Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: elipse Wątek: ary a metry  (Przeczytany 24342 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1170
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
ary a metry
« dnia: 2 Czerwca 2011, 12:04 »
pozdrawiam

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: ary a metry
« Odpowiedź #1 dnia: 3 Czerwca 2011, 05:48 »
Cytuj
Decyzją z dnia 7 maja 2007 r. Wójt Gminy zatwierdził projekt podziału wskazanej wyżej działki, o powierzchni 0,46 ha, na dwie działki: o powierzchni 0,0011 ha (nr 1592/1) oraz o powierzchni 0,46 ha (nr 1592/2). Uzasadniając takie wyliczenie powierzchni nowowydzielonych działek Wójt Gminy wyjaśnił, iż przy dokonywaniu podziału zastosowano § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663; dalej: "rozporządzenie"). Przepis ten stanowi, iż jeżeli podział nieruchomości polega na wydzieleniu działki o powierzchni do 33 % powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi, przepisy § 6-7 stosuje się tylko do tych odcinków granic nieruchomości, do których dochodzą projektowane granice podziału. W związku z tym, zdaniem Wójta, w przypadku, gdy powierzchnia nieruchomości podlegającej podziałowi wyrażona jest z dokładnością do 1 ara, jak miało to miejsce w przypadku podziału działki nr 1592, to powierzchnia działki wydzielonej obliczona jest z dokładnością do 1 m2, a pozostała powierzchnia obliczana jest z taką samą dokładnością, jak działka pierwotna, czyli do 1 ara.

Zdaniem Sądu wykładnia przepisu § 8 rozporządzenia dokonana przez Wójta Gminy w niniejszej sprawie narusza prawo. Prawidłowe jest stanowisko Kolegium, iż organ pierwszej instancji nie mógł skutecznie powoływać się w uzasadnieniu swojej decyzji z dnia 7 maja 2007 r. na ten przepis, skoro właściciel dzielonej nieruchomości w piśmie z dnia 16 kwietnia 2007 r. (k. 21 akt administracyjnych) wyraźnie domagał się podania rzeczywistej powierzchni działek powstałych w wyniku podziału działki nr 1592. Z przepisu § 9 rozporządzenia wynika bowiem, że wśród informacji, jakie powinna zawierać mapa z projektem podziału wskazane są: powierzchnia nieruchomości podlegającej podziałowi (pkt 7), wykaz zmian gruntowych (pkt 11), a w niektórych przypadkach również wykaz synchronizacyjny (pkt 12). W ocenie składu orzekającego nie ma przeszkód prawnych, by dane o powierzchni działek wymagane przepisem § 9 rozporządzenia wyrażone były z dokładnością do metra kwadratowego, a więc zgodnie z zasadą wyrażoną w § 62 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454). Wprawdzie przepis § 62 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. nie stanowi podstawy prawnej podziału nieruchomości, lecz wyznacza standardy jakości danych ewidencyjnych, które organ pierwszej instancji mógł i powinien był zastosować w rozpoznawanej sprawie.
Z powyższego wynika, że przy podziałach nieruchomości wszystkie powierzchnie winny być podawane z dokładnością zapisu do 0,0001 ha. Nawet w przypadku wydzielania działki o pow. mniejszej niż 33% powierzchni ogólnej. I tu rodzi się jedynie pytanie, czy w takim przypadku geodeta może obliczyć powierzchnię "resztówki" poprzez tzw. "odjęcie" albo "różnicę powierzchni działek ewidencyjnych"? W moim przekonaniu nic nie stoi na przeszkodzie, skoro przyjęciu podlegają jedynie niezbędne dla potrzeb podziału odcinki granic.

Czyli, że w przedmiotowej sprawie na projekcie podziału wynny były być wykazane powierzchnie: 0,0011 ha i 0,4589 ha oraz adnotacja, że powierzchnia ta została obliczona poprzez różnicę powierzchni działek ewidencyjnych...

Zresztą to nic nowego... Bo identycznie zachowuje się sąd wieczystoksięgowy, który odłączając z KW (zawierającą kilka działek, których powierzchnia została określona w arach) jedną działkę której powierzchnię w międzyczasie określono z dokładnością do 0,0001 ha, stosuje w/w zasadę "odjęcia ".

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline RadosławSmyk

 • Sąd Koleżeński
 • ****
 • ****
 • Wiadomości: 1338
Re: ary a metry
« Odpowiedź #2 dnia: 3 Czerwca 2011, 09:02 »
Cały ten cyrk z zapisywaniem w aktualnej ewidencji gruntów powierzchni działek do arów bierze się z niezrozumienia tego czym jest powierzchnia ujawniona w rejestrze, jaką informację przekazuje. Regulacja formalna w tym zakresie jest jednoznaczna, powierzchnie zapisujemy z dokładnością do metrów kwadratowych z taką też dokładnością prowadzimy obliczenia i rozliczenia.Rozporządzenie nie wypowiada się co zrobić z powierzchniami określonym wcześniej z dokładnością do ara, co oznacza że nie czyni dla tej grupy żadnego wyjątku. W odczuciu większości osób odpowiedzialnych za prowadzenie konkretnych operatów ewidencji gruntów sytuacja taka jest niewłaściwa (właśnie przez to błędne rozumienie znaczenia określenia powierzchni w ewidencji) i stworzyli własne uregulowania w tym względzie. Dostosowując w ten sposób "system prawny" do swojego poziomu wiedzy i świadomości. Kolejny przykład prawa powiatowego. Oczywiście przy całkowitej obojętności organów kontroli geodezyjnej czy innych organów nadzoru nad działalnością samorządów (powiatowych). Emocjonalne komentarze sobie daruję.
Apices iuris non sunt iura.

Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1170
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
Re: ary a metry
« Odpowiedź #3 dnia: 3 Czerwca 2011, 09:56 »
Nie wstawiłem tego orzeczenia bez przyczyny..mam wątpliwą sposobnośc wykonywania podziałów ze specustawy drogowej .Ukłąd działek blokowy,po scaleniowy o powierzchniach kilkunastu hektarów- powierzchnie liczone z mapy projektu scalenia w skali 1:5000
I parę przypadków podziału . Zakładam ,że jeżeli będę przyjmował całą działkę to i tak pójdzie wykaz na powierzchnię do 1 m2.A co w przypadkach potrąceń -działka ma 15 .02 ha a ja wydzielam 33 m2  lub co gorsza w tzw potrąceniach środkowych ..... :roll: a tu będzie ciężko ....z ośrodkiem bo pewnie każą mi przyjmować przynajmniej jedną ze stron takiego potrącenia...na przykład... muszę się uzbroić w argumenty ..więc... :)
pozdrawiam

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: ary a metry
« Odpowiedź #4 dnia: 3 Czerwca 2011, 15:29 »
Jacku...

Ale Ty potrafisz skomplikować proste sprawy... "Potrącenie środkowe"... Takiego scenariusza nie byłby w stanie wymysleć nawet Hitchcock... :)

Jedno jest jednak pewne w tych naszych rozważaniach... Geodeta nie może "odwalić kaszanki"... Skoro masz zatem do czynienia z "potrąceniem środkowym" to sorry Vinetou... Powinieneś obliczyć powierzchnię tych trzech nowopowstałych działek... Tu raczej trudno zastosować zasadę "odjęcia", zwanego inaczej "różnicą powierzchni działek ewidencyjnych"... Ja, zakładając że jestem inspektorem kontroli, nie przepuściłbym Ci takiego podziału... :)

Co innego proste odjęcie, a co innego równanie (rebus) z kilkoma niewiadomymi...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline RadosławSmyk

 • Sąd Koleżeński
 • ****
 • ****
 • Wiadomości: 1338
Re: ary a metry
« Odpowiedź #5 dnia: 6 Czerwca 2011, 08:57 »
Przepis z 33% dotyczy przyjmowania granic a nie obliczania powierzchni. Tylko i wyłącznie. Cała reszta jest tylko konsekwencją. Ja go rozumiem tak, że jeśli przyjmuję granice określone w rozporządzeniu, to muszę to wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami, czyli w miarę potrzeby te konieczne granice ustalić, pomierzyć i w związku z tym wszelkie powierzchnie nowo ustalonych granic obliczyć ponownie. Natomiast co do reszty wystarczy że posłużę się dotychczasowym opisem granic a co za tym idzie użyje do nich technologii właściwych dla tego opisu. Czyli jeśli mam tylko mapę a powierzchnie były liczone graficznie to jestem dla tego terenu konsekwentny i stosuję technologię wynikającą z materiału wyjściowego. Jeśli to podział na dwie działki to tą drugą obliczam przez różnicę. Jeśli na trzy a wydzielana jest w środku to dwie skrajne obliczam graficznie, wyrównuję ich sumę do różnicy powierzchni pierwotnej minus działka wydzielana (mniejsza od 33%). Tak sobie wyobrażam sens par. 8 w rozporządzeniu o podziałach.
Apices iuris non sunt iura.

Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1170
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
Re: ary a metry
« Odpowiedź #6 dnia: 6 Czerwca 2011, 16:03 »
o dobrze mówi kolega..... :D
pozdrawiam

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: ary a metry
« Odpowiedź #7 dnia: 6 Czerwca 2011, 16:40 »
Czyli wyjdzie nam dla przykładu następujące rozliczenie (załadając "na oko", że działka środkowa biegnie przez środek):

- pow. działki dzielonej   = 0,46 ha;

- pow dz. 1/2 (środkowej)  = 0,0011 ha;
- pow. działki 1/1 (lewej) = 0,2294 ha;
- pow. działki 1/3 (prawej)= 0,2295 ha
==================== RAZEM = 0,4600 ha ?

a może, skoro "obliczamy" to graficznie:

- pow dz. 1/2 (środkowej)  = 0,0011 ha;
- pow. działki 1/1 (lewej) = 0,2300 ha;
- pow. działki 1/3 (prawej)= 0,2289 ha
==================== RAZEM = 0,4600 ha ?

albo może odwrotnie 1/1 = 0,2289 ha, a 1/3 = 0,2300 ha?

PS. Dla jasności rozważań przyjmijmy powierzchnie już użyte w tym wątku...
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1170
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
Re: ary a metry
« Odpowiedź #8 dnia: 6 Czerwca 2011, 21:05 »
czyli wychodzi na to ,że ustawodawca chciał dobrze ale nie przewidział wszystkich wariantów./...
pozdrawiam

Offline Krzysztof_

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 425
 • Płeć: Mężczyzna
Re: ary a metry
« Odpowiedź #9 dnia: 9 Czerwca 2011, 11:42 »
tak sobie czytam i próbuję ogarnąć.....
Czy 0.46 to 0.4600?
Z matematycznego punktu widzenia tak, ale po geodezyjnemu...?
Jeśli jest równe to "powinno dopisać się" i po problemie, a jeśli nie to jakiej matematyki użyć żeby to obliczyć:(
---
Pozdrawiam
Krzysztof

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: ary a metry
« Odpowiedź #10 dnia: 9 Czerwca 2011, 14:41 »
Witaj na Forum Krasypl... :)

Ja tam uważam, że tu nie ma żadnej filozofi... No bo weźmy nawet do ręki taki kalkulator...

0,46 - 0,0011 = 0,4589 ... I to bez dopisywania zer... :)

Aczkolwiek to w sumie, oprócz działki której współrzędne zostały obliczone ze współrzędnych, pozostała z różnicy powierzchnia to przecież czysta fikcja...
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1170
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
Re: ary a metry
« Odpowiedź #11 dnia: 9 Czerwca 2011, 15:54 »
tylko pamiętajcie o tym także
że 0.46 to to samo co 0.4550 i  0.4644 no chyba że się pomyliłem    :D
pozdrawiam

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: ary a metry
« Odpowiedź #12 dnia: 9 Czerwca 2011, 18:00 »
Elipse... Ależ pamiętamy, pamiętamy...

Pamiętamy też, że to 0,4589 to przecież tak samo jest "na niby", jak te 0,46 ha... Ile to jest faktycznie to się okaże -> jak ktoś określi te pozostałe wsłrzędne punktów granicznych i przeliczy rzeczywistą powierzchnię...

Tak więc spoko... Omawiamy tę metodę przecież od samego początku z założeniem, że coby nam nie wyszło po "odjęciu", to i tak będzie to fikcja... Cóż więc za różnica, czy 0,46, to 4550 lub 0.4644 ? Bez znaczenia...
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Krzysztof_

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 425
 • Płeć: Mężczyzna
Re: ary a metry
« Odpowiedź #13 dnia: 9 Czerwca 2011, 20:13 »
no właśnie miałem to samo napisać co Adam
Co za różnica czy 0.4550 czy 0.46 cz inna Pi razy drzewo?
Zapis do dwóch miejsc oznaczać ma, że działka jest nie mierzona. Tylko po co?
Skoro punkty graniczne mają atrybuty BPP, ZRD, to o  "jakości' powierzchni świadczą właśnie te atrybuty.
W rzeczywistości dla świętego spokoju zostawiam te 0.46 ale sensu w tym nie widzę.
---
Pozdrawiam
Krzysztof

Offline Krzysztof_

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 425
 • Płeć: Mężczyzna
Re: ary a metry
« Odpowiedź #14 dnia: 9 Czerwca 2011, 20:19 »
Właściwie to poszedłbym z tym pytaniem o krok dalej: powierzchnia  geodezyjna vs ewidencyjna. Ewidencja jedna a powierzchnie dwie:)
---
Pozdrawiam
Krzysztof