności geodety, upoważnionego przez wójta gminy do ustalenia granic, sprowadzają się do jednej z n/w sytuacji:

1. stoony zawarły (przed geodetą) ugodę - postępowanie administracyjne wówczas umarza się
2. były przesłanki do ustalenia granic (wg dokumentów, albo wg zgodnego oświadczenia stron) - wójt wówczas wydaję decyzję o rozgraniczeniu;
3. nie zaszły w/w okoliczności, a więc geodeta ma obowiązek sporządzenia opinię w celu przekazania sprawy do rozpatrzenia przez sąd powszechny (art.34 upgik).

Nie ma czwartej drogi...


A co do dokumentacji, którą ma obowiązek sporządzić geodeta, to dość precyzyjnie opisuje to Rozporządzenie ws. rozgraniczania nieruchomości.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline maciekwu

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 296
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 65.0.3467.78 Opera 65.0.3467.78
tak ale dotyczy to dokumentacji rozgraniczenia, a nie dokumentacji technicznej. Co do dokumentacji rozgraniczenia nie ma żadnych wątpliwości i nie o tym tu mowa. Problem dotyczy dokumentacji technicznej i celu przekazania do zasobu danych nie mogących stanowić danych do aktualizacji którejkolwiek bazy. Wpis kolegi Wójcika jest jakby obok tematu,  zawartość dokumentacji rozgraniczeniowej sposobu prowadzenia postępowania jest oczywista i nie tego dotyczy problem.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2020, 16:14 przez maciekwu »

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
Z całym szacunkiem...

Geodeta upoważniony do czynności ustalenia granic w procedurze rozgraniczenia ma "psi obowiązek" sporządzić dokumentację rozgraniczenia i dokumentację techniczną.

Jak rozumiem, za dokumentację rozgraniczenia - w tej sytuacji - uważa się przede wszystkim protokół graniczny oraz opinię.

A co do dokumentacji technicznej: do zasobu należy przekazać te dokumenty, które powstały, a nie jakieś bliżej nieokreślone...
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline maciekwu

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 296
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 65.0.3467.78 Opera 65.0.3467.78
chyba nie do końca się rozumiemy
Dokumentacja rozgraniczenia jest szczegółowo opisana w rozporządzeniu o rozgraniczeniu nieruchomości. Między innymi zawartość jej stanowią dokumenty dotyczące przebiegu granic wydane przez PODGiK.
W sytuacji gdy Strony nie zawarły ugody oraz nie podpisały zgodnie protokołu nie było też odcinków wznawianych, a więc na całej długości granicy objętej postanowieniem granica pozostała sporną nie powstają żadne dane, które mogą zostać wykorzystane do aktualizacji bazy EGiB, a tylko w zakresie tej bazy jest wykonywana praca.
Elementy pomiaru wykonane w trakcie wywiadu terenowego nie stanowią danych aktualizujących jakąkolwiek bazę
Co zatem należy przekazać Staroście w formie operatu technicznego?
Czy nie jest wystarczającym przekazanie Staroście informacji o zakończeniu prac i poinformowaniu o tym, że nie powstały żadne dane pozwalające na aktualizację lub weryfikację baz?
Na tym polega moje pytanie czy też wątpliwość.
A co do "psich obowiązków" to pozostawmy to poza marginesem dyskusji

Offline geokuba

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 325
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 79.0.3945.130 Chrome 79.0.3945.130
Faktycznie jest coś na rzeczy, ponieważ art. 33 mówiący o tym że decyzję o rozgraniczeniu poprzedza "włączenie dokumentacji technicznej do PZGiK" traktuje tylko i wyłącznie o sytuacji kiedy rozgraniczenie skończyło się decyzją o rozgraniczeniu, czyli kiedy granica została ustalona.

Natomiast art. 34 mówi co należy zrobić, kiedy nie dało się ustalić granicy. A tam stoi, ze geodeta  "całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi". Można pomyśleć, ze wtedy dokumentacji technicznej się nie robi, albo robi się ją i ją też przekazuje wójtowi. Poniekąd potwierdza to też rozporządzenie o rozgraniczeniu, które stanowi, ze dokumentacja techniczna zawiera m. in. "szkice polowe i dzienniki zawierające dane uzyskane w wyniku bezpośredniego pomiaru granic". Granic, czyli najprawdopodobniej granic ustalonych w  rozgraniczeniu. Wyklucza to zatem sporządzenie szkicu polowego, a tym samym dokumentacji technicznej dla sytuacji, kiedy granicy nie udało się ustalić, sprawa trafia do sądu, a tylko pomierzone zostały wskazania stron i użytkowanie na gruncie.

Hm, coś w tym jest.   
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2020, 12:58 przez geokuba »

Offline Robert

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 19
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
Jest jeszcze taki przepis z innego rozporządzenia, który nieco precyzuje zapisy rozporządzenia w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
§ 71. 1. Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK.
2. W skład operatu technicznego wchodzą:
1)   szkice polowe i dzienniki pomiarowe;
2)   protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych;
3)   dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań;
4)   sprawozdanie techniczne;
5)   dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej;
6)   pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze  chematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9,
10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK;
7)   wykazy zmian danych ewidencyjnych;
8   inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę;
9)   spis dokumentów operatu technicznego.

Natomiast co do kwestii wkraczania w kompetencje wójta burmistrza prezydenta miasta oraz  innych kwestii to przynajmniej częściowo opisałem tutaj http://www.ptg-org.pl/mam-problem-prosze-o-pomoc/t2621/msg21713/#msg21713

Jeszcze warto zwrócić uwagę na § 6 ust. 1 rozp. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych … Dz.U. 2011 Nr. 263 poz. 1572 w związku z § 71ust 7 pkt 6  , i może te kwestie rozwieją wątpliwości. Nie ma co też doszukiwać się drugiego dna, ale jak ktoś będzie się chciał doktoryzować to może nie przyjąć do zasobu dokumentacji. W moim przekonaniu są dokumenty uzasadniające przekazanie dokumentacji do zasobu. 

Wiem chyba o czym mówisz, bo sam złożyłem dokumentację do zasobu cel-mapa 500 w trakcie realizacji której zleceniodawca przerwał prace. Nastąpiło to po pomiarze i w skład operatu weszły w zasadzie dokumenty i dane wszystkie poza mapą do celów projektowych. Skoro przerwaliśmy pracę to klient zapłacił za to co wykonałem ... uczciwie. Sam zaś złożyłem operat bez mapy i przekazałem do zasobu z informacją o rezygnacji zleceniodawcy na określonym etapie. I cyrk się zaczął , bo operat nie zawierał wszystkich danych wymienionych w §71.2 a konkretnie pkt 5 - mapy. Mnie z tego śmiać się chciało, tak to skwituje.