Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Odmowa przyjęcia do pzgik dokumentacji już uprzednio przyjętej...  (Przeczytany 3395 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
Normalnie nie wytrzymam... Ręce "opadywują"... Jakiś starosta-ciul, bo inaczej nazwać go nie można (powiatu W. w woj. dolnośląskim), odmówił przyjęcia do zasobu dokumentacji technicznej... już do zasobu uprzednio przyjętej... Tak... Tu nie ma jakichkolwiek wątpliwości...

Sprawą aż zajął się WSA we Wrocławiu, który wyrokiem z dnia 27 lutego 2013r. sygn. II/SA/Wr 742/12 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/918276B488 stwierdził bezskuteczność tej - durnej - czynności starosty i wyjaśnił, że:

Cytuj
W świetle przedstawionych regulacji nie budzi wątpliwości Sądu, że czynność opisana w § 14 ust. 2 rozporządzenia stanowi pracę geodezyjną odrębną od czynności polegającej na wykonaniu podziału geodezyjnego. Świadczy o tym: po pierwsze - fakt, że dokonywana jest ona na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział, podczas gdy prace geodezyjne dotyczące wykonania podziału związane są z fazą wstępną postępowania podziałowego a w ich wyniku powstaje dokumentacja konieczna dla wydania decyzji o zatwierdzeniu podziału, która przekazywana jest do zasobu przed wydaniem decyzji o podziale; po drugie - co trafnie podnosi skarżący - to, że czynność ta dokonywana jest jedynie na żądanie (wniosek) właściciela gruntu lub też użytkownika wieczystego i nie ma charakteru obligatoryjnego. W takiej sytuacji wykonanie czynności określonej w § 14 ust. 2 rozporządzenia powinno – w ocenie Sądu – podlegać kolejnemu zgłoszeniu a wykonawca tej pracy po jej zakończeniu, zobowiązany jest przekazać powstałą w jej wyniku dokumentację do zasobu wraz z wnioskiem o jej przyjęcie.

W przekazanych Sądowi przez organ administracji aktach sprawy brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzających, że skarżący po przyjęciu do zasobu opisanej wcześniej dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu podziału, występował do ośrodka z wnioskiem o przyjęcie dokumentacji z utrwalenia i wyznaczenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi. Potwierdza to również sam skarżący, oświadczając w skardze, że wobec stanowiska właściciela działki który obecnie wręcz nie chce wyznaczenia na gruncie i stabilizacji nowych punktów granicznych znakami granicznymi, nie wykonywał czynności opisanych w § 14 ust. 2 rozporządzenia i nie występował o przyjęcie ich do zasobu. Natomiast zgłaszał dokumentację już uprzednio złożoną stanowiącą operat geodezyjny wraz z ostateczną decyzją o podziale. Skoro zatem skarżący nie składał wniosku o przyjęcie dokumentacji z wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, to brak było podstaw dla odmowy przyjęcia do zasobu dokumentacji geodezyjnej z powodu braku protokołu o którym mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia podziałowego. Powyższe świadczy o przekroczeniu przez Starostę przyznanych mu kompetencji kontrolnych przez nakładanie na wykonawcę prac geodezyjnych obowiązków, które nie pozostają w związku z wnioskiem o przyjęcie dokumentacji do zasobu. Stanowi też o wadliwości zaskarżonej czynności wyrażonej w piśmie z dnia 19 lipca 2012 r. W istocie organ odmówił w nim bowiem skarżącemu przyjęcia do zasobu dokumentacji geodezyjnej która już została przyjęta. Zdaniem Sądu praktyka ponownej weryfikacji przyjętej już do zasobu dokumentacji jest niezrozumiała i nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Jeżeli nawet skarżący domagał się ponownie przyjęcia do zasobu tej samej dokumentacji tyle, że wraz z decyzją o podziale, nie zgłaszając jednak wcześniej zamiaru wykonania prac polegających na stabilizacji nowych punktów granicznych, to podstawą odmowy dla przyjęcia tej dokumentacji nie mogły być okoliczności wskazane w piśmie z dnia 19 lipca 2012 r. i w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Zauważyć też należy, że skarżący jako wykonawca prac geodezyjnych nie był uprawniony do wnioskowania o przyjęcie do zasobu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości, gdyż jest to akt administracyjny a nie efekt pracy geodezyjnej.(...)

Pogratulować temu staroście podległych mu pracowników - zapewne "geodetów"... Pewnie już ci "fachowcy" szykują kasację do NSA, bo orzeczenie jest jeszcze nieprawomocne...

Ale czytając ten wyrok wrocławskiego WSA odzyskuję wiarę w rozsądek Sądów... :)

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • http://wbgsc.pl
Odp: Odmowa przyjęcia do pzgik dokumentacji już uprzednio przyjętej...
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2013, 16:03 »
W istocie to szlagierem sprawy jest:
Cytuj
Pismem z dnia 19 lipca 2012 r. Powiatowy Zakład Katastralny odmówił skarżącemu przyjęcia do zasobu geodezyjnego dokumentacji z podziału działek nr [...][...] zarejestrowanych pod nr Dz [...]. W uzasadnieniu wyjaśnił, że podtrzymuje stanowisko zawarte w protokole kontroli wskazując, że każdy zatwierdzony nowy podział musi być wyniesiony w terenie a nowe punkty graniczne powinny być zastabilizowane lub co najmniej zamarkowane i pomierzone na osnowę geodezyjną.
To jest wprost szokujące, co tez Zakład Katastralny we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 sobie życzył! Takie herezje?! A wiesz Adasiu co jest w tym wszystkim najgorsze?

No bo właściwie co z tego, że Ty czy ja czy też kto inny wezwaniami po wielu perypetiach udowodnimy, że nie mamy garba? Co się stanie takiemu Staroście, czy też takiemu dyrektorowi Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu, panu Markowi Stykale, za to że żenującą i karygodną nieznajomością przepisów, doprowadził do nadmiernej zwłoki, a może też do konkretnych szkód? No co się może stać? Przecież On następnemu geodecie wywinie taki sam numer, bo co mu za to grozi? Nic! I to jest najgorsze...

A może by zastanowić się nad tym jak takich "geodetów" - dyrektorów napiętnować? Może zacznijmy wydawać stosowny biuletyn o sprawach przegranych przez Starostów, a właściwie przez szefów ośrodków dokumentacji gik. Może chociaż w ten sposób dobierzemy się tym panom i paniom do...
skóry. :yush:
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline Skorpion

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
Odp: Odmowa przyjęcia do pzgik dokumentacji już uprzednio przyjętej...
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2013, 23:17 »
"Polskie Towarzystwo Geodezyjne włączyło się do inicjatywy zaproponowanej przez Miesięcznik Geoinformacyjny „Geodeta”, mającej na celu wskazanie najlepszego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kraju." Hasło - wypisz, wymaluj z Trybuny Ludu.
Czy nie ciekawszy byłby konkurs na geodezyjny bubel roku, na najgorszy ośrodek czy też na najbardziej nie kompetentnego geodetę powiatowego, miejskiego lub odegiekowskiego inspektora?
Pozdrawiam, przypominając o braku cenzury. SzPM

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
Odp: Odmowa przyjęcia do pzgik dokumentacji już uprzednio przyjętej...
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2013, 06:14 »
O najgorszych Ośrodkach, GP, Inspektorach to sporo można poczytać chociażby na naszym Forum. Już chyba ze dwa lata wybieramy i publikujemy tutaj różne "kwiatki" w wątkach "Durnota Roku"... A o najlepszych ośrodkach jakoś cicho... W mojej ocenie oprócz zasłużonej krytyki, możemy także wskazywać dobre przykłady, bo jak sądzę takie na pewno są...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.

PS. Na naszym Forum nie ma cenzury. Nie wiem skąd taka sugestia?
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...