Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: WZÓR PISMA - w sprawie terminów (i zasad) kontroli operatów  (Przeczytany 2408 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

  • Członek PTG
  • ***
  • Wiadomości: 2864
Witam.

Poniżej przedstawiam do wykorzystania wzór pisma kierowanego do Kierownika PODGiK w sprawie nieprzestrzegania 6-dniowego terminu kontroli dokumentacji geodezyjnej, wnioskowanej o przyjęcie do zasobu. Może komuś się przyda...

<<
Miejscowość, dnia ..........

Dane i adres Wykonawcy

KIEROWNIK
POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w ...

Pan/Pani ........

Adres


P R O Ś B A

W związku ze złożeniem przeze mnie do kontroli szeregu operatów, w większości dotyczących podziałów nieruchomości, uprzejmie proszę o niezwłoczne dokonanie ich kontroli.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z §9 ust.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001r. Nr 78 poz. 837), czynności kontroli powinny być dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli.

W przedmiotowej sprawie czynności kontroli nie zostały dokonane pomimo złożenia dokumentacji w następujących terminach:

1. (obiekt) – dz. nr ... , KERG .../2011, w dniu ....2011, w celu stwierdzenia usunięcia usterek, tj. po upływie 15 dni roboczych;
2. (obiekt) – dz. nr ... , KERG .../2011, w dniu ....2011, tj. po upływie 14 dni roboczych;
3. (...)

Z uwagi na to, że w ostatnim okresie niedotrzymywanie terminów kontroli składanej przeze mnie dokumentacji stało się notoryczne, uprzejmie proszę o ich przestrzeganie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem,
(podpis)
>>

A może i jeszcze taki wzór, w sprawie dokonanywania kontroli przez osobę do tego nie uprawnioną... Zdarza się !!!. Czytajmy dokładnie protokoły kontroli i zwracajmy uwagę na to, kto je podpisuje...

<<
Miejscowość, dnia ..........

Dane i adres Wykonawcy

KIEROWNIK
POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w ...

Pan/Pani ........

Adres

P R O Ś B A

Uprzejmie proszę o dokonanie niezwłocznej kontroli załączonego operatu technicznego, wnioskowanego o przyjęcie do zasobu w dniu ... 2011r., zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiotowe opracowanie zostało skontrolowane bowiem przez osobę nie posiadającą upoważnienia Starosty, a wynik tej kontroli nie odpowiada formie przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z §9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001r. Nr 78 póz. 837), czynności kontroli dokonują osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań, upoważnione przez organy, o których mowa w art. 40 ust.3 tej ustawy.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wynik kontroli, zgodnie z §11 ust.1 wymienionego rozporządzenia, dokumentowany jest w protokole, który zawiera:
1)   imię i nazwisko osoby kontrolującej,
2)   datę przyjęcia dokumentacji do kontroli,
3)   określenie wykonawcy pracy,
4)   określenie rodzaju pracy i zakresu kontrolowanej dokumentacji,
5)   wykaz stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości,
6)   zalecenia dotyczące usunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości,
7)   wnioski końcowe wraz z uzasadnieniem, odpowiednio:
a)   o przyjęcie dokumentacji do zasobu po usunięciu wad, usterek lub nieprawidłowości,
b)   o odmowę włączenia dokumentacji do zasobu,
8)   datę zakończenia kontroli,
9)   podpis osoby kontrolującej.

Ponadto, zgodnie z §10 ust.1 w/w rozporządzenia na wniosku, o którym mowa w §7 ust.3, odnotowywany jest pozytywny wynik kontroli, a nie uwagi i zastrzeżenia, natomiast zgodnie z §9 ust.4, czynności kontroli powinny być dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli.

Uprzejmie proszę o szybkie rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem,
(podpis)
>>

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...