Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Naliczanie opłat decyzją administracyjną?  (Przeczytany 3752 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Naliczanie opłat decyzją administracyjną?
« dnia: 22 Września 2012, 07:48 »
Jak wynika z uzasadnienia wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 2012-09-05 sygn. II SA/Go 433/12 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/96962E4994 opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, naliczane w związku z wykonywaniem prac gik, winny być ustalane w drodze decyzji administracyjnych!!!

Sąd stwierdził m.in. że:
Cytuj
(...) opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne są środkami publicznym stanowiącymi nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym pobieranym przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne. W świetle art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

Zgodnie z art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne są środkami publicznymi stanowiącymi nieopodatkowane należności budżetowe i stanowiące dochody pobierane przez samorządowe jednostki budżetowe. Art. 11 ust. 1 wymienionej ustawy stanowi, że jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w art. 3 pkt 8 Ordynacji podatkowej, pod pojęciem niepodatkowanych należności budżetowych są niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Uprawniona jest zatem konkluzja, że Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a pobierane przez niego na podstawie art. 40 ust. 3c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłaty za wykonanie czynności geodezyjnych i kartograficznych są dochodami stanowiącymi nieopodatkowane należności budżetowe.

W sprawie naliczania przedmiotowych opłat zastosowanie znajduje także art. 61 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z ust. 1 pkt 2 art. 61 organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do należności, o których mowa w art. 60 są w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego – wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa. W świetle przepisu art. 61 ust. 3 pkt 4 tej ustawy organami odwoławczymi od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 są samorządowe kolegia odwoławcze. Trzeba też odnotować, że zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych do spraw dotyczących niepodatkowych należności budżetowych, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz działu III Ordynacji podatkowej.

Analiza przytoczonych przepisów prowadzi do wniosku, że od momentu wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2010r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustalenie opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego następuje wyłącznie w formie decyzji administracyjnej. Straciły zatem aktualność poglądy ukształtowane w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, że ustalenie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne uznawane było za czynność materialno-techniczną (por. postanowienie NSA z dnia 1 lutego 2012r., sygn. akt I OW 172/11, postanowienie NSA z dnia 30 marca 2011r., I OW 7/11 oraz wyrok WSA w Łodzi z dnia 27 czerwca 2012 r., III SA/Łd 307/12, dostępne w bazie orzeczeń na stronie internetowej NSA).
Jakkolwiek orzeczenie to jest jeszcze nieprawomocne, to rzuca całkowicie nowe światło na tę kwestię... No bo czyż w jakimkolwiek starostwie opłaty te ustalane są w drodze wydania decyzji administracyjnej? A jakoby tak miało być już od 1 stycznia 2010r. ... Czy w ogóle nad starostwami prowadzony jest jakiś nadzór finansowy? No bo przecież jakby od ponad dwóch lat - w świetle omawianego wyroku WSA - naliczanie opłat wydaje się być wykonywane w całkowicie nieprawidłowym trybie...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
Re: Naliczanie opłat decyzją administracyjną?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2012, 16:06 »
Witam.

Ciekawy ten wyrok jest. Może wreszcie skończy się dowolność w naliczaniu opłat.

Pozdrawiam, Ula
Pozdrawiam, Ula

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Naliczanie opłat decyzją administracyjną?
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Października 2012, 08:41 »
A jednak mają być decyzje...

Na stronach Śląskiego WINGiK-a zamieszczona jes na ten temat obszerna informacja http://wingik.slask.eu/index.php?option ... Itemid=100

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline stardust

 • Komisja Rewizyjna
 • ****
 • Wiadomości: 843
Re: Naliczanie opłat decyzją administracyjną?
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Października 2012, 10:32 »
Czy w związku z powyższym mogę wystąpić o zwrot nielegalnie pobranych opłat za okres od 01.01.2010 do dnia dzisiejszego?