Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: pandrzej Wątek: Uwierzytelnienie  (Przeczytany 4414 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline pandrzej

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 630
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
Uwierzytelnienie
« dnia: 27 Listopada 2015, 15:50 »
Wpadłem na pomysł, żeby w sytuacji, kiedy starosta upiera się co do uwierzytelniania, występować o wydanie interpretacji na podstawie art 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Proszę zauważyć, że taka interpretacja wydawana jest w drodze decyzji administracyjnej, co wymusza na niej powołanie się na niej na przepisy prawa, nie na stanowisko np GGK. Oczywiście z faktu wydawania decyzji administracyjnej wynika całkiem sporo innych rzeczy, na czele z całą drogą odwoławczą.

Zrzekam się praw autorskich z tego pomysłu :)

Offline geokuba

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 325
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.87 Chrome 49.0.2623.87
Odp: Uwierzytelnienie
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2016, 13:37 »
Pandrzej, zrobiłeś coś w tym temacie? Bo ja zamierzam wystąpić z takim wnioskiem i ciekaw jestem, czy ktoś już przez to przechodził.

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.110 Chrome 49.0.2623.110
  • http://wbgsc.pl
Odp: Uwierzytelnienie
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marca 2016, 10:12 »
Faktycznie bardzo dobry pomysł!!!

Cytuj
Art. 10. 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji
publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej
interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika
obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej
oraz składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.
2. Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu
faktycznego lub zdarzeń przyszłych.
3. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany
przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w
sprawie.
4. Wniosek o wydanie interpretacji zawiera również:
1) firmę przedsiębiorcy;
2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
[4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w
Ewidencji Działalności Gospodarczej; ] - wchodzi z dn. 19.05.2016 r.
<4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile
przedsiębiorca taki numer posiada;>
5) adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo
adres zamieszkania przedsiębiorcy.
5. Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje
odwołanie. Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie
wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka
zaskarżenia.
6. Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą
należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia
opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
7. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji
odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego
przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
8. Opłata, o której mowa w ust. 6 i 7, stanowi odpowiednio dochód budżetu
państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia albo jednostki samorządu terytorialnego.
9. Opłatę od wniosku, o którym mowa w ust. 1, uiszcza się na rachunek organu
administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej, właściwych do
wydania interpretacji albo, jeżeli istnieje taka możliwość, gotówką w kasie tego
organu lub jednostki.
Art. 10a. 1. Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej lub
państwową jednostkę organizacyjną kompletnego i opłaconego wniosku. W razie
niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w
którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja
stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku
o wydanie interpretacji.
2. Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie
może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami
administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do
uzyskanej interpretacji.
3. Interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub
państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może
zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się
interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.
4. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749,z późn. zm.3)).

źródło - https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi37pOPu-rLAhWmBZoKHQF3ABIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fisap.sejm.gov.pl%2FDownload%3Fid%3DWDU20041731807%26type%3D3&usg=AFQjCNG2ZD4NqVPBvNE2vLtMzbMD_T57oQ&sig2=An7srR8RoZq3GpSWF-XDwA&bvm=bv.118443451,bs.2,d.bGQ
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline Krzysztof_

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 425
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 45.0 Firefox 45.0
Odp: Uwierzytelnienie
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Marca 2016, 22:43 »
Art. 10. 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji
publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej
interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika
obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej
....

Też nad tym myślałem, tyle tylko że wykonawca dobrowolnie składa wniosek o uwierzytelnienie map załączonych do operatu.
Chyba że chodzi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę (brak uwierzytelnionych mdcp) ale wtedy wykonawca nie jest stroną.
---
Pozdrawiam
Krzysztof

Offline geokuba

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 325
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.110 Chrome 49.0.2623.110
Odp: Uwierzytelnienie
« Odpowiedź #4 dnia: 1 Kwietnia 2016, 08:55 »
Art. 10. 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji
publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej
interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika
obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej
....

Też nad tym myślałem, tyle tylko że wykonawca dobrowolnie składa wniosek o uwierzytelnienie map załączonych do operatu.
Chyba że chodzi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę (brak uwierzytelnionych mdcp) ale wtedy wykonawca nie jest stroną.

Wcześniej, jako lokalne stowarzyszenie wystapimy z takimi pytaniami jak w załączniku. Jeżeli Starsota odpowiadając na te pytania potwierdzi obowiązek uwierzytelniania, to wtedy przy wniosku o interpretację powołamy się na ten obowiązek.

Offline Krzysztof_

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 425
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Edge 13.10586 Edge 13.10586
Odp: Uwierzytelnienie
« Odpowiedź #5 dnia: 7 Kwietnia 2016, 08:43 »
Wcześniej, jako lokalne stowarzyszenie wystapimy z takimi pytaniami jak w załączniku. Jeżeli Starsota odpowiadając na te pytania potwierdzi obowiązek uwierzytelniania, to wtedy przy wniosku o interpretację powołamy się na ten obowiązek.
A nie zamierzacie "przypadkiem" wystąpić do wójtów/burmistrzów z podobnymi pytaniami dot. uwierzytelniania map z proj. podziału?
Ewentualnie może ktoś inny przerabiał taką ścieżkę z dokumentację podziałową?
---
Pozdrawiam
Krzysztof

Offline geokuba

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 325
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.110 Chrome 49.0.2623.110
Odp: Uwierzytelnienie
« Odpowiedź #6 dnia: 7 Kwietnia 2016, 12:09 »
A nie zamierzacie "przypadkiem" wystąpić do wójtów/burmistrzów z podobnymi pytaniami dot. uwierzytelniania map z proj. podziału?
Ewentualnie może ktoś inny przerabiał taką ścieżkę z dokumentację podziałową?

Do gmin wystąpiliśmy z innym pismem i to pomogło. Praktycznie tylko dla jednej gminy nadal uwierzytelniamy. W pozostałych trzynastu - nie.

Offline Krzysztof_

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 425
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Edge 13.10586 Edge 13.10586
Odp: Uwierzytelnienie
« Odpowiedź #7 dnia: 7 Kwietnia 2016, 13:51 »
Pozwolę sobie lekko zmodyfikować i wykorzystać.
?
---
Pozdrawiam
Krzysztof

Offline INWAR

 • Sąd Koleżeński
 • ****
 • Wiadomości: 349
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 45.0 Firefox 45.0
Odp: Uwierzytelnienie
« Odpowiedź #8 dnia: 7 Kwietnia 2016, 13:59 »
będziemy wdzięczni za pozwolenie zapoznania się z tą modyfikacją  :D i rozpropagowania w swoich gminach

Offline pandrzej

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 630
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.110 Chrome 49.0.2623.110
Odp: Uwierzytelnienie
« Odpowiedź #9 dnia: 7 Kwietnia 2016, 16:11 »
Sam z takim wnioskiem nie występowałem, ponieważ od dłuższego czasu po prostu nie uwierzytelniam. Jakoś tak się poukładało, że w mojej okolicy nikt z tego problemu nie robi.

Offline geokuba

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 325
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.112 Chrome 49.0.2623.112
Odp: Uwierzytelnienie
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Maja 2016, 14:26 »
Zobaczcie jakie decyzje wydaje Lubelski WINGiK.
Sprawa dotyczy mojego odwołania z dnia 9 lutego 2015 r. na opłatę za uwierzytelnienie, która była naliczona w grudniu 2014 r.  Czyli wtedy kiedy obowiązywał art. 12b ust. 5 przed jego nowelizacją z lipca 2015 r.
Lubelski WINGiK uparł się, że moje odwołanie należy rozpatrzyć na podstawie znowelizowanego art. 12 ust. 5, czyli po lipcu 2015 r.
Przeczytajcie zwłaszcza drugi akapit od dołu ze strony 7 zaznaczony na żółto.   
Albo ja jestem głupi, albo WINGiK zupełnie sfiksował.