Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: WZÓR PISMA - zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie.  (Przeczytany 16771 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

  • Zarząd PTG
  • *****
  • Wiadomości: 2832
Witam.

Zdarza się, że organ administracji - delikatnie rzecz ujmując - nie spieszy się z załatwieniem sprawy... Pomimo, że wiążą go terminy wynikające z kpa, albo z uregulowań szczegółowych (rozporządzeń). Co wówczas robić?

Po prostu działać... Na przykład tak:

<<
Miejscowość, dnia ... 2011r.

Imię i Nazwisko
Adres

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
WOJEWÓDZTWA ...

Adres
   
      
Z A Ż A L E N I E


   Na podstawie art.37 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) niniejszym  

wnoszę zażalenie na przewlekłość postępowania oraz na niezałatwienie sprawy w terminie

przez Starostę Powiatu (...) w przedmiocie (...)

Jednocześnie, w przypadku uznania zażalenia za zasadne, na podstawie art.37 §2 kpa wnoszę o zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a także o podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości oraz stwierdzenie, że niezałatwienie niniejszej sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.


Uzasadnienie.

W dniu (...) 2011r. złożyłem do Starostwa Powiatowego w (...) wniosek o (...). Jednakże do chwili obecnej, tj. po upływie ... dni, przedmiotowa sprawa nie została załatwiona.

* Zgodnie z przepisami art.35 kpa przedmiotowa sprawa - jako nieskomplikowana - winna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca.

* Zgodnie z §9 ust.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001r. Nr 78 poz. 837), czynności kontroli wykonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli.


Biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego zażalenia. W przypadku uznania zażalenia za zasadne, uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o podjętych działaniach wnioskowanych we wstępie niniejszego pisma, oraz stwierdzenie, że niezałatwienie przedmiotowej sprawy w terminie ma charakter rażącego naruszenia prawa.


               Z poważaniem

Do wiadomości:
1. Starosta Powiatu (...), Adres
>>

* niepotrzebne skreślić.


Liczę oczywiście na Wasze sugestie i uwagi, które mogłyby być pomocne w redakcji niniejszego wzoru pisma...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Jarek Thor

  • Zarząd PTG
  • *****
  • Wiadomości: 2218
Re: WZÓR PISMA - zażalenie na niezałatwienie sprawy w termin
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2011, 23:19 »
Adam. Jaki jest sens wnosić zażalenie do WINGiK, skoro każdy geodeta powiatowy (a właściwie starosta jako organ odpowiedzialny za terminy) nie odpowiada bezpośrednio wojewódzkiej inspekcji nadzoru?
pozdrawiam

Offline Adam Wójcik

  • Zarząd PTG
  • *****
  • Wiadomości: 2832
Re: WZÓR PISMA - zażalenie na niezałatwienie sprawy w termin
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2011, 06:21 »
Art.7b ust. 2. ustawy PGiK stanowi, że
Cytuj
W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:
1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie;
2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Tak więc - w sprawach geodezyjnych - załatwianych przez starostę, to WINGiK jest właściwym organem do wniesienia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie. W innych sprawach organem wyższego stopnia może być np. WINB, wojewoda itd. i zależy od zakresu zadań.

Zażalenie takie z jednej strony "przymusza" organ do dotrzymywania terminów (a przynajmniej do przerwania bezczynności) i jest warunkiem koniecznym do skarżenia takiej bezczynności do WSA (jest przysługującym stronie środkiem zaskarżenia, a więc skarga bez wniesienia zażalenia byłaby niedopuszczalna).

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...