Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: mxw Wątek: PROBLEM - USTALENIE GRANIC DZIAŁEK EWID ZGODNIE Z § 37 Rozp. w sprawie EGiB  (Przeczytany 5522 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline mxw

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 52
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 36.0.2130.80 Opera 36.0.2130.80
Witam,
Chciałbym przedstawić problem na który się natknąłem:
Sprawa dotyczy podziału działki 296/5.
Granice działki 296/5 od str północnej, południowej i wschodniej ustalono przy scaleniu gruntów – jest to granica działki pierwotnej 296. Dodatkowo na granicę południową i wschodnią są operaty uzupełniające.
Odszukano wszystkie kamienie scaleniowe 3Q-K5(tworzą prostą i granicę drogi o szerokości 13m), K5-C(tworzą prostą – punkt p1 jest w odl 13m od K5 na prostej) i punkty B-2/21GPS-C (tworzą prostą).
Dodatkowo przy niniejszym opracowaniu wykonano wznowienie punktów p1, 1aOBL, 44, C, 2/21GPS. W terenie odszukano zarówno kamienie scaleniowe i graniczne itp.

Sprawa dotyczy granicy pomiędzy działką 296/5 a 296/4 – która została ustalona protokołem ustalenia granic działek ewidencyjnych na podstawie zgodnych oświadczeń i istniejących znaków granicznych.
Moje pytanie brzmi następująco:
1.   czy do ustalenia granicy 296/5 z 296/4 trzeba zawiadamiać sąsiadów? Czy zawiadomienie należy wykonać zawsze - niezależnie czy punkty będą markowane czy stabilizowane?
2.   Jeśli trzeba zawiadomić sąsiadów to jak należy ich ująć w tabelce protokołu ustalenia granic działek ewid? Skoro protokół ten stosuje się do ustalenia granicy (a nie punktów) jak należy traktować sąsiadów – rozumiem że mieliby być np. zawiadomieni przy stabilizacji bo pojawi się nowy punkt który podlega ochronie – ale jak to wpisać w protokół?
3.   Czy trzeba np. tym protokołem poza granicą przedmiotową (296/4 a 296/5) ustalić granice między 296/5 a 2024 oraz 296/5 a 295/4? – a jeśli tak to znowu granica jest utworzona przez co najmniej 2 punkty i znowu dotykamy granicy kolejnego sąsiada któ®y styka się tym jedym punktem.

Jak takie sprawy załatwiacie? Czy wpisujecie że ustalono granicę 296/5 z działkami 296/4 i 2024 oraz 296/5 z działkami 296/4 i 295/4? Czy zamiast 2 pozycji to trzy pozycje 296/5 z 296/4 oraz 296/5 z 2024 oraz 296/5 z 295/4?

MOJE ROZWIĄZANIE BYŁO NASTĘPUJĄCE:
Zawiadomienia otrzymali zarówno przedmiotowi jak i sąsiedni (bo nie wiedziałem czy będę stabilizować czy nie). W protokole wpisano jedną pozycję którą ustalano 296/5 z 296/4 – i tam wpisali się tylko przedmiotowi właściciele na zgodne oświadczenia zgodnie z istniejącymi znakami granicznymi. W sprawozdaniu technicznym opisano że granice pozostałe zostały ustalone operatami, scaleniem i nie wymagają ustalania w tym trybie.
PROSZĘ O INTERPRETACJE – BO OŚRODEK SWOJE A JA SWOJE – czy jest jakiś wyrok, opinia GUGiK, Głównego Geodety itp.?


Dygresja:
Bo może być przypadek że np. chce ustalić tylko jedną granicę innych nie ruszać (nie były nigdy ustalane). A jeślibym tylko tą jedną ustalał co z tymi sąsiadami? Bo jeśli miałbym ich wpisać do protokołu to tak jakbym kolejną granicę miał ustalić z jednej i drugiej strony – a granica jako że utworzona jest przez co najmniej 2 punkty może się okazać że dotknę znów kolejnego sąsiada i tak w kółko.


Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1927
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 70.0.3538.102 Chrome 70.0.3538.102
Rozumiem, że  na  granicę  pomiędzy  działkami  nr  296/4  i  296/5  brak  jest  dokumentów, które  powstały  w  wyniku  podziału  nieruchomości.
Wobec  powyższego zastosowałeś  przepisy  §37-39  rozporządzenia  w/s  EGiB.

Skoro  ustalasz  granicę  pomiędzy  działkami  296/4  i  296/5, to  nie  ma  potrzeby  zawiadamiać  właścicieli  działek  nr  295/4  i  2024, tym  bardziej, że  ich  granice  są  (zgodnie  z  tym  co  piszesz)  ustalone. Ważne  jest  również, że  położenie  punktów  nr  3  i  p2  nie  może  być  inne  niż  na  prostej  wyznaczającej  przebieg  granicy  działki  nr  296 (czyli  przed  podziałem). Wobec  tego  nie  ma  żadnej  potrzeby  wpisywania  do  protokołu  ustalenia przebiegu  granic  właścicieli  działek  nr  2024  i  295/4, gdyż  całe  to  postępowanie  ich  nie  dotyczy.

Postępowaniem  objęci  są  właściciele  działek  nr  295/5  i  296/4, którzy  złożyli  zgodne  oświadczenie  do  protokołu  i  na  tej  podstawie  masz  pełne  prawo  zastabilizować  punkty  graniczne  znakami  granicznymi.

Nie  za  bardzo  rozumiem  jakie  znaki graniczne  i  komu  chcesz  przekazywać  pod  ochronę.
Zgodnie  z  art 15  ustawy  pgik  ochronie  podlegają  jedynie  znaki  geodezyjne, czyli  znaki  z  trwałego  materiału  określające  położenie  punktów  osnowy  geodezyjnej. Nie  ma  nic  o  przekazywaniu  pod  ochronę  znaków  granicznych  (chyba, że  czegoś  nie  doczytałam).

Jeśli  natomiast  chodzi  o  interpretację  GGK  czy  nawet  wyrok  sądu, to  z  mojego  doświadczenia  wynika, że  szkoda  czasu  na  szukanie  tego  typu  opracowań  i  wyroków  z  prostej  przyczyny - weryfikatorzy  mają  wyjątkową  zdolność  do  przyjmowania  do  wiadomości  i  stosowania  tylko  i  wyłącznie  tych  tzw. stanowisk, które  im  pasują. A  pasujące  weryfikatorom  stanowiska, to  w  szczególności  te, które  dla  nas  wykonawców  prac  geodezyjnych  są  niekorzystne... niestety.

Na  zakończenie, moje  pytanie - a  co  konkretnie  zarzuca  Ci  weryfikator?

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2410
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
Problemy wynikające z powodów jakie wskazał kolega mxw, zapewne mamy wszyscy. A jeżeli ustalamy przebieg granic i mamy podobne sytuacje nie mając takich problemów, to najczęściej naruszamy prawo, a weryfikatorzy nie znając go w należyty sposób nie widzą, że jest naruszane.

Zadałeś sporo pytań, między innymi takie

Cytuj
...czy jest jakiś wyrok, opinia GUGiK, Głównego Geodety itp.?

Jeżeli nawet jest jakiś wyrok lub opinia (ja takich nie znam), to zapewne niewiele będzie miała wspólnego z obowiązującym prawem. Powodów jest kilka. Sprawy (problem) o których piszesz w żaden sposób nie są opisane w regulacjach prawnych w sposób oczywisty. A jeżeli się przytrafiają nie są nagłaśniane, bo wobec braku jednoznacznych zapisów, każdy ośrodek dokumentacji ma własne, jedynie słuszne stanowisko, z którym wszyscy geodeci dla świętego spokoju się zgadzają.

Przy ustaleniu przebiegu granic (podobnie jak u Ciebie) jest bardzo wiele przypadków nie ujętych w prawie. Dla przykładu jeden z początkowych punktów granicznych ustalanej granicy może być znakiem odszukanym, wznawianym, wyznaczanym lub ustalanym.  Bywa też, że na ustalanym odcinku granicy są punkty likwidowane. Bywa, że ustalane punkty są stabilizowane lub nie, no i najczęściej jest tak, że "z boku" jest sąsiad, który wszystkim przeszkadza. Bo nie wiadomo co z nim zrobić, skoro nie jest stroną postępowania (trójmiedza przy rozgraniczeniu) lub nie kwalifikuje się do ustalenia przebiegu granic, bo jako sąsiad, miał granice wcześniej ustaloną i z jego punktu widzenia granica jest jednoznaczna.

Mam własne wypracowane zasady postępowania, które można stosować we wszystkich możliwych przypadkach. Nie opiszę ich tu jednak z kilku powodów. M.in. takich, że nie chce mi się w możliwych dyskusjach niczego udowadniać, wyjaśniać i przekonywać. A ponadto żaden ze mnie autorytet, więc zapewne to inni mają racje, a nie ja.
Napiszę tylko, że masz kolego dużo racji w swej analizie zapisów prawnych. Art.38 U-PGiK mówi bardzo jednoznacznie, że

Cytuj
Art. 38. Właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami (gruntami) są obowiązane do ochrony znaków granicznych.


Z oczywistych względów nikt niczego nie może chronić, jeżeli nie dowie się od geodety, że jakiś kamień, rurka, bolec lub palik to znaki graniczne. Bo nie raz się przecież zdarza, że kamień, rurka lub bolec to znaki zastabilizowane przez sąsiada, a nie geodetę. Żeby taką informację właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przekazać, wypada go powiadomić. Żeby mieć dowód na przekazanie znaków pod ochronę, wypada gdzieś to opisać i w miarę możliwości potwierdzić. Bo w innym przypadku rodzi się poważny problem.

Jaki?

Jeżeli nie przekażemy znaków granicznych pod ochronę, wobec potencjalnej możliwości ich zniszczenia, w praktyce nie można egzekwować prawa wynikającego z

- art. 24 KC
Cytuj
Art. 24.  § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

- art.152 KC
Cytuj
Art. 152. Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.

- art.277 KK
Cytuj
Art. 277. Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Moim skromnym zdaniem, nie można żądać naprawy zniszczonego znaku, nie można go ani chronić, ani utrzymywać, ani też odpowiadać za ewentualne zniszczenie, jeżeli z wiarygodnego źródła (a takim jest tylko geodeta) właściciel się nie dowie, że jakiś przedmiot jest znakiem granicznym. 
 

Offline janek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 173
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 63.0 Firefox 63.0
Skoro była ustalona, to po co jeszcze raz ustalać? Wg mnie, na podstawie tego co opisałeś a ja zrozumiałem, wystarczy protokół przyjęcia przebiegu granic. I pójdę dalej - protokół taki można sporządzić za biurkiem, bez zawiadamiania stron.
Do końca nie rozumiem problemu stabilizacji (pkt. 2 pytania)
janek

Offline mxw

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 52
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 36.0.2130.80 Opera 36.0.2130.80
Jarek Thor. Też tak to rozumiem że oni nie są stroną przy ustaleniu przedmiotowej granicy ale powinni wiedzieć jeśli nowy znak się pojawi - właśnie chodzi o te stabilizacje punktu granicznego i ochronę znaków. Dlatego jak napisałem powiadomienia zawsze wysyłam że będzie ustalana granica do wszystkich (przedmiotu i sąsiadów bo nie wiem czy będę stabilizować) ale sęk w tym jak wpisać tych sąsiadów jeśli się pojawią to ustnie im przekazuję że znaki się znalazły i opisuje to w sprawozdaniu czy np dobrze by było protokół utrwalenia zastosować dla stabilizowanych znaków czy jednak jakoś w uwagach w tabelce w protokole ustalenia trzeba by ich wpisać żeby mieli możliwość się gdzieś podpisać?

Bo oczywiście inspektor ośrodka "zaleca" czyt. nakazuje. Aby wpisać wtedy tak jakbym ustalał 3 granice 296/5 z 296/4 oraz 296/5 z 2024 oraz 296/5 z 295/4 - ale na szkicu żebym tylko przedmiotową granice wrysował itp (chodzi mu o to żeby w razie przybycia sąsiada mógł się gdzieś wpisać). Ja mu na to że takie wpisanie oznacza że ustalam granice sąsiednie które nie mogą być i nie powinny ustalane w tym trybie dlatego w tabeli mam tylko i wyłącznie przedmiot czyli właścicieli 296/5 z 296/4 i nikogo więcej (co najwyżej w uwagach mogę dopisać adnotacje o sąsiadach że powiadomiono że stawił się właściciel działki tej i przekazano mu nowe znaki)

A jak to najlepiej rozwiązać waszym zdaniem? Czy po prostu przy ustaleniu granicy lepiej nie zawiadamiać sąsiadów - nie stabilizować tylko markować palikami? Choć mogę się założyć że wtedy inspektor doczepi się że pokazuje punkt graniczny trójstyku bez zawiadomienia sąsiada (który wiadomo że leży na prostej i nie wpływa na sam przebieg granicy sąsiadującej).


Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 63.0 Firefox 63.0
Czyli dyskusja o granicy, której długość wynosi 0.00m? Może niedługo będziemy dyskutować o granicach minusowych? Ciekawe jak wyglądałby akt ugody na granicę zerową?  ??? ??? ???


Pozdrawiam, Ula

Offline mxw

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 52
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Android 6.0 Android 6.0
 • Przeglądarka:
 • Chrome 70.0.3538.80 Chrome 70.0.3538.80
Pani Ulo chodzi o sasiadow przy ustaleniu granic tych na trojstykach -jak ich traktowac gdzie I w jaki sposob wpisac skoro ich granice sa ustalone a tylko np pojawi sie nowy znak w wyniku ustalenia granicy sasiadow
Jak wypelnic tabelke.dla.nich lub czy inny protokol pokazac czy tylko slownie nowy znak przekazac I w sprawozdaniu opisac bo protokolu utrwalenia z zasady nie stosuje sie przy ustaleniu granicy
Pani Ulo prosze dokladniej pierwszy post przeczytac zeby lepiej zrozumiec problem. Czego dotyczy
Dziekuje

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 63.0 Firefox 63.0
Mxw tą dyskusję należałoby zacząć od definicji granicy, a jest nią " część obwodu działki ewidencyjnej, w postaci linii łamanej lub odcinka, wspólna dla dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych lub pokrywająca się z granicą państwa - w przypadku działek ewidencyjnych przylegających do tej granicy".

W tej definicji poszukaj odpowiedzi na Twoje pytania.


RoBoCIK połączył wiadomości: 17 Listopada 2018, 13:19
I tą definicję pokaż weryfikatorowi.
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2018, 13:19 przez UlaZ »
Pozdrawiam, Ula

Offline mxw

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 52
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Android 6.0 Android 6.0
 • Przeglądarka:
 • Chrome 70.0.3538.80 Chrome 70.0.3538.80
Tak definicja rozwiazuje kwestie ze przedmiotowa granica ktora jest ustalana dotyczy tylko dwoch podmiotow - zalozmy lewego I prawego czyli w tabelce tylko te 2 podmioty winne byc wpisane czyli ustalana jest jedna granica. Ale patrzac na kwestie stabilizacji punktu I jego przekazania aby podlegal ochronie celem dochowania przez geodete czynnosci nalezy zawiadomic sasiadow polnocnego I poludniowego celem tego przekazania
I jak nalezy ich ujac w protokole gdzie wpisac czy nie wpisywac tylko opisac w uwagach w tabelce lub sprawozdaniu czy lepiej by bylo spisac protokol utrwalenia? O to tu przede wszystkim chodzi
Przy markowaniu palikami z przepisow wynika ze nawet nie trzebaby ich zawiadamiac bo nie ich granica jest ustalana a oni tylko granicza z nia?
Jak pani mysli Pani Ulo o tej kwestii?
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2018, 15:04 przez mxw »

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 63.0 Firefox 63.0
Uważam za słuszne twierdzenie, że " nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu". Nie zawiadamiam o ustaleniu przebiegu granic osób postronnych, czyli osób, których to ustalenie nie dotyczy, a za takie uważam osoby od granic - nazwijmy je- zerowych, czyli takich, które nie istnieją. Nie znam i nigdy nie stosowałam procedury " przekazywania pod ochronę"  graniczników,  więc żadnych tego typu protokołów nigdy nie spisywałam.  Co do  tzw. " trójmiedz",  to do czasu ustalenia granic nigdy nie wiadomo, czy przebieg sąsiedniej granicy zakończy się dokładnie w tym samym miejscu. Często spotykam się z sytuacją, że faktycznie ustalona granica sąsiednia jest przesunięta np. o pół metra czy metr, a więc twierdzenie, że granica sąsiednia kończy się w danym punkcie, przed jej ustaleniem, uważam za nieuprawnione i przedwczesne.
Pozdrawiam, Ula

Offline mxw

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 52
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Android 6.0 Android 6.0
 • Przeglądarka:
 • Chrome 70.0.3538.80 Chrome 70.0.3538.80
Zgadza sie ze gdy sie ustali tylko jedna granice nie wiadomo czy konczy sie ona na pokazanym punkcie do czasu ustalenia granicy przecinajacej.
Ale w przypadku podzialu dzialki granice wszystkie musza byc ustalone czyli ustalajac granice jedna na ktora brak jest materialow wiem ze ustalajac ja paliki, znaki umieszczam dokladnie na jej koncu bo reszta granic zostala wyznaczona,wznowiona, decyzja zatwierdzona itp
Ale rozumiem ze Pani ma podejscie podobne do mnie za wyjatkiem tego przekazania znakow ktore zastabilizuje. Choc mozna zastosowac trik ze znaki celowo odsuwam 1m od zakonczenia granicy a na zakonczeniu daje palik wowczas rzeczywiscie znak nie jest na trojstyku tylko wczesniej, ale tak powinno sie stosowac tylko w przypadku gdy na koncach/skrajach granicy stabilizacji wykonac sie nie da, a nie ze specjalnie sobie go cofne aby nikt nie zarzucil ze na trojstyku jest ten nowy znak o ktorym sasiedzi powinni wiedziec.
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2018, 16:38 przez mxw »

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1927
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 70.0.3538.102 Chrome 70.0.3538.102
W dalszym ciągu nie rozumiem dlaczego z jakich to konkretnie przepisów wynika, że geodeta ma obowiązek  przekazać  znak  graniczny  „pod  ochronę”  i  w  jakim  trybie  miałoby  to  nastąpić.
Właściciel, władający  nieruchomością  oprócz  ochrony  znaków  granicznych  ma  jeszcze  inne  obowiązki  wynikające  z  ustawy  pgik, chociażby  z  art. 22 ust. 2  ustawy.
Czy  to  oznacza, że  ktoś  (no  właśnie  kto, może  notariusz, a  może  starosta, albo  geodeta) ma powiadomić  o  tym  obowiązku  właściciela?
Przed  rozpoczęciem  budowy, inwestor  musi  spełnić  wymagania  wynikające  z  przepisów  prawa  budowlanego, czy  to  oznacza, że  ktoś  ma  obowiązek  go  o  tym  powiadomić?
Czy  jeżeli  bez  pozwolenia  na  budowę  zostanie  wybudowany  dom, to  znaczy, że  właściciel  może  powiedzieć, że  nikt  go  nie  powiadomił  o  tym ,że  powinien  uzyskać  pozwolenie  na  budowę i  w  związku  z  tym  jego  budowa  jest  legalna?

Jest  nałożony  obowiązek  na  właściciela, władającego  nieruchomością  do  ochrony  znaków  granicznych  i  nie  znajduję  żadnych  przesłanek  do  tego, aby  to  geodeta  miał  obowiązek  dokonywać  jakichkolwiek  czynności  związanych  z  „przekazaniem  pod  ochronę  znaku  granicznego”  w  obecności  wszystkich  stron, których  znak  ten  dotyczy.
Obowiązkiem  geodety  jest  sporządzenie  odpowiedniej  dokumentacji  wynikającej  z  procedury  związanej  z  ustaleniem  granicy  i  przekazanie  jej  do  pzgik.
Z  przekazanej  dokumentacji  technicznej  jednoznacznie  powinno  wynikać  jakie  czynności  zostały  wykonane  przez  geodetę  i  w  jaki  sposób  zostały  oznaczone  w  terenie  punkty  graniczne.
Dokumentacja  geodezyjna  sporządzona  przez  geodetę  jest  dowodem  w  ewentualnym  postępowaniu  wyjaśniającym , zgodnie  z  kpk, o  zniszczenie , uszkodzenie  lub  przesunięcie  znaku  granicznego, a  nie  czynność  „przekazania  znaku  granicznego  pod  ochronę”.
Logika  przepisu  art. 38  pgik  jest  jasna  i  czytelna, czyli  nakłada  na  właściciela  lub  władającego  nieruchomością  konkretny  obowiązek, a  to  czy  właściciel  lub  władający  zna  swoje  obowiązki  wynikające  z  własności  nieruchomości, to  jest  już  zupełnie  inna  „bajka”.

Oczywiście  elegancko  ze  strony  geodety, który  oznacza  w  terenie  w  sposób  trwały  punkt  graniczny, byłoby  poinformowanie, że  w  związku  z  tym  na  właścicielu  spoczywa  obowiązek  ochrony  tego  znaku, ale  to  tylko  i  wyłącznie  wynika  z  etyki  naszego  zawodu, a  nie  z  jakiegokolwiek  obowiązku.


 

« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2018, 21:41 przez Dorota.P.Baszak »

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
Pozwolę sobie na wyrażenie kilku uwag do przedmiotowej dyskusji:

1. do "mxw" - znak graniczny winien być przecież zastabilizowany (najdokładniej jak się da) -> w punkcie granicznym, a nie np. 1 metr przed albo 1m za.
2. Ze stanowiskiem Doroty zgadzam się w 100%. Obowiązujące przepisy nie przewidują jakiegokolwiek "przekazywania pod ochronę" (w szczególności przez geodetę) znaku granicznego.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline mxw

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 52
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Android 6.0 Android 6.0
 • Przeglądarka:
 • Chrome 70.0.3538.80 Chrome 70.0.3538.80
Czyli podsumowujac najlepiej nie zawiadamiac w ogole osob sasiednich tych od trojstykow nawet w przypadku stabilizacji ich powiadamianie nie ma znaczenia, a tak naprawde jakby chcieli mogliby zarzadac od nas zadosc uczynienia za stracony dzien jesliby przyjechali bo marnujemy ich czas a nie maja prawa glosu - no chyba ze jak przybeda maja prawo glosu I moga nie zgodzic sie na trwala stabilizacje mimo iz to ustalenie ich nie dotyczy czy sie myle I ich sprzeciw tez nam tego nie zabrania?
Czyli weryfikatorzy bezpodstawnie narzucaja aby sasiadow zawiadamiac I ich wpisywac w protokol

Czy dobrze podsumowalem? Jesli nie to prosze o ewent korekte podsumowania

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2410
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
Mój komentarz do omawianego tematu jest następujący

Cytuj
Art.8.
Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których  zakazują  przepisy  prawa.  Przedsiębiorca  może  być  obowiązany  do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa.


Cytuj
Art.9.
Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka.

Cytuj
Art.10.
1.  Organ  kieruje  się  w swoich  działaniach  zasadą  zaufania  do przedsiębiorcy,  zakładając,  że  działa  on  zgodnie  z prawem,   uczciwie   oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów.
2. Jeżeli  przedmiotem postępowania  przed  organem  jest  nałożenie  na przedsiębiorcę obowiązku  bądź  ograniczenie  lub  odebranie  uprawnienia,  a w tym  zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, organ rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy.
3.Przepisu ust.2nie stosuje się, jeżeli:
1) w  postępowaniu  uczestniczą  podmioty  o spornych   interesach   lub   wynik postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy osób trzecich;
2)odrębne przepisy wymagają od przedsiębiorcy wykazania określonych faktów;
3) wymaga   te go  ważny  interes  publiczny,  w tym  istotne  interesy  państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego.

Cytuj
Art.11.
1. Jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.
2.Przepisu  ust.1nie stosuje się, jeśli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego.

Proponuje zamienić słowo "przedsiębiorca" określeniem geodeta uprawniony. A ponadto zastanowić się, czego tak naprawdę chcemy jako geodeci.

Bo jeżeli dążymy do tego by być zawodem zaufania publicznego, to niezależnie od tego, że geodeta "... może  być  obowiązany  do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa", to moim zdaniem powinien prowadzić swoje działanie na zasadach "...poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka."

Być może prawo geodezyjne nic nie nakazuje w tym temacie. Ale są inne przepisy mówiące o zwykłej uczciwości i poszanowaniu praw innych ludzi.

Ja zawiadamiam w takich przypadkach (przekazania znaku granicznego pod ochronę) i będę to robił.

« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2018, 22:21 przez Jarek Thor »