Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: geoziomek Wątek: W operacie: Jedna mapa czy więcej ?  (Przeczytany 2269 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline geoziomek

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 7
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 87.0 Firefox 87.0
W operacie: Jedna mapa czy więcej ?
« dnia: 16 Kwietnia 2021, 09:57 »
Wykonałem podział działek przylegających do siebie. Złożyłem operat i dostałem protokół z uwagą w Pkt. 9 Protokołu(to ważne) "nieprawidłowo skompletowany operat techniczny. Proszę do operatu dołączyć jedną mapę wynikową."
Operat zawierał dwie Mapy z projektem podziału. Organ twierdzi, że w operacie może znaleźć się tylko jedna mapa końcowa. Podstawa prawna(z rozmowy z organem): wyjaśnienia GGK.
Spotkaliście się z takim podejściem organu ? Co o tym sądzicie ?
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2021, 10:21 przez geoziomek »

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1943
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 89.0.4389.128 Chrome 89.0.4389.128
Odp: W operacie: Jedna mapa czy więcej ?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2021, 14:38 »
Podstawa prawna – wyjaśnienia GGK pomijam milczeniem.

Ale do rzeczy.

Zgłoszenie prac geodezyjnych zostało przez organ przyjęte i zarejestrowane, materiały udostępnione, to znaczy, że zgłoszenie to było zgodne z wymaganiami art. 12 ust 2 ustawy, jak również art. 12 ust 2b, czyli był określony jeden cel – sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości.

W tym miejscu należy odwołać się do definicja prac geodezyjnych zawartej w art. 2 ustawy. Z tego przepisu wprost wynika, że pod pojęciem prac geodezyjnych należy rozumieć, między innymi, wykonywania pomiarów geodezyjnych w związku z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilno prawnych.

Ustawodawca nie ogranicza, że dokumentacja ta, może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Potwierdzeniem tego jest dalsza część definicji z której wynika, że opracowana dokumentacja geodezyjna sporządzana jest na potrzeby postępowań administracyjnych, co oznacza, że tych postępowań może być więcej niż jedno.

Zatem, jak wynika z definicji prac geodezyjnych, nie ma podstaw wnioskować, że w wyniku jej wykonania może powstać tylko jedna dokumentacja geodezyjna dotycząca tylko jednej nieruchomości.

Tu taka dygresja dotycząca samego pojęcia nieruchomości.
Którą definicję nieruchomości należy przyjąć. Czy definicję zawartą w ustawie Kodeks Cywilny, czy też definicję w rozumieniu prawa wieczysto księgowego?  Dodam, że to zasadnicza różnica, w szczególności w kontekście „wyjaśnień GGK”.

Wracając do tematu…

Zasady dokonywania zgłoszeń prac geodezyjnych (których definicja zawarta jest w art. 2 ustawy) określają przepisy art. 12 ust 2 i ust 2b.  Zgłoszenie może dotyczyć realizacji jednego celu, a co do ograniczeń przestrzennych, określenie obszaru objętego zgłaszanymi pracami musi być obiektem zamkniętym (i nie mu to mowy, że mniej lub bardziej zwartym czy rozwartym) oraz obszar ten musi leżeć na obszarze jednego powiatu. 
Nie ma tu mowy o tym, że opracowywana dokumentacja geodezyjna może dotyczyć tylko jednej nieruchomości czy też jednego zamierzenia budowlanego.  Ma jedynie dotyczyć realizacji jednego celu.

Opracowując dokumentację geodezyjną w ramach jednego zgłoszenia prac geodezyjnych dla kilku nieruchomości, realizowany jest jeden cel – sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości.

I nie może obronić się tu „logika”, że, jakoby użycie liczby pojedynczej w art. 12 ust 1 pkt 3 lit f ustawy, było dowodem na to, że poprzez realizację jednego celu prac geodezyjnych należy rozumieć wykonanie dokumentacji tylko dla jednej nieruchomości, bo jest ona sprzeczna  z definicją prac geodezyjnych. 

Zatem, cel jest jeden – sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości, a dla ilu nieruchomości jest ten cel realizowany, tego ustawodawca nie ogranicza.
Jeśli cel ten realizowany jest na terenie jednego powiatu i nieruchomości znajdują się w granicach obszaru objętego zgłaszanymi pracami geodezyjnymi, to zgodnie z przepisami ustawy, nie ma podstaw do wprowadzania pozaustawowych ograniczeń, typu – jedno zgłoszenie – jedna nieruchomość.

Na marginesie dodam, że jeśli już rozpatrujemy liczbę mnogą i pojedynczą użytą w przepisie art. 12 ust pkt 3 lit f w zakresie ilości sporządzonych projektów podziału nieruchomości, to właściwsza byłaby interpretacja, że dla danej  nieruchomości można sporządzić jeden projekt podziału, a nie kilka alternatywnych. Sporządzenie alternatywnego projektu podziału nieruchomości dla danej działki, wymagałoby wówczas złożenia nowego zgłoszenia prac geodezyjnych.

Zakładając, że ustawodawca jest racjonały i wie co pisze, to gdyby chciał, aby jedno zgłoszenie prac geodezyjnych mogło dotyczyć tylko jednej nieruchomości, to by taki warunek zawarł w przepisach. Tym bardziej, że jest to wprowadzenie ograniczenia analogicznego do ograniczenia – realizacja jednego celu czy też realizacja prac na terenie jednego powiatu.  A ograniczenia takiego w przepisach nie znajdziemy.

Następną kwestią jest to, czy organ administracji geodezyjnej na etapie weryfikacji, może zakwestionować poprawność sporządzonej dokumentacji z racji tej, że w ocenie organu (na podstawie interpretacji GGK) wykonawca prac w ramach realizacji jednego zgłoszenia o celu – sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości – przygotował dokumentację projektową dla kilku nieruchomości.

Przedmiotem weryfikacji jest ocena zgodności z obowiązującymi przepisami w dziedzinie geodezji i kartografii wykonania pomiarów geodezyjnych oraz opracowywania tych wyników. Nie ma tu miejsca ani na ocenę poprawności wykonanych prac geodezyjnych ani tym bardziej na podejmowanie rozstrzygnięć przez organ w zakresie ilości nieruchomości dla których została opracowana dokumentacja.

Wprawdzie katalog zakresu weryfikacji jest katalogiem otwartym, ale nie oznacza to, że organ może dokonywać weryfikacji wykraczającej poza zakres określony w art. 12b ust 1, tj. wykraczający poza ocenę przekazanych dokumentów o których mowa w § 36 Rozporządzenia w/s standardów.

Nie ulega wątpliwości, że starosta, który dokonuje rozstrzygnięć na etapie weryfikacji w zakresie dopuszczalności sporządzenia dokumentacji geodezyjnej dla więcej niż jedna nieruchomość, działa bez podstawy prawnej. 

Skoro dokumentacja sporządzona jest prawidłowo, skoro nie został terytorialnie przekroczony zgłoszony obszar określony w zgłoszeniu prac geodezyjnych, to nie ma podstaw do wydania negatywnego protokołu weryfikacji. Tym bardziej, że w przepisach wykonawczych do ustawy – rozporządzenie w/s standardów -  (w szczególności dotyczących składu operatu technicznego) brak jakikolwiek postanowień z których można byłoby wywnioskować, że dokumentacja geodezyjna dotycząca sporządzenia mapy z projektem podziału nieruchomości, może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. 

Jest wręcz odwrotnie, bo zarówno z treści §24 jak i §39 rozporządzenia wynika wprost dopuszczalność przekazania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej działek ewidencyjnych, budynków, a na potrzeby podziałów nieruchomości sporządza się  mapy z projektem podziału nieruchomości .

Czyli, po raz kolejny odwołując się do zasady – ustawodawca jest racjonalny – należy przyjąć, że nie było jego celem wprowadzenia sprzeczności przepisów wykonawczych z przepisami ustawy, a tym bardziej wzajemnej sprzeczności przepisów samej ustawy.


Offline geoziomek

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 7
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 87.0 Firefox 87.0
Odp: W operacie: Jedna mapa czy więcej ?
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2021, 15:19 »
Wielkie dzięki za wyczerpującą i merytoryczną odpowiedź. Pewnie przyda się w przypadku odmowy przyjęcia operatu, co z pewnością nastąpi.
Pragnę dodać, że w tym przypadku chodzi o podział jednej nieruchomości składającej się z dwóch działek ewidencyjnych. Jednak Burmistrz prowadzi dwa odrębne postępowania administracyjne dla każdej z działek. Taką argumentację zamieściłem w odpowiedzi na uwagę-prośbę zawartą w Protokole weryfikacji.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
Odp: W operacie: Jedna mapa czy więcej ?
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwietnia 2021, 19:50 »
geoziomek napisał

>> Pragnę dodać, że w tym przypadku chodzi o podział jednej nieruchomości składającej się z dwóch działek ewidencyjnych. Jednak Burmistrz prowadzi dwa odrębne postępowania administracyjne dla każdej z działek.

Nie zrozumiałem tutaj czegoś... A jak wyglądał wstępny projekt podziału? Złożono jeden obejmujący obie działki, czy też dwa (co być może spowodowało rozdzielenie postępowań administracyjnych)?
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1943
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 89.0.4389.128 Chrome 89.0.4389.128
Odp: W operacie: Jedna mapa czy więcej ?
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwietnia 2021, 12:28 »
A jakie to ma znaczenie ile zostało przedłożonych wstępnych projektów podziałów nieruchomości?

Teoretycznie właściciel mógł złożyć nawet kilka wstępnych projektów podziałów np. dla tej samej, niech już będzie, że działki.
Złożył pierwszy wstępny projekt w którym przedstawił koncepcję podziału pierwszą. Po czym zmienił (bo ma do tego prawo) koncepcję i złożył następny wstępny projekt podziału, a po jakimś czasie po głębokich przemyśleniach złożył trzeci projekt. Wolno mu? Wolno.

Przecież wstępny projekt podziału nieruchomości, nawet po uzyskaniu pozytywnego postanowienia, w żaden sposób nie implikuje konieczności złożenia mapy z projektem podziału nieruchomości.

Postępowanie administracyjne wszczęte w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości zostaje zakończone w momencie wydania postanowienia w tej sprawie.
W sprawie opisywanej przez Geoziomek, teoretycznie może przecież dojść do sytuacji, że właściciel rozmyśli się i np. złoży wniosek o wydanie decyzji tylko dla jednej działki, albo wcale nie wystąpi z wnioskiem o decyzję.

Należy zauważyć, że postępowania administracyjne w/s wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, nie jest wszczynane w dniu złożenia wniosku o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości, ale w dniu złożenia wniosku o podział nieruchomości. Postanowienie w/s wstępnego projektu podziału nieruchomości nie jest zagadnieniem wstępnym rozpatrywanym w związku ze złożeniem wniosku o podział. Tym bardziej, że nie dla każdego podziału wymagane jest sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości.

Poza tym, organ administracji geodezyjnej nie ma kompetencji do badania, na etapie weryfikacji wyników prac geodezyjnych, ile i czy w ogóle będą przez inny organ prowadzone postępowania administracyjne dla których wykonawca prac sporządza odpowiednie dokumenty geodezyjne.


Offline maciekwu

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 296
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 75.0.3969.171 Opera 75.0.3969.171
Odp: W operacie: Jedna mapa czy więcej ?
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwietnia 2021, 13:40 »
Nie ma postępowania o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału. Jest postępowanie o wydanie decyzji o podziale, a postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału jest rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego w ramach toczącego się postępowania o podział.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
Odp: W operacie: Jedna mapa czy więcej ?
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Kwietnia 2021, 15:09 »
Zaraz, zaraz, stop, chwileczkę... :)

Dlaczego - jak twierdzi to Geoziom - prowadzone są dwa postępowania? Bardzo mnie to ciekawi...
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1943
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Android 8.0.0 Android 8.0.0
 • Przeglądarka:
 • Chrome 90.0.4430.66 Chrome 90.0.4430.66
Odp: W operacie: Jedna mapa czy więcej ?
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Kwietnia 2021, 15:54 »
Nie ma postępowania o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału. Jest postępowanie o wydanie decyzji o podziale, a postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału jest rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego w ramach toczącego się postępowania o podział.

A mógłbyś napisać na podstawie jakich przepisów wyciągnąłes taki wniosek.


Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2453
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
Odp: W operacie: Jedna mapa czy więcej ?
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Kwietnia 2021, 20:19 »
Mogę odpowiedzieć za Maćka?  ;)

O tym mówi ustawa o gospodarce nieruchomościami  :)

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1943
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Android 8.0.0 Android 8.0.0
 • Przeglądarka:
 • Chrome 90.0.4430.66 Chrome 90.0.4430.66
Odp: W operacie: Jedna mapa czy więcej ?
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Kwietnia 2021, 22:59 »
Mogę odpowiedzieć za Maćka?  ;)

O tym mówi ustawa o gospodarce nieruchomościami  :)

Faktycznie. Rozpedzilam się. Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć że 'u nas" wymagane jest złożenie dwóch wniosków w sprawie podziału. Pierwszy wniosek o wydanie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości, a drugi o wydanie decyzji zatwierdzającej podział . I do wniosku o podzial należy dołączyć postanowienie.

Offline McG

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 27
 • Płeć: Mężczyzna
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 90.0.4430.93 Chrome 90.0.4430.93
Odp: W operacie: Jedna mapa czy więcej ?
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Kwietnia 2021, 20:54 »
Dostalem nagatywny protokół weryfikacji - par 27 pkt 1 standardów "Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej oprócz treści, o której mowa w § 26, zawiera: 1) projektowane punkty i linie graniczne"

Pytanie:
1. O ile linia graniczna to nie problem, w koncu zawiera ona nieskonczenie wiele punktów, no i zaczyna sie i konczy pkt to co autor miał na mysli piszac "projektowane punkty"? O co mu chodzilo? Czy chodzilo mu o rodzaj stabilizacji na mapie, czy mam wpisac numery pkt - tylko jakie ?? te co wpisalem na szkicu czy takie jak je w bazie egib zanumerują? a moze chodzi o cos innego?
2. Czem sie wyroznia ta mapa ze tylko ona zawiera "projektowane punkty"? to normalna mapa z projektem podziału juz ich nie zawiera?

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1943
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 90.0.4430.93 Chrome 90.0.4430.93
Odp: W operacie: Jedna mapa czy więcej ?
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Kwietnia 2021, 09:10 »
A proszę wrzucić tu swój operat i protokół weryfikacji.