Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Mirek57 Wątek: weryfikacja terenowa prac geodezyjnych  (Przeczytany 2913 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Mirek57

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 129
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.112 Chrome 49.0.2623.112
weryfikacja terenowa prac geodezyjnych
« dnia: 28 Marca 2017, 23:58 »
"Informuję, że w związku z wnioskiem skierowanym przez przedstawiciela wykonawstwa geodezyjnego z terenu powiatu szczecineckiego do Wicestarosty Szczecineckiego w sprawie konieczności dokonywania przez pracowników Wydziału G,KiGN weryfikacji operatów również w zakresie kontroli terenowej informuję, że w obecnej chwili trwają prace związane z wdrożeniem rozszerzenia zakresu weryfikacji. Planowany termin wdrożenia zakresu czynności weryfikacji przypadnie na przełom miesiąca marca/kwietnia 2017 roku i będzie przeprowadzany sukcesywnie w zakresie wszystkich wykonawców prac."
Taka informacja została zamieszczona na platformie WebEwid do wiadomości geodetów.
Jak rozumieć takową deklarację w kontekście stanowiska GGK. Czyżby to jakieś nowe "lex szyszko"?
pozdrawiam Mirek

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 56.0.2924.87 Chrome 56.0.2924.87
  • http://wbgsc.pl
Odp: weryfikacja terenowa prac geodezyjnych
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2017, 06:46 »
Cytuj
Art. 12b. 1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w
szczególności dotyczącymi:
1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a*, oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
2. Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z
realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z
upoważnienia tych organów.

*Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) pracach geodezyjnych – rozumie się przez to:
a) projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, w związku z:
– realizacją zadań określonych w ustawie,
– opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych,
– wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa,
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
Odp: weryfikacja terenowa prac geodezyjnych
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marca 2017, 15:15 »
W mojej ocenie, brzmienie przepisu art.12b ust.1 ustawy w którym użyto określenia "w szczególności", nie wyklucza poszerzenia zakresu weryfikacji określonego wprost w tej ustawie. Jakkolwiek wydaje się, że nie mogą to być dowolnie określane przez organ zakresy tej "poszerzonej" weryfikacji. Kompetencje organu (a więc także w swych skutkach - obowiązki wykonawcy) winny w tej sytuacji wynikać z przepisów rangi podustawowej (czyli z jakiegoś rozporządzenia, wydanego na podstawie wyraźnej delegacji ustawowej). Organy administracji winny działać bowiem w oparciu o zasadę legalizmu (mogą działać jedynie w zakresie opisanym przepisami prawa, a nie stosować zasady, że co nie jest zabronione, to - dla organu - jest dozwolone).

Wg mnie dokonywanie przez organ (zarówno powiatowy, czy też organ nadzoru) kontroli terenowych nie jest prawnie dozwolone. Chociażby z tego powodu, że żaden przepis prawa nie stanowi, że pomiar dokonany przez organ  miałby być co do zasady pomiarem wiarygodnym i wobec tego stanowił wzorzec kontroli (stanowiący podstawę do twierdzenia, że to wykonawca popełnił błąd podczas dokonywania swojego pomiaru).
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline RadosławSmyk

 • Sąd Koleżeński
 • ****
 • ****
 • Wiadomości: 1338
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 56.0.2924.87 Chrome 56.0.2924.87
Odp: weryfikacja terenowa prac geodezyjnych
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2017, 18:09 »
Zgadzam się z tym co napisał Adam ale chcę zwrócić uwagę na inną cześć przepisu, albo inaczej,  inny aspekt tej regulacji. Przepis ustawowy mówi o weryfikowaniu "zbioru danych lub innych materiałów" a nie czynności technicznych wykonywanych przez geodetę. Ktoś mógłby powiedzieć że przecież kontrolowanie czynności geodety jest również kontrolowaniem samego zbioru danych czy innych materiałów. Oczywiście faktycznie jest to prawda ale formalnie prawo nie przewiduje takiej kontroli ponieważ brak jest przepisów regulujących tryb prowadzenia kontroli terenowej, kto może ją wykonywać, jakie są kryteria jakościowe dla oceny baz danych czy materiałów i w końcu jaki może być zakres takiej kontroli, wykraczającej swoim zasięgiem poza analizę samej treści zbioru danych czy materiałów. Bo w końcu, taką kontrolą rozszerzającą, mającą wpływ na prawidłowość formalną wykonania materiałów przez geodetę, można objąć też sposób zdobycia przez niego uprawnień czyli kontrola poprawności działania komisji egzaminacyjnej, i dalej kontrola kompetencji członków komisji egzaminacyjnej, i ... itd.   ;)
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2017, 18:11 przez RadosławSmyk »
Apices iuris non sunt iura.

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
Odp: weryfikacja terenowa prac geodezyjnych
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2017, 19:09 »
Poza tym, co upoważnia weryfikatora do wejścia na prywatne grunty? 

Tak sobie myślę, że pewnie ktoś wyczuł świetny pretekst do wykonywania fuch w godzinach pracy, bo wystarczy wpisać w książce wyjść, że jedzie " weryfikować" pomiar w pobliżu gdzie robi sobie " fuszkę".

A to ci "spryciule".
Pozdrawiam, Ula

Offline Mirek57

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 129
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 56.0.2924.87 Chrome 56.0.2924.87
Odp: weryfikacja terenowa prac geodezyjnych
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2017, 22:38 »
obawiam się, że jest to pretekst do powtórnej weryfikacji związanej np. z inwentaryzacją powykonawczą gdzie oprócz mapy inwentaryzacji powykonawczej jest też sporządzany wykaz zmian danych ewidencyjnych w związku  ze zmianą użytku. Jeśli w grę nie wchodzi decyzja wyłączeniowa to geodeta określa zasięg użytku B pozostawiając część działki wg. swojej oceny z aktualnym użytkiem np. RV i tu otwiera się pole ponownej weryfikacji bo zdając operat weryfikator sporządza protokół pozytywny i włącza operat do zasobu, a pani w ewidencji nie chce wprowadzić zmiany wynikającej z wykazu zmian bo uważa, że cała działka powinna być objęta użytkiem B.
No i w tym momencie wszczyna postępowanie w celu zweryfikowania dokumentacji sporządzonej przez geodetę
pozdrawiam Mirek

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 56.0.2924.87 Chrome 56.0.2924.87
  • http://wbgsc.pl
Odp: weryfikacja terenowa prac geodezyjnych
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Marca 2017, 08:31 »
Cytuj
Art. 7b. 1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;

Cytuj
Art. 9. 1. Główny Geodeta Kraju kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
2. Wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzają kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej i
kartograficznej oraz wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne przedsiębiorców, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”.
3. Kontrole, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w zakresie legalności i rzetelności, a w odniesieniu do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również w zakresie celowości.
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk