Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Elizy Orzeszkowej 6 lok 4
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: eljotp Wątek: Kontrola działalności przedsiębiorcy w zakresie wykonywania prac geodezyjnych  (Przeczytany 2738 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 56.0.2924.87 Chrome 56.0.2924.87
  • http://wbgsc.pl
Ponieważ znajoma została powiadomiona, że jej firma zostanie poddana przez WINGiK poddana kontroli zacząłem się zastanawiać nad tym co by mogli kontrolować w naszym biurze bo... W zwiazku z tym, że nie istnieją przepisy (chyba, że istnieją to mnie poprawcie), które obligują do ewidencjonowania i archiwizacji zgłoszeń prac, licencji itp. szpargałów, to w zasadzie tej makulatury nie przechowujemy tylko po miesiącu dwóch od zrealizowaniu zlecenia wszystko idzie na przemiał między innymi dlatego by jakieś informacje "wrażliwe" nie dostały się w niepowołane ręce. Tym bardziej jeśli chodzi o materiały, które pozyskujemy z PZGiK. Identyczny los spotyka dane cyfrowe. No to kontrolą mogą objąć jedynie te zgłoszenia, które są realizowane na bieżąco. Ale co ze zgłoszeniami, które zalegają latami? Bo np. zleceniodawca się wycofał? Albo takie które z różnych przyczyn są przeterminowane?

Druga sprawa, to podstawa prawna takiej kontroli. Chodzi mi o ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.
Na wstępie czytamy:
Cytuj
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:
Ponieważ nierzetelność wszystkiego co w jakiś sposób może się wiązać z GGK i GUGiK nauczyła mnie sprawdzać wszystko, to zwróciłem uwagę na podstawę rozporządzenia, czyli art. 9 uPgik. Przede wszystkim sprawdziłem treść tego artykułu w dacie wydania tego przepisu wykonawczego i obecną treść.

W 2000 r. t.j.


Ale już obecnie w tym artykule brak jest delegacji dla kogokolwiek:
Cytuj
Art. 9. 1. Główny Geodeta Kraju kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
2. Wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzają kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej i
kartograficznej oraz wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne przedsiębiorców, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”.
3. Kontrole, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w zakresie legalności i rzetelności, a w odniesieniu do organów Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej również w zakresie celowości.
4. Główny Geodeta Kraju w ramach kontroli działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może objąć kontrolą
działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych.
5. Do kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy art. 11–57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
6. Okresowy plan kontroli, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, opracowany przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, przed jego zatwierdzeniem przez wojewodę, podlega uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.
7. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.1)).
8. Kontrola działalności przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjnej, w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, może dotyczyć:
1) zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
2) przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
3) przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii;
4) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Czy w takim razie ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii nie utraciło mocy obowiązywania? A może jest jakiś inny przepis wykonawczy?
« Ostatnia zmiana: 1 Marca 2017, 08:23 przez Leszek Piszczek »
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1945
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 51.0 Firefox 51.0
Rozporządzenie  o  którym  piszesz  na  stronie  publikacji aktów  prawnych  posiada  status  "uznany  za  uchylony".

Skoro  w  ustawie  (w  obecnym  brzmieniu)  brak  delegacji  prawnej  do  wydania  rozporządzenia, więc  takie  rozporządzenie  nie  obowiązuje.
Jedynym  aktem  do  którego  odwołuje  się  ustawa pgik  w  zakresie  kontroli  to  ustawa  o  swobodzie  działalności  gospodarczej. Z  treści  ustawy  właściwie  nic  nie  wynika  oprócz  obowiązku  spoczywającym  na  przedsiębiorcy  w  zakresie  prowadzenia  i  udostępnienia kontrolującemu  książki  kontroli.

Czyli  jeśli  jedynym  aktem  określającym  zakres  kontroli  wykonawcy  prac  geodezyjnych  jest  pgik ( art.9 ust 8, to faktycznie  można  zadać  pytanie  -  na  podstawie  jakich  dokumentów, dowodów  organ  chce  przeprowadzić  kontrolę.
- zgłaszanie  prac  geodezyjnych - czyli  co, mamy  organowi  przedstawić - umowy, faktury? (bo  niby  na  jakiej  podstawie  organ  ma  stwierdzić  czy  wykonaliśmy  pracę  a  jej  nie  zgłosiliśmy)

- przekazywania do PZGiK wyników  prac – ( to czy zostały  przekazane  zbiory baz  danych  jest  już  poza  jurysdykcją  kontrolującego) .  Co  w  tym  zakresie  mogą  skontrolować? Fakt  zgłoszenia  pracy  nie  jest  równoznaczny  z  jej  zakończeniem, nawet  jeśli  dokonano  np. pomiarów  w  terenie. Nie  wiem  na  jakiej  podstawie  organ  ma  stwierdzić, że  dana  praca  została  zakończona  i  należy  jej  wyniki  przekazać do PZGiK. Jeśli  nawet  minął  przewidywany  termin  zakończenia  pracy  to  i  tak  nic  z  tego  nie  wynika.

- przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii.
W  tym  miejscu  „wyskakuje”  kolejna  niespójność  pgik. Otóż  zgodnie  z  art. 42 pgik  „poprzez  wykonywanie  samodzielnych funkcji w  dziedzinie  geodezji  i  kartografii  rozumie  się: kierowanie  pracami  geodezyjnymi  i  kartograficznymi..” Po  lipcowej  nowelizacji pgik  nie  ma  już  prac  geodezyjnych  i  kartograficznych, są  prace  geodezyjne  lub  kartograficzne, a  to  zdecydowana  różnica. Będąc  dosłownym  można  wywnioskować, że  ten  zapis  jest  martwy, gdyż  nie  występuje  w  obecnym  porządku  prawnym  czynność  prace geodezyjne i kartograficzne, wobec  powyższego  nie  ma  możliwości  podjęcia  się  ich  kierowania.

- rzetelności  wykonywania  prac  geodezyjnych  lub  kartograficznych.  Jeśli  już  jakaś  praca  została  wykonana  i  zakończona, jej  wyniki  zostały  przekazane  do  PZGiK, licencja  wygasła  i  nie  mamy  prawa   w  swoim  archiwum  zatrzymywać  np. kopii operatu, który  z  mocy  prawa  przeszedł  na  własność  Skarbu  Państwa. Nie  mamy  prawa  również  korzystać  z  materiałów  pozyskanych  z  PZGiK do zakończonej  pracy. Wszystkie dane i  wyniki  naszej  pracy  powinny  zostać  wykasowane  z  komputera, a  dokumentacja  papierowa  zniszczona.
Więc  na  jakiej  podstawie  kontrolujący  przedsiębiorcę  może  stwierdzić  czy  rzetelnie  wykonał  swoją  pracę?  Jakich  dokumentów  lub  dowodów  w  tym  zakresie  ma  prawo  zażądać?

Ot  i  cała  kontrola.
Z  przytoczonych  obowiązujących  aktów  prawnych  wynika, że  jedynym  dokumentem, którego  kontrolujący  ma  prawo  się  domagać  od  kontrolowanego – to książka kontroli.

« Ostatnia zmiana: 1 Marca 2017, 11:53 przez AnnaBe »

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 56.0.2924.87 Chrome 56.0.2924.87
  • http://wbgsc.pl
Temat jest kuriozalny. Tylko w branży geodezyjnej jest takie rozwiązanie prawne, które upoważnia, a nawet obliguje organy administracji państwowej służby geodezyjnej do kontrolowania przedsiębiorców świadczących usługi geodezyjne i kartograficzne. W żadnym innym przypadku przedsiębiorstw świadczących usługi projektowe, budowlane, notarialne  itd. ustawodawca nie pokusił się do upoważnienia administracji państwowej w danym resorcie wykonywania kontroli przedsiębiorców.

W zwiazku z tym co żeśmy wspólnie Doroto ustalili na chwile obecną nie istnieją przepisy ustalające prawa i obowiązki podmiotów kontrolujących i kontrolowanych. Mało tego, nie jest wiadome jakim zasadom podlega wyłanianie do planu kontroli podmiotów z grupy przedsiębiorców? Co jest kluczem  wyłaniającym przedsiębiorstwa, czy losowanie czy kolejność alfabetyczna, czy wreszcie ilość skarg geodezyjnej administracji powiatowej na przedsiębiorstwa a może ilość skarg przedsiębiorców na powiatowe ośrodki dokumentacji i funkcjonowanie geodezji powiatowej? Ja do dnia dzisiejszego znam dwa takie przypadki gdzie próbowano "niepokornych" przedsiębiorców takimi kontrolami spacyfikować. Jedna dotyczyła a druga dotyczy, bo kontrola własnie trwa. Mało tego jest rozpisana na 2 tygodnie a dotyczy "przedsiębiorstwa" jednoosobowego. Już dzisiejszy dzień dla tego przedsiębiorcy jest stracony bo bezproduktywny. Panie się zamówiły na dzień następny. Czy w takim razie nie jest należna jakaś rekompensata?

A jak do tej sytuacji ma się plan Morawieckiego?
« Ostatnia zmiana: 1 Marca 2017, 17:40 przez Leszek Piszczek »
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

geodetka

 • Gość
To odnośnie poruszonego przez Leszka tematu zamieszczam plan kontroli Mazowieckiego WINGiK-a na rok 2017.

Ciekawostką jest proporcja przewidzinych do kontroli urzędów
do przewidzianych do kontroli przedsiębiorców.

Według mnie liczba przewidzianych do kontroli przedsiębiorców powinna wynosić 0  :)

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 56.0.2924.87 Chrome 56.0.2924.87
  • http://wbgsc.pl
Sprawdziłem w Małopolsce, i o dziwo plan nie przewiduje kontroli przedsiębiorców.

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Plan_kontroli_MalopolskiWINGiK_na_2017r.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Plan_kontroli_MalopolskiWINGiK_na_2017r.pdf</a>

a w Mazowieckim aż 10 firm  :slow:

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Plan%20kontroli%20MazowieckiWINGiK%20na%202017%20rok.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Plan%20kontroli%20MazowieckiWINGiK%20na%202017%20rok.pdf</a>Tym bardziej zachodzę w głowę w jaki sposób Mazowiecki WINGiK ustala przedsiębiorców, innymi słowy co należy spełnić by zostać NOMINOWANYM?
« Ostatnia zmiana: 2 Marca 2017, 09:40 przez Leszek Piszczek »
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline geokuba

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 325
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.112 Chrome 49.0.2623.112
Lubelski WINGiK chyba pierwszy raz w historii również nie zaplanował  na 2017 rok kontroli przedsiębiorców.

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1945
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 51.0 Firefox 51.0
W  związku  z  ewentualnymi  działaniami kontrolnymi  naszych  władz, nasunęło  mi  się  pytanie:
- jakie  czynności  geodezyjne  wchodzą  w  zakres  pojęciowy  "praca  geodezyjna"?

Do 2014 roku  pracą  geodezyjną między  innymi  było  projektowanie  i  wykonywanie  pomiarów  geodezyjnych, dokonywanie  obliczeń, sporządzanie  i  przetwarzanie  dokumentacji  geodezyjnej.
Jasno  z  tej  definicji  wynikało, że  obliczenia  i  przetwarzanie  dokumentacji  geodezyjnej  musi  wykonać  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  geodezyjne.

Od  2014  roku definicja  prac  geodezyjnych, czyli  projektowanie  i  wykonywanie  pomiarów  geodezyjnych, w  związku  z :
- realizacją  zadań  określonych  w  ustawie,
- opracowaniem  dokumentacji  geodezyjnej  dotyczącej  nieruchomości  na  potrzeby  postępowań  administracyjnych  lub  sądowych  oraz  czynności  cywilnoprawnych
- wykonywaniem  opracowań  geodezyjno-kartograficznych oraz  czynności  geodezyjnych  na  potrzeby  budownictwa,
sugeruje, że  jedynie  pomiary  geodezyjne  (czyli  sytuacyjne  lub  wysokościowe)  są  pracami  geodezyjnymi. (chyba, że  czegoś  nie  zrozumiałam).
Opracowanie  wyników, obliczenia, przetwarzanie  dokumentacji  geodezyjnej, już  do  zakresu  pracy  geodezyjnej  nie  należy. Owszem  w  rozporządzeniu  z  2011  roku  szczegółowo  są  opisane  standardy  wykonywania  geodezyjnych  pomiarów  sytuacyjnych  i  wysokościowych  oraz  opracowywania  i  przekazywania  wyników  do  zasobu. Nic  na  temat  kto  dokonuje  opracowania  i  przetwarzania  wyników  pomiaru, jedynie  na  mapach  do  celów  prawnych  i  projektowych  wymagany  jest  podpis  geodety  z  uprawnieniami.

Czyli  co  to  jest  praca  geodezyjna? Bo  ja  chyba  się  pogubiłam...