Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Analiza materiałów pozyskanych z PZGiK a kompletowanie opretau technicznego...  (Przeczytany 4688 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
Nowe Rozporządzenie ws. standardów technicznych w §6 ust.1 stanowi, że:
Cytuj
§6.1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystuje się materiały PZGiK, jeżeli wyniki analizy tych materiałów, przeprowadzone przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej „wykonawcą”, pod względem dokładności, aktualności i kompletności, wskazują na ich przydatność do wykonania pomiarów.

Z powyższego zapisu w sposób jednoznaczny wynika, że "wykonawca" pracy geodezyjnej i (lub) kartograficznej ma prawny obowiązek dokonania analizy materiałów udostępnionych z PZGiK. Pod względem dokładności, aktualności i kompletności tych materiałów, w celu określenia ich przydatności do wykonywania pomiarów.

Z kolei przepisy §71 w/w Rozporządzenia stanowią, że:
Cytuj
§ 71. 1. Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK.

2. W skład operatu technicznego wchodzą:
1) szkice polowe i dzienniki pomiarowe;
2) protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych;
3) dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań;
4) sprawozdanie techniczne;
5) dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej;
6) pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK;
7) wykazy zmian danych ewidencyjnych;
8 ) inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę;
9) spis dokumentów operatu technicznego.

(...)

7. Sprawozdanie techniczne, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, zawiera:
1) określenie celu oraz zakresu rzeczowego i terytorialnego wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych;
2) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej;
3) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który wykonał prace geodezyjne lub kartograficzne;
4) imiona i nazwiska oraz numery świadectw nadania i zakresy uprawnień zawodowych osób, które wykonywały samodzielne funkcje przy realizacji prac geodezyjnych lub kartograficznych;
5) okres, w jakim wykonywane były prace geodezyjne lub kartograficzne;
6) opis przebiegu i rezultatów wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, zawierający w szczególności:
 a) zakres wykorzystania materiałów PZGiK,
 b) zastosowane technologie i metody pomiarowe;
7) informację o rezultacie porównania opracowanej mapy z treścią ortofotomapy, o którym mowa w § 63 ust. 2;
8 ) informację dotyczącą przekazywanej bazy roboczej.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że prawodawca w w/w zasadach kompletowania operatu technicznego, albo zawartości sprawozdania technicznego, nie użył często spotykanego sformułowania "w szczególności"... A zatem wyszczególnione w w/w przepisach "pozycje" traktować należy jako zbiory zupełne, wręcz "zamknięte"... Inaczej: dołączanie do operatu technicznego dodatkowych dokumentów. albo zamieszczanie w sprawozdaniu technicznym dodatkowych informacji, z uwagi na to że przepisy o tym nie stanowią, traktować należy jako swoistą "nadgorliwość" geodety, a w żadnym razie, że jakieś dodatkowe dokumenty lub informacje miałyby być "przez prawo" wymagane jako obligatoryjne... Tutaj myślę że się zgadzamy: czym innym jest wola wykonawcy, a czym innym prawny obowiązek...

No to teraz powrócę do swojego pierwotnego pytania: jak się ma dokonanie analizy materiałów udostępnionych z PZGiK do zawartości (kompletowania) operatu technicznego i (lub) do treści sprawozdania technicznego? Moim zdaniem nijak... Znaczy się, geodeta ma niewątpliwie obowiązek dokonać takiej analizy, ale nie ma prawnego obowiązku załączania jakiejś dodatkowej dokumentacji z tej analizy do operatu, albo obowiązku szczegółowego opisania sposobu i wyników przeprowadzonej analizy w sprawozdaniu technicznym... Macie tutaj na uwadze jakieś inne przepisy, których być może nie zauważyłem, a które mają znaczenia dla podniesionej przeze mnie kwestii?

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
Zgadzam się w 100% z Tobą Adamie.
Nie tak dawno miałam uwagę w operacie, że nie wykorzystano  danych zasobu, a nie wykonano analizy....
Odpisałam, że analizę wykonano, lecz lecz jej  wynik analizy był negatywny, a w skład operatu technicznego nie wchodzą dokumenty zawierająca taką analizę , no i starosta nie jest uprawniony do kontroli analizy wykonywanej przez wykonawcę....

Pozdrawiam, Ula :)
Pozdrawiam, Ula

Offline Wioletta H-S

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 500
 • Płeć: Kobieta
 • Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka....
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.146 Chrome 33.0.1750.146
Nie ma żadnych innych przepisów Adamie.

Podobna sytuacja tyczy się szkicu polowego i użyte przez ustawodawcę stwierdzenie że "treść szkicu polowego stanowią", mówi, że nic więcej nie powinniśmy umieszczać na szkicu:
Cytuj
5. Treść szkicu polowego stanowią:
  1)   rysunek i oznaczenia osnowy pomiarowej oraz szczegółów terenowych objętych pomiarem oraz kierunek północy;
  2)   wyniki pomiarów liniowych, w tym pomiarów kontrolnych, niewykazanych w dzienniku pomiarowym;
  3)   informacje określające:
a)  adres obiektu objętego pomiarem,
b)  datę wykonania pomiaru,
c)  wykonawcę oraz osobę, która wykonała pomiar,
d)  powiązanie ze szkicami sąsiednimi;
  4)   podpis osoby, która wykonała szkic polowy.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Bo największy przeciwnik czeka na mnie w lustrze...