Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Elizy Orzeszkowej 6 lok 4
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Opłaty za materiały dla zamawiającego  (Przeczytany 7496 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
Opłaty za materiały dla zamawiającego
« dnia: 27 Lipca 2014, 07:00 »
Od 12 lipca wszyscy zastanawiają się, jak naliczać opłaty za czynności geodezyjne. Jednym z elementów tej dyskusji jest wysokość opłat za "materiały dla zamawiającego". No bo przecież - co do zasady - CELEM wykonywania pracy jest właśnie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla zamawiającego... A nie uzupełnianie czyichś baz danych...

Do 12 lipca obowiązywała zasada tzw. "ryczałtu". Czyli obojętne jakie materiały były do pracy geodezyjnej udostępniane i obojętne w jakiej liczbie, to efektem końcowym, właśnie za cenę ryczałtową, wykonawca otrzymywał oklauzulowane materiały dla zamawiającego. W takiej liczbie egzemplarzy, jaka była potrzebna.

Teraz okazuje się, że wykonawca - z wejścia, czyli przed rozpoczęciem pracy - ma zapłacić za udostępniane materiały niezbędne do jej wykonania. I organ prowadzący zasób skrupulatnie nalicza opłaty za wszystkie udostępniane materiały z osobna. Dodajmy, że nie są to wcale małe kwoty: chociażby wypis z rej. gruntów, kopia mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej, dane przedmiotowe itd. Praktyka - przynajmniej u nas - jednakże pokazuje, że w efekcie końcowym, po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu pracy wykonawca dla zamawiającego... nie otrzymuje niczego. No bo podobno materiały dla zamawiającego należy uwierzytelnić, a za "tę przyjemność" pobierane są odrębne opłaty. 50 zł za dokument + 5 zł za kolejne kopie tego dokumentu. Przy czym, dla pracy "Mapa z projektem podziału" wcale nie chodzi wyłącznie o mapę z projektem podziału... Ale odrębnym dokumentem do uwierzytelnienia ma być jakoby ponadto "Protokół przyjęcia granic" oraz "Wykaz zmian gruntowych" (jeżeli nie był sporządzony na mapie, ale na oddzielnych kartkach papieru). Czyli - łącznie -całkiem spora kwota. I to poza już pobraną opłatą za udostępnione materiały, za którą wykonawca musi zapłacić odbierając te materiały "na zgłoszenie".

Czy to jest w ogóle legalne?

Obowiązujące przepisy stanowią, że ewidentnym skutkiem pozytywnej weryfikacji jest przyjęcie tej dokumentacji do zasobu. A to (wg art.12b ust.5 ustawy) winno skutkować:
1) opatrzeniem przyjętej dokumentacji numerem ewidencyjnym zasobu oraz
2) opatrzeniem materiałów dla zamawiającego klauzulami urzędowymi (a nie żadne tam uwierzytelnianie).

A organ na to: Nie... To niemożliwe... Mało tego: wykonawca, aby otrzymać materiały dla zamawiającego opatrzone klauzulami urzędowymi, musi złożyć wniosek o uwierzytelnienie dokumentów... Taki, jakiego wzór został zamieszczony w rozporządzeniu ws. uwierzytelniania (...) z lipca 2014r.

Chwileczkę... Analiza treści wyżej wspomnianego wniosku o uwierzytelnienie wskazuje, że wniosek ten winien wypełnić każdy... tylko nie wykonawca pracy geodezyjnej... Wzór tego wniosku wcale nie jest skierowany do wykonawcy pracy: nie ma tam nazwy wykonawcy, regonu, numeru zgłoszenia...  Wnioskodawcą (o uwierzytelnienie), w rozumieniu tego rozporządzenia, NIE JEST wykonawca pracy...

Z drugiej strony przecież - o ile już ma być ponoszona dodatkowa opłata, co wg mnie jest całkowicie nieuprawnione dla materiałów dla zamawiającego wykonanych w związku ze zgłoszeniem pracy - to załącznik do ustawy zawiera kilkanaście tabel z cennikiem. Jeżeli materiały zamawiane są "przy zgłoszeniu", to obowiązuje współczynnik K=0,5. Oznacza to, że wykonawca za zamówione materiały ponosi opłatę w wysokości 50% "normalnej" opłaty...

W załączniku przedstawiam propozycję zamawiania tych materiałów: na zgłoszenie uzupełniające... Jakkolwiek uważam, że to w ogóle nie powinno mieć miejsca: materiały dla zamawiającego winny być opatrywane urzędowymi klauzulami bez ponoszenia dodatkowych kosztów: w końcu wykonawca już zapłacił na okoliczność złożenia zgłoszenia pracy. Ta sprawa musi być wyjaśniona, bo to jakieś "naciągane" wszystko jest... Przepisy są jasne, ale podobno - wg naszego starostwa - GUGiK miał wyrazić inne zdanie...

Zwróćcie uwagę, że nawet "Kalkulator" udostępniony na stronie CODGiK dla Tabeli 16 poz.3 i poz.4 (uwierzytelnianie) jakoś "dziwnie" działa... Nie przewiduje bowiem opcji K=0.5, czyli uwierzytelniania w ramach zgłoszenia. Czyżby źle działał, czy też opłat tych organ po prostu nie ma prawa naliczać, stąd też błędu w kalkulatorze nie ma... http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html

Tak czy owak, my nie mamy żadnego zamiaru składać dodatkowych "Wniosków" o uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego. Będziemy za to - wraz z operatem technicznym oraz zawiadomieniem o zakończeniu pracy - składać "Zgłoszenia uzupełniające" z wyszczególnionymi pozycjami, jak na załączonym przykładzie. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do starosty o wydanie decyzji na wszystkie dokumenty obliczenia opłaty, wydane od dnia 12 lipca 2014r. Oczywiście w celu złożenia odwołań od tych decyzji... Bo to co się u nas dzieje, to jakaś wielka granda jest...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-07-27_Zgloszenie_uzupelniajace.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-07-27_Zgloszenie_uzupelniajace.pdf</a>
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2014, 09:19 przez Adam Wójcik »
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 36.0.1985.125 Chrome 36.0.1985.125
  • http://wbgsc.pl
Odp: Opłaty za materiały dla zamawiającego
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipca 2014, 20:36 »
Tak Adamie, z wszystkim co napisałeś się zgadzam jedynie pewną wątpliwość zasiał we mnie ten zapis z rozporządzenia ws  sposobu i trybu uwierzytelniania:
Cytuj
§ 2. 1. Dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań  administracyjnych,  sądowych  lub  czynności  cywilnoprawnych podlegają  uwierzytelnieniu  poprzez opatrzenie tych dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą”.
2. Uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek złożony do właściwego organu, który przyjął do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentację zawierającą zbiory danych oraz dokumenty, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, zwaną dalej „dokumentacją geodezyjną”, na podstawie której sporządzone zostały dokumenty przedstawiane do uwierzytelnienia.

Ta treść a szczególnie ten zwrot "podlegają  uwierzytelnieniu" oznacza, ni mniej ni więcej, że dokumenty opracowane na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych przez wykonawców  muszą być opatrzone klauzulami o których mowa w rozporządzeniu ws  organizacji i trybu prowadzenia pzgik, i że ma się to odbywać na wniosek... czyj? Prawdopodobnie osób mający interes... ale jaki? Faktyczny czy prawny?

Niezbitym faktem jest, że delegacja art. 12d ust. 2 uPgik do wydania tego rozporządzenia o uwierzytelnianiu... nie wspomina ani jednym wyrazem o upoważnieniu ministra do określania co podlega bądź nie podlega uwierzytelnianiu?! Mnie się wydaje, że o tym stanowią przecież ustawy, a nie przepisy wykonawcze o wątpliwej delegacji...

Cytuj
...określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, w tym wzór wniosku o uwierzytelnienie opracowanych dokumentów, mając na względzie zapewnienie prawidłowości i rzetelności działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz szczególne znaczenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
Odp: Opłaty za materiały dla zamawiającego
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipca 2014, 06:16 »
Leszku...

Cała filozofia udostępniania materiałów zasobu, a więc i opatrywania dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi, odbywa się w dwóch niezależnych trybach:

1. w związku ze zgłoszoną pracą gik;
2. na wniosek.

To rozróżnienie mamy zarówno w ustawie, jak i w rozporządzeniach (np. z 2014r. ws. zgłaszania prac, czy też z 2013r. ws. prowadzenia pzgik). W ustawie jest wprost to wyrażone w art.12b ust.5:
Cytuj
5. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8.

Z powyższym zapisem ustawowym wiążą się następujące pytania:

1. czy w celu opatrzenia klauzulami materiałów dla "Zamawiającego" niezbędny jest jakikolwiek dodatkowy wniosek?
2. czy w ogóle złożenie wraz z dokumentacją i zawiadomieniem zakończenia wykonywania pracy geodezyjnej także materiałów dla zamawiającego - jak stanowi to w/w przepis w celu opatrzenia ich klauzulami - jest niedopuszczalne i będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia (czyli że organ nie oklauzuluje tych materiałów)?

No przecież na oba te pytania odpowiedź winna brzmieć "NIE".

Sprawa druga: "opatrzenie materiałów urzędowymi klauzulami" VS "uwierzytelnienie".

Też nasuwają się pytania:

1. Czy uwierzytelnienie polega na "przystawieniu" na dokumencie jakiejś klauzuli o całkowicie innej treści?
2. Po czym poznasz, czy dany dokument opatrzony (w trybie art.12b ust.5 ustawy) klauzulą z Załącznika nr 4 albo klauzulą z Załącznika nr 5 Rozporządzenia ws. prowadzenia pzgik, nie został "uwierzytelniony", stąd jakoby wynika konieczność złożenia odrębnego wniosku o uwierzytelnienie?


Odpowiedź na w/w pytania jest taka: to są te same klauzule. Po co zatem w ustawie zawarto przepis art.12b ust.5? Po to, aby organ tego przepisu nie stosował wprost? Że niby jego stosowanie winno uwzględniać postanowienia aktu niższej rangi (rozporządzenia z 2014r. ws. uwierzytelniania dokumentów)? Przecież to nawet z logicznego punktu widzenia jest absurdalne...

Może zatem zachodzić pytanie: to po co w ogóle jest potrzebna taka instytucja "uwierzytelniania"? Ano jest potrzebna. Załóżmy, że "pies zeżarł" dokumenty przekazane zamawiającemu. Albo, że zamawiający potrzebuje dodatkowo kilka egzemplarzy sporządzonej mapy (np. w celu doręczenia stronom w postępowaniu sądowym). To wg mnie są przypadki, kiedy ów zleceniodawca przychodzi do geodety (nie do ośrodka dokumentacji) i prosi o kolejne egzemplarze już wcześniej sporządzonej mapy. Tyle tylko, że dana praca geodezyjna została już w ośrodku "zamknięta" (przyjęta do pzgik). Nie można zatem twierdzić, że są to dokumenty sporządzone "w związku ze zgłoszeniem". Czyli konieczny jest właśnie ten wniosek o uwierzytelnienie... Mnie się wydaje to za oczywiste i logiczne...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 30.0 Firefox 30.0
  • http://wbgsc.pl
Odp: Opłaty za materiały dla zamawiającego
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipca 2014, 07:15 »
Wybacz Adamie ten malutki podstęp, ale dla dobra sprawy, chciałem się przeistoczyć w takiego trochę adwokata diabła, po to byś uzupełnił wywód z postu rozpoczynającego wątek.

Czyli teraz mam uporządkowaną sprawę.

Cytuj
Udostępnianie materiałów zasobu oraz opatrywanie dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi, odbywa się w dwóch niezależnych trybach:

1. w związku ze zgłoszoną pracą gik (art. 12b ust. 5* oraz § 21 ust. 3**);
2. na wniosek (§2 ust. 2***).


------------
* 5. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
** 3. Dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych, a w szczególności mapy do celów prawnych, mapy do celów projektowych oraz mapy zawierające wyniki geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych, których kopie są częścią składową operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. - Rozporządzenie Ministra administracji i cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
*** 2. Uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek złożony do właściwego organu, który przyjął do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentację zawierającą zbiory danych oraz dokumenty,
 o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, zwaną dalej „dokumentacją geodezyjną”, na podstawie której sporządzone zostały dokumenty przedstawiane do uwierzytelnienia.
  - Rozporządzenie Ministra administracji i cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2014, 07:18 przez Leszek »
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline Mirek57

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 129
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 36.0.1985.125 Chrome 36.0.1985.125
Odp: Opłaty za materiały dla zamawiającego
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lipca 2014, 08:41 »
"Jednocześnie
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 oraz z 2013 r., poz. 1551)
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183)
zachowują moc obowiązującą, przy czym w związku ze zmianami wprowadzonymi ww. ustawą nowelizującą również wymagają nowelizacji w celu dostosowania do obecnego brzmienia ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Powrót do Archiwum Aktualności"
Czy nie sądzicie, że jest to dowód na brak podstawy prawnej do uwierzytelniania dokumentów dla zamawiającego do czasu nowelizacji rozporządzenia z 5 września 2013.
Informacja powyższa jest ze stront GUGIK zakładka "Które z rozporzadzeń utraciły moc po nowelizacji pgik"
pozdrawiam Mirek

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 36.0.1985.125 Chrome 36.0.1985.125
  • http://wbgsc.pl
Odp: Opłaty za materiały dla zamawiającego
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipca 2014, 10:52 »
...
Czy nie sądzicie, że jest to dowód na brak podstawy prawnej do uwierzytelniania dokumentów dla zamawiającego do czasu nowelizacji rozporządzenia z 5 września 2013.
Informacja powyższa jest ze stront GUGIK zakładka "Które z rozporzadzeń utraciły moc po nowelizacji pgik"
A niby dlaczego, że GUGiK stwierdził, że mają zamiar zmienić to rozporządzenie? Zresztą najważniejsze to czy delegacja dla tego przepisu uległa zmianie? Chyba już sprawdzaliśmy, i wyszło, że upoważnienie nie zmieniło się na tyle by przepis stracił moc obowiązywania.

Cytuj
8. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
1)   rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnej, wojewódzkiej i powiatowej części zasobu,
1)   rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
2)   sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych,
3)   sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych,
4)   wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu,
5)   tryb wymiany danych między poszczególnymi częściami zasobu centralnym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym i powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i lub prac kartograficznych,
6)   tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych
- mając na uwadze szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla infrastruktury informacji przestrzennej, a także potrzebę sprawnego funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i sprawnego udostępniania gromadzonych materiałów i zbiorów danych.
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
Odp: Opłaty za materiały dla zamawiającego
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipca 2014, 14:27 »
Na stronie GUGiK opublikowany został FAQ, zawierający zestaw pytań i odpowiedzi w dziale „Opłaty i licencje” (29 pytań i odpowiedzi). http://www.gugik.gov.pl/nowelizacja-pgik-faq/oplaty-i-licencje

Dla potrzeb tego wątku będą nas interesowały właściwie dwa pytania (i odpowiedzi):
Cytuj

9. Jak należy ustalać wysokość opłaty za uwierzytelnienie dokumentów, opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Opłatę za uwierzytelnianie dokumentów ustala się zgodnie z tabelą nr 16 lp. 3 i 4 załącznika do ustawy Pgik, w wysokości 50 zł za pierwszy egzemplarz uwierzytelnianego dokumentu oraz 5 zł za każdy kolejny egzemplarz tego samego dokumentu.
Z ust. 16 tego załącznika wynika, że wzory określone w tym przepisie stosujemy m. in. do tabeli nr 16 lp.1-5. Przepis ten należy jednak czytać łącznie z ust. 3 –7 załącznika, z których wynika, że współczynniki K i CL stosuje się tylko w przypadku udostępniania materiałów zasobu. Opłaty określone w lp. 3-6 w tabeli nr 16 nie dotyczą udostępniania pzgik, zatem do opłat określonych w tabeli nr 16 lp 3-6 załącznika do ustawy Pgik, nie ma zastosowania współczynnik K=0,5.


20. Czy wykonawca prac geodezyjnych wnosi opłatę dwukrotnie:
1) pierwszy raz przed pobraniem danych lub materiałów pzgik,
2) drugi raz za poświadczenie dokumentów dla zamawiającego?
Jaka jest wysokości opłaty za przyjęcie dokumentacji do zasobu, (gromadzenie i prowadzenie zasobu, kontrola dokumentacji)?


Wykonawca prac geodezyjnych wnosi opłatę za udostępnienie danych i materiałów zasobu przed ich udostępnieniem. Odrębną opłatą jest opłata za uwierzytelnienie dokumentów, opracowanych dla zamawiającego przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
Opłatę za uwierzytelnienie tych dokumentów wnosi wykonawca, jeśli złoży on wniosek, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie uwierzytelniania dokumentów.
W przypadku, gdy taki wniosek złoży zamawiający, to on wnosi należną opłatę. Zmiana przepisów ustawy Pgik w tym zakresie, w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed dniem 12 lipca 2014 r., polega na tym, że opłaty za udostępnienie danych i materiałów zasobu, udostępnianych w związku ze zgłoszeniem prac, pobiera się przed udostępnieniem materiałów, a nie w dniu przyjęcia do pzgik dokumentacji, będącej wynikiem tych prac.
Zarówno przepisy ustawy Pgik przed zmianą nie przewidywały, jak i przepisy ustawy Pgik po jej zmianie nie przewidują pobierania opłaty za przyjęcie do pzgik dokumentacji, zawierającej rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych.

Lektura odpowiedzi na pytanie nr 9 wskazuje, że Kalkulator CODGiK działa poprawnie. Współczynnik K=0,5 nie ma zastosowania, ponieważ uwierzytelnianie dokumentów nie jest związane z udostępnianiem materiałów (uwierzytelnianie to nie udostępnianie). OK. Bo wydawało się "dziwne", aby materiały dla zamawiającego, które mają być z urzędu opatrzone urzędowymi klauzulami - jako skutek przyjęcia dokumentacji do zasobu, tj. w trybie art.12b ust.5 ustawy - miały być jakoby jeszcze dodatkowo "uwierzytelniane"...

Lektura odpowiedzi na pytanie nr 20 natomiast wskazuje, że odpowiedź ta nie dotyczy problemu, o którym mowa w wątku:  w szczególności nie wiadomo, co pytający miał na myśli używając pozaustawowego określenia „poświadczanie dokumentów dla zamawiającego”? Zapewne chodziło mu o „uwierzytelnianie”, bo w tym duchu została udzielona odpowiedź przez GUGiK.

No cóż, może w kolejnej wersji FAQ zostanie udzielona odpowiedź na pytanie o którym w tym wątku zostało zadane?  A z pewnością nie chodzi tutaj o jakiekolwiek uwierzytelnianie. A odpowiedzi na temat "uwierzytelniania" znamy...
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...