Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: elipse Wątek: "bełkot prawny" z podziałami nieruchomości.  (Przeczytany 1164 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1168
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 66.0 Firefox 66.0
"bełkot prawny" z podziałami nieruchomości.
« dnia: 2 Kwietnia 2019, 12:03 »
Z jednej strony:
§61. 1. Numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m, w sposób zapewniający odwzorowanie położenia  i kształtu tych obiektów przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi.2. Położenie punktów granicznych użytych do numerycznego opisu obiektów, o których mowa w ust.1, a także położenie innych punktów sytuacyjnych użytych w szczególności do numerycznego opisu budynków, konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych określa się w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.3 ust.5 ustawy, zwanym dalej „układem 2000”.
§62. 1. Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich, o których mowa w§61, i koryguje o wartość powierzchniowej poprawki odwzorowawczej wynikającej ze zniekształcenia obiektów powierzchniowych prezentowanych na płaszczyźnie odwzorowania w stosunku do tych samych obiektów prezentowanych na powierzchni elipsoidy stanowiącej geodezyjny system odniesienia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.3 ust.5 ustawy.
§82. 1. Przy przeprowadzaniu modernizacji ewidencji, której jednym z celów jest konwersja mapy ewidencyjnej pro-wadzonej wpostaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej, wprzypadku braku możliwości określenia położenia punktów granicznych w sposób, o którym mowa w§61 ust.1, numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych doko-nuje się za pomocą punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy wyznaczone zostanie na podstawie istniejących materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z błędami średnimi nieprzekraczającymi:
1)3,0 m – wprzypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych obejmujących grunty położone na obsza-rach wiejskich poza zwartą zabudową;
2)0,60 m – wprzypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych położonych na obszarach miast oraz obejmujących grunty zwartej zabudowy naobszarach wiejskich.
§83. Do czasu wykonania modernizacji ewidencji zachowują swoją ważność, w zakresie określonym przepisami usta-wy, dane ewidencyjne uwidocznione w ewidencji prowadzonej przed wejściem wżycie rozporządzenia

Z drugiej:
§ 76
7. Jeżeli podział nieruchomości rolnej lub leśnej polega na wydzieleniu działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni do 33% powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi:

1) na mapie z projektem podziału nieruchomości wykazuje się mapę przeglądową zawierającą granice całej nieruchomości oraz granice projektowanego podziału w skali dostosowanej do obszaru nieruchomości, nie mniejszej niż 1:10 000, i dodatkowo wykazuje się granice wydzielanych działek ewidencyjnych i związanych z nimi obiektów ewidencyjnych w skali zapewniającej czytelność rysunku mapy, nie mniejszej niż 1:5000;

2) pole powierzchni działek wydzielanych oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w § 68 ust. 2, zaś pole powierzchni pozostałej części działki podlegającej podziałowi może być obliczone jako różnica pola powierzchni tej działki i sumy pól powierzchni działek wydzielanych i zapisane z taką samą precyzją zapisu jak pole powierzchni działki podlegającej podziałowi, wykazane w ewidencji gruntów i budynków.

§ 8.1 rozporządzenia o podziałach...

Biorąc ten cały bełkot zastanawiam się nad pewnymi kwestiami:
1. czym różni się nieruchomość wg ustawy uogn od nieruchomości rolnej lub leśnej w sensie jej ewidencjonowania w egib ?.
2. numeryczny opis dotyczy działek , podziałowi podlegają w końcu nieruchomości. Czy to gra słów czy może coś w ty jest ?.
3. czy czynności polegające tylko na konwersji mapy ewidencyjnej do postaci komputerowej par,82 co do istoty wykluczają stosowanie par.83
4. Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne . Czy to jest jedyny warunek do uznania, że nieruchomość jest rolna lub leśna ?.
« Ostatnia zmiana: 2 Kwietnia 2019, 12:07 przez elipse »
pozdrawiam

Offline RadosławSmyk

 • Sąd Koleżeński
 • ****
 • ****
 • Wiadomości: 1338
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 73.0.3683.86 Chrome 73.0.3683.86
Odp: "bełkot prawny" z podziałami nieruchomości.
« Odpowiedź #1 dnia: 2 Kwietnia 2019, 13:26 »
O takim stanie prawnym Marszałek zwykł mawiać "''Pierdel, serdel, burdel''. Nie będę już cytował określeń które miał dla polityków, posłów czy urzędników winnych takiego stanu rzeczy.
Apices iuris non sunt iura.

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1936
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 73.0.3683.86 Chrome 73.0.3683.86
Odp: "bełkot prawny" z podziałami nieruchomości.
« Odpowiedź #2 dnia: 2 Kwietnia 2019, 18:18 »
O  różnicach   pomiędzy  nieruchomością  rolną  i  nieruchomości z ugn  był  łaskaw  wypowiedzieć  się  ŚWINGiK  w trakcie  rozprawy  przed  WSA  w  Gliwicach  dotyczącej  sprawy  podziałów  do  1/3. Otóż  stwierdził, że  nieruchomości  te  różnią  się  wartością  (udowadniając, że  1 m.kw  w  centrum  Warszawy  jest  wart  zdecydowanie  więcej  niż  nawet  10 ha  gruntów  rolnych  w  jakimś  tam  zapiździajewie)  i  w  związku  z  tym  ustawodawca  (oczywiście  racjonalny  ustawodawca)  dopuścił  możliwość  podziału  przez  odjęcie  dla  nieruchomości  rolnej  (tej  mało  wartościowej), a  dla  nieruchomości ugn  już  nie.
Sąd  ze zrozumieniem  pokiwał  głową  i  stało  się  to  co  stało...
Zobaczymy  co  się  stanie  przed  NSA..
Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1168
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
 • System:
 • Android 7.0 Android 7.0
 • Przeglądarka:
 • Chrome 63.0.3239.111 Chrome 63.0.3239.111
Odp: "bełkot prawny" z podziałami nieruchomości.
« Odpowiedź #3 dnia: 2 Kwietnia 2019, 20:26 »
No i jeszcze rozgraniczenia lub ustalenia lub cokolwiek z art.39 , jezeli przedmiotem tych czynnosci nie sa cale dzialki a jedymir ich czesci .Jak patrzec na to w swietle par.61,62.
« Ostatnia zmiana: 3 Kwietnia 2019, 08:11 przez elipse »
pozdrawiam

Offline janek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 173
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 66.0 Firefox 66.0
Odp: "bełkot prawny" z podziałami nieruchomości.
« Odpowiedź #4 dnia: 3 Kwietnia 2019, 06:48 »
Mieści się w tym też "wykaz zmian gruntowych" jako zawartość mapy z proj. podziału zgodnie z rozp. w sprawie podziałów i "wykaz zmian danych ewidencyjnych" jako zawartość mapy do celów prawnych zgodnie z rozp. o standardach.
janek