Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: falkon Wątek: Organ odwoławczy od decyzji z art. 40f  (Przeczytany 1929 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline falkon

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 66
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Internet Explorer 11 Internet Explorer 11
Organ odwoławczy od decyzji z art. 40f
« dnia: 31 Sierpnia 2016, 14:39 »
Czytając jedno z postanowień NSA (I OW 82/14) byłem przekonany, że organem właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji wydanej na podstawie art. 40f (spór o wysokość opłaty) jest SKO. Jednak widzę, że w międzyczasie zmieniła się (niby nieznacznie) ustawa o finansach publicznych, tj. art. 61 ust. 1 pkt 2 został zamieniony na pkt 4. Jednocześnie art. 61 ust. 3 pkt 4 został niezmieniony, co spowodowało, że SKO nie jest już organem odwoławczym.
Mylę się, czy może jednak ktoś dysponuje argumentem przemawiającym za tym, że jednak organem odwoławczym w takich przypadkach jest SKO?

Dostałem dzisiaj decyzję, w której jako organ odwoławczy wskazano mi WINGIK. Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o wydanie materiałów na podstawie tabeli 10.19 i 10.20, który to wniosek organ rozpatrzył niezgodnie z jego treścią, lecz z własnej inicjatywy w oparciu o tabele 11.14 i 11.15, a tym samym naliczył znacznie wyższą opłatę.
Jeśli odwołanie miałoby trafić do WINGIKa, to raczej niemal z automatu oznacza trzymanie się tej samej linii co organ I instancji, bo "z góry" wyszły niedawno wytyczne (nie wynikające z treści ustawy, lecz na zasadzie: "bo tak"), że tab. 10.19 i 10.20 ma zastosowanie dla całego obrębu, a ja wnioskowałem tylko o kilka działek. Dlatego szukam sposobu żeby sprawa mogła trafić jednak do SKO.
 

Offline pandrzej

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 630
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 52.0.2743.116 Chrome 52.0.2743.116
Odp: Organ odwoławczy od decyzji z art. 40f
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2016, 19:41 »
Obowiązkiem organu jest poinformowanie Cię o tym, gdzie masz składać odwołanie. W tej sytuacji powinieneś złożyć odwołanie do organu wskazanego w decyzji. To obowiązkiem organu jest ustalenie swojej właściwości w sprawie, a w przypadku, kiedy organ uzna się za niewłaściwy, przekazanie sprawy właściwemu organowi.

Jeżeli jednak organ niepoprawnie ustali swoją właściwość, wtedy będziesz miał podstawę do uchylenia decyzji w sądzie administracyjnym. Niestety uchylenie nastąpi bez badania meritum sprawy tylko ze względów formalnych.

Offline geokuba

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 325
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 52.0.2743.116 Chrome 52.0.2743.116
Odp: Organ odwoławczy od decyzji z art. 40f
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpnia 2016, 23:03 »
Chyba tylko w województwie łódzkim organem odwoławczym jest SKO. WSA w Łodzi wiele decyzji WINGiK-a unieważnił z racji niewłasciwego organu odwoławczego.
Wszędzie indziej jest odwrotnie.

Offline falkon

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 66
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Internet Explorer 11 Internet Explorer 11
Odp: Organ odwoławczy od decyzji z art. 40f
« Odpowiedź #3 dnia: 1 Września 2016, 16:44 »
W świetle zmienionej ustawy o finansach publicznych (art. 61 ust. 1 pkt 4) oraz art. 61 ust. 3 pkt 4, to niestety ale mi wychodzi na to, ż właściwym jest WINGiK. I to raczej w Łodzi SKO myli się. Masz może jakąś decyzję SKO wskazują argumenty dlaczego uznają się za organ właściwy? Może rzeczywiście jest jakaś furtka.

Offline geokuba

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 325
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 52.0.2743.116 Chrome 52.0.2743.116
Odp: Organ odwoławczy od decyzji z art. 40f
« Odpowiedź #4 dnia: 1 Września 2016, 23:39 »
Tutaj masz wyrok w Łodzi z uzasadnieniem dlaczego SKO, a nie WINGiK.
 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/666A379AC3

Offline falkon

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 66
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Internet Explorer 11 Internet Explorer 11
Odp: Organ odwoławczy od decyzji z art. 40f
« Odpowiedź #5 dnia: 2 Września 2016, 10:38 »
Widziałem ten wyrok, ale niestety on również dotyczy stanu prawnego, który uległ już zmianie. W tym wyroku można przeczytać, że:
Cytuj
Jako organ odwoławczy od decyzji, o których mowa w art. 61 ustawy ust. 1 pkt 2, ustawa o finansach publicznych wskazuje samorządowe kolegium odwoławcze (art. 61 ust. 3 pkt 4). Oznacza to, że organem właściwym do rozpoznania odwołań W. W. od decyzji Starosty Powiatu [...] z dnia [...] nr [...] i [...] było Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a nie [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Otóż od dnia 01.01.2016 r. art. 61 ustawy o finansach publicznych brzmi tak:
Cytuj
art. 61
1. Organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do należności, o których mowa w art. 60, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, są:
1) w stosunku do należności budżetu państwa, z zastrzeżeniem pkt 3 - minister, wojewoda oraz inni dysponenci części budżetowych;
2) w stosunku do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 - instytucje zarządzające, organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę", instytucje pośredniczące lub wdrażające, będące jednostkami sektora finansów publicznych, jeżeli instytucja pośrednicząca lub wdrażająca posiada upoważnienie od instytucji zarządzającej lub organu odpowiedzialnego za wdrożenie projektów w ramach instrumentu "Łącząc Europę", a w przypadku instytucji wdrażającej - od instytucji pośredniczącej;
3) w stosunku do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6a, których pobór należy do właściwości tego organu - naczelnik urzędu skarbowego;
4) w stosunku do należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa. (przed 01.01.2016 r. ta treść była w pkt 2)

2. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie.

3. Organami odwoławczymi są:
1) Minister Finansów - od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez wojewodę;
2) organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.54)), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.55)), zwanej dalej „ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”, albo ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. poz. 1146), zwanej dalej „ustawą o zasadach realizacji programów”, lub organ odpowiedzialny za realizację instrumentu „Łącząc Europę” - od decyzji wydanej przez instytucję pośredniczącą lub wdrażającą;
2a) organ pełniący funkcję instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - od decyzji wydanej przez instytucję wdrażającą, jeżeli rozpatrywanie odwołań od decyzji instytucji wdrażającej zostało powierzone przez organ, o którym mowa w pkt 2, instytucji pośredniczącej;
3) organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. poz. 1358) albo organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2015 r. poz. 1358) - od decyzji wydanej przez instytucję pośredniczącą;
3a) dyrektor izby skarbowej - od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu skarbowego;
4) samorządowe kolegium odwoławcze - od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
5) organ wyższego stopnia - od decyzji wydanej przez inny organ lub innego dysponenta części budżetowej.
 

To co wytłuściłem, czyli art. 61 ust. 1 pkt 2 dotyczy zupełnie innych spraw niż dotąd, a sprawy załatwiane przez starostę powędrowały w ustawie w miejsce pkt 4 co spowodowało, że przy niezmienionej treści art. 61 ust. 3 pkt 4 - SKO nie jest już niestety organem odwoławczym.