Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: elipse Wątek: Starosta vel K.W  (Przeczytany 17555 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1163
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
Starosta vel K.W
« dnia: 30 Listopada 2011, 21:07 »
§ 44. Do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy:
  1)   utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
  2)   utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
  3)   archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
 4)   udostępnianie danych ewidencyjnych,
  5)   ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
  6)   okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych,
  7)   sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
  8)   modernizacja ewidencji.

§ 49. 1. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia:
  1)   organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  2)   wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych,
  3)   właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków,
  4)   osoby i jednostki organizacyjne, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona.
2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności:
  1)   oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę do zmiany, oraz datę wprowadzenia zmiany,
  2)   oznaczenia odpowiednich jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kartotek budynków i lokali, w których nastąpiły zmiany,
 3)   zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie,
  4)   wyszczególnienie organów i jednostek organizacyjnych, do których przekazane zostało zawiadomienie,
  5)   podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby.

Art. 27. (13) 1. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje - na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika - sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości.
2. Sprostowanie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości.
3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest to niezbędne - także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości.

Czy Waszym zdaniem Starosta ,biorąc pod uwagę w/w zapisy może odmówić dołączenia do zawiadomień
( do KW) o zmianach w ewidencji gruntów , wykazów  zmian danych ewidencyjnych np wskutek zmiany powierzchni przed  podziałem zridowskim.Pytam bo wiadomym jest ,że osoby fizyczne tego nie zrobią..
i teraz jeżeli nie może odmówić ,czy zawiadomienie + wykaz może stanowić podstawę do zmiany w KW.....bo Starosta ma wątpliwości.

Ps .wykaz synchroniacyjny na  lub do projektu podziału ... może   ale...
pozdrawiam

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2259
Re: Starosta vel K.W
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopada 2011, 23:08 »
Czy Waszym zdaniem Starosta ,biorąc pod uwagę w/w zapisy może odmówić dołączenia do zawiadomień
( do KW) o zmianach w ewidencji gruntów , wykazów zmian danych ewidencyjnych ?

Na Twoje pytanie jest tylko jedna odpowiedź. Nie może odmówić bo lamie prawo.
Moje stwierdzenie potwierdza § 28 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. A w nim czytamy :
§ 28
1. Dane dotyczące nieruchomości gruntowych i budynkowych wpisuje się w księdze wieczystej na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu sporządzonego na podstawie przepisów o ewidencji gruntów i budynków, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Tym innym dokumentem wynikającym z przepisów o ewidencji gruntów i budynków jest z pewnością wykaz zmian danych ewidencyjnych. W moich okolicach dość powszechne jest, ze oklauzulowany wykaz zmian danych ewidencyjnych treścią zgodna z rozporządzeniem :
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 powinny być zaopatrzone w klauzulę właściwego organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą, że przeznaczone są do dokonywania wpisów w księgach wieczystych.
[/b] służy za podstawę wpisów do działu 1 KW w odniesieniu do zawiadomienia wynikającego z § 49.
pozdrawiam
Jarek

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Starosta vel K.W
« Odpowiedź #2 dnia: 1 Grudnia 2011, 18:49 »
Moim zdaniem starosta nie ma żadnego obowiązku przesyłania do Wydziału Ksiąg Wieczystych dokumentu pt "Wykaz zmian danych ewidencyjnych". Bo to nie jest dokument, który ma znaczenie przy oznaczaniu nieruchomości w KW. Omawiany "wykaz" jest dokumentem załączanym do operatu technicznego, przyjmowanego do pzgik. I tam powinien pozostać. Zresztą podstawą oznaczania w KW nieruchomości jest tak naprawdę "Wypis z rejestru ewidencji gruntów". Zupełnie wyjątkowo - wręcz dodatkowo - jest to "Wyrys z mapy ewidencyjnej". A "Wykaz zmian danych ewidencyjnych" to już w ogóle nigdzie nie jest wymieniany, jako dokument niezbędny do dokonania sprostowania oznaczenia nieruchomości w KW (albo założenia KW).

Moim zdaniem Starosta ma rację, że owego "Wykazu" nie przesyła do sądu wieczystoksięgowego. A już sobie w ogóle nie wyobrażam, że na takim "Wykazie" starosta zamieści klauzulę, że jest to dokument uprawniający do dokonania wpisów w księdze wieczystej...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
  • http://wbgsc.pl
Re: Starosta vel K.W
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudnia 2011, 09:47 »
Nie wydaje mi się Adamie byś miał rację, bowiem wszystkie Wydziały Wieczysto-Księgowe z którymi miałem i mam do czynienia bezapelacyjnie żądają dokumentów opisujących zmianę w Dziale I, uzasadniając to potrzebą ciągłości.

Nie wiem na podstawie jakich przepisów tak się dzieje, ale fakt jest faktem, że np. Wykaz Synchronizacyjny jest sporządzany w zasadzie dla sądu Wydziału KW, bo przecież nie dla ewidencji gruntów i budynków.  ;)  

Przykład - w KW jest nieruchomość opisana wg. starych map katastralnych, gdzie zarówno oznaczenie nieruchomości, użytku, jak i pow. oraz gmina (katastralna) nie odpowiada aktualnemu stanowi w ewidencji gruntów i budynków. Czy w takim razie sam wypis i wyrys z tej ewidencji wystarczy do wprowadzenia zmian w Dziale I? Życzę powodzenia w Krakowie.:lol:

Inna sprawa, że sam chciałbym poznać przepisy prawa, które są podstawą  udokumentowania zmian dotyczących  określenia zmian opisu nieruchomości w Dziale I KW.
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Starosta vel K.W
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudnia 2011, 12:55 »
Leszku...

W swoim poprzednim poście odniosłem się do "Wykazu zmian danych ewidencyjnych", a nie "Wykazu synchronizacyjnego"... Jak - bez wątpienia - rozumiemy, dokumenty te nie są tożsame...

Szkoda ponadto, że Jarek powołując się na §28 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, nie przywołał ust. 2 tego przepisu... Bo w moim przekonaniu istotnym i zasadnym jest rozróżnienie "dokonania wpisu" (albo założenia KW) od "zmiany" już istniejącego w KW wpisu...

Żeby nie szukać, poniżej zamieszczam treść §28 ust.1 i 2:

Cytuj
„1. Dane dotyczące nieruchomości gruntowych i budynkowych wpisuje się w księdze wieczystej na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu sporządzonego na podstawie przepisów o ewidencji gruntów i budynków, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

2. Jeżeli zmiana oznaczenia nieruchomości, o których mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie zmiany położenia nieruchomości, numeracji działek ewidencyjnych, obrębu ewidencyjnego lub sposobu korzystania z nieruchomości, podstawę wpisu w księdze wieczystej stanowi wypis z rejestru gruntów."


W moim rozumieniu przywołanych przepisów sprawa wygląda następująco:

1. Dokumentami niezbędnymi do założenia nowej KW, albo wpisu nowej działki ewidencyjnej do już istniejącej KW są:
a) wyrys z mapy ewidencyjnej obejmujacej te działki ewidencyjne, oraz
b) wypis z rejestru egib na te działki, a gdy takiego wypisu brak - to na podstawie innego dokumentu "zamiennego", aczkolwiek zawierającego te same dane co w/w wypis.

2. Zmiana wpisu - o ile dotyczy wyżej wymienionych oznaczeń, przy jednocześnie niezmienionej powierzchni - dokonywana jest na podstawie aktualnego wypisu z egib


Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
  • http://wbgsc.pl
Re: Starosta vel K.W
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2011, 14:06 »
No tak...

Ale, jeżeli zmiana dotyczy wyłącznie zmiany położenia nieruchomości, numeracji działek ewidencyjnych, obrębu ewidencyjnego lub sposobu korzystania z nieruchomości, a nie powierzchni to wystarcza tylko wypis. Czyli przedmiotowy ustęp 2 kompletnie nie dotyczy omawianej tu sprawy czy: "...Starosta ,biorąc pod uwagę w/w zapisy może odmówić dołączenia do zawiadomień ( do KW) o zmianach w ewidencji gruntów , wykazów zmian danych ewidencyjnych np wskutek zmiany powierzchni przed podziałem zridowskim" ? I pewnie dlatego Jarek go nie powołał. :P

Jeżeli wpisuje się dane w księdze wieczystej dotyczące nieruchomości gruntowej i budynkowej to dokonuje się tego na podstawie:
- wypisu z rejestrów gruntowych i wyrysu z mapy ewidencyjnej; lub
- innego dokumentu sporządzonego na podstawie  przepisów o ewidencji gruntów i budynków, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
Biorąc pod uwagę, że zmiana dotyczy nie nr działki, nie położenia, nie obrębu, i wreszcie nie korzystania z nieruchomości, lecz dotyczy zmiany powierzchni to jak najbardziej pasuje tutaj inny dokument sporządzony wg. przepisów egib, a takim właśnie dokumentem jest bezsprzecznie WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH z dokumentacji włączonej do zasobu, a sporządzony na podstawie rozporządzenia ws egib...

Biorąc teraz pod uwagę, że na podstawie rozporządzenia ws egib z 2001 roku, starosta ma obowiązek zawiadomienia właściwego wydziału KW sądu o zmianach w egib, a do tego zawiadomienia ma obowiązek dołączyć "zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie", to ja się pytam Adamie gdzie Ty tu widzisz problem? Czy według Ciebie "wykaz zmian danych ewidencyjnych" dotyczący powierzchni działki, czy działek, nie wyczerpuje określenia o zestawieniu przed zmianą i po zmianie danych ewidencyjnych? :(
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Starosta vel K.W
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Grudnia 2011, 14:40 »
Wykaz zmian danych ewidencyjnych nigdy nie był, obecnie nie jest i raczej chyba nigdy nie będzie, podstawą wpisu do KW. Wykaz ten jest natomiast podstawą do dokonania zmian w egib...

Starosta ma obowiązek utrzymywania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności. I OK. Niech to robi. Podstawą zmian w operacie ewidencyjnym są udokumentowane zmiany... Jednym z takich dokumentów jest "Wykaz zmian danych ewidencyjnych"... Nie oznacza to tym samym, że wykaz ten ma jakiekolwiek znaczenia dla dokonywania wpisów (zmian) w KW... Absolutnie nie ma ten wykaz nic do rzeczy...
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
  • http://wbgsc.pl
Re: Starosta vel K.W
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Grudnia 2011, 15:01 »
Oooo....
A dlaczegóż to? Czyżby dlatego nie, bo nie? :D

Czy nie jest sporządzony na podstawie przepisów o ewidencji gruntów i budynków?! Oczywiście TAK.
Czyżby nie był zestawieniem odpowiednich danych przed i po zmianie?! Oczywiście TAK.

No to skąd ta pewność, że nigdy nie były, nie są, i prawdopodobnie nigdy nie będą? Jeśli sam podałeś w "Opinii Komisji" orzecznictwo, gdzie wykazy zmian gruntowych są równoważne wykazom zmian danych? A wykazy zmian gruntowych to już chyba widziałeś jako podstawę wpisu w KW?
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
Re: Starosta vel K.W
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Grudnia 2011, 15:08 »
Witam!
Zgadzam się z Adamem. Wykaz zmian danych ewidencyjnych, który zawierają dokumenty przyjęte do PZGiK
służy -zgodnie z rozporządzeniem- do aktualizacji operatu ewidencyjnego, ale faktem też jest, że bardzo często organy prowadzące ewidencję gruntów takim dokumentom nadają cechy   upowazniające do dokonania wpisów w kw. W moim przekonaniu, z żadnego przepisu prawa, nie wynika obowiązek nadania wykazowi zmian danych ewidencyjnych cech dokumentu upoważniajacego do dokonania wpisów w kw, ani obowiązek przesyłania ich do ksiąg wieczystych. Myślę, że nowa komisja PTG powinna ten problem rozwikłać.
Leszku... u nas w małopolsce sądy wieczystoksięgowe działają na zasadzie przyzwyczajeń i tradycji, często nic z obowiazującym prawem nie mających wspólnego.

Pozdrawiam, Ula
Pozdrawiam, Ula

Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1163
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
Re: Starosta vel K.W
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Grudnia 2011, 15:15 »
Zabawne  to wszystko  jest ,zwłaszcza ,że jak dobrze wiecie bo sami  do tego dośliście ,że wzde równy jest wzg
To Waszym zdaniem ,jaki dokument lub jak sie powinien nazywać ,stanowić winien podstawę do zmian powierzchni działki przed podziałem zridowskim. a może nie należy takiej zmiany ujawniać w kw.. a może zrobić wykaz synchronizacyjny na niezgodnośc powierzchni.   :D

Masakra  ..a znam i orzeczenia sadów ,że projekt podziału zaopatrzony w odpowiednie klauzule ,może stanowić także podstawę do dokonania zmian w Kw. I jak tu Panie żyć..ale cieszę się bo jak deregulują zawody to może w maju zostanę psychologiem ,a w sierpniu prawnikem .. a co mi tam przecież sie na tym znam.
pozdrawiam

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
Re: Starosta vel K.W
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Grudnia 2011, 15:23 »
Witam!

W/g mnie wystarczajacym dokumentem dołączonym do zawiadomienia o zmianie jest wypis z rejestru gruntów z danymi po zmianie.
Ula
Pozdrawiam, Ula

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
  • http://wbgsc.pl
Re: Starosta vel K.W
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Grudnia 2011, 15:27 »
Cytat: "Ula"
Witam!
Zgadzam się z Adamem. Wykaz zmian danych ewidencyjnych, który zawierają dokumenty przyjęte do PZGiK
służy -zgodnie z rozporządzeniem- do aktualizacji operatu ewidencyjnego, ale faktem też jest, że bardzo często organy prowadzące ewidencję gruntów takim dokumentom nadają cechy   upowazniające do dokonania wpisów w kw. W moim przekonaniu, z żadnego przepisu prawa, nie wynika obowiązek nadania wykazowi zmian danych ewidencyjnych cech dokumentu upoważniajacego do dokonania wpisów w kw, ani obowiązek przesyłania ich do ksiąg wieczystych. Myślę, że nowa komisja PTG powinna ten problem rozwikłać.
Leszku... u nas w małopolsce sądy wieczystoksięgowe działają na zasadzie przyzwyczajeń i tradycji, często nic z obowiazującym prawem nie mających wspólnego.

Pozdrawiam, Ula
Ula, i Ty mnie to mówisz?! :lol:
A wracając do sprawy, tak, nie ma żadnych przepisów zabraniających ULA, by wykaz zmian danych ewidencyjnych był przekazywany do KW dlatego, że jest zestawieniem sporządzonym na podstawie przepisów o ewidencji gruntów czyli wyczerpuje warunek rozporządzenia w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. I jako taki, starosta ma obowiązek, wynikający z prawa, przekazać jako załącznik do zawiadomienia. Czy to są niewystarczające podstawy?
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1163
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
Re: Starosta vel K.W
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Grudnia 2011, 15:33 »
a teraz do sedna
spraw dotyczy kilku  set działek,które miały powierzchnie ujawnioną do 1 ar. Każde podbicie tzw Wyciągu z wykazu danych ewidencyjnych to określona ,kwota .
Jeżeli jak mówice wystarczyłby wypis z rejestru , to postawie  po piwie od każdej działki..... :lol:
pozdrawiam

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
  • http://wbgsc.pl
Re: Starosta vel K.W
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Grudnia 2011, 15:33 »
Cytat: "UlaZ"
Witam!

W/g mnie wystarczajacym dokumentem dołączonym do zawiadomienia o zmianie jest wypis z rejestru gruntów z danymi po zmianie.
Ula

Ale powinno być zestawienie przed i po zmianie, a nie tylko po zmianie
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1163
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
Re: Starosta vel K.W
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Grudnia 2011, 15:35 »
oto właśnie panie Leszku chodzi...... w tym cała rzecz
pozdrawiam