*

Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
87 1140 2004 0000 3602 7749 1738

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje  (Przeczytany 9720 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline pandrzej

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 240
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje
« Odpowiedź #15 dnia: 2 Październik 2016, 14:29 »
Ustawa reguluje wiele spraw, które obecnie regulowane są przez inne przepisy. Jednocześnie ta ustawa nie zawiera przepisów zmieniających inne ustawy. Zatem zakładam, że żeby nie tworzyć dwóch równoległych stanów prawnych, powstaje jeszcze jedna ustawa, która dostosuje inne akty prawne do niniejszego kodeksu. Nie udało mi się znaleźć projektu tej ustawy.

Jednocześnie nie możemy analizować niniejszego kodeksu bez zastanowienia się nad ustawą dostosowującą prawo do przepisów tego kodeksu. To ta druga ustawa będzie musiała uchylić wszystkie zapisy m.in. o uwierzytelnieniu, udostępnianiu materiałów z zasobu, uchylić odpowiednie artykuły uogn i tak dalej. Bez analizy tej drugiej ustawy, analiza przepisów tego kodeksu mija się z celem.

Offline joftek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 872
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje
« Odpowiedź #16 dnia: 2 Październik 2016, 16:12 »
pandrzej
dokładnie tak jest tak mówisz
pozdrawiam joftek

Offline eljotp

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2390
  • http://wbgsc.pl
Odp: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje
« Odpowiedź #17 dnia: 3 Październik 2016, 06:45 »
Ustawa reguluje wiele spraw, które obecnie regulowane są przez inne przepisy. Jednocześnie ta ustawa nie zawiera przepisów zmieniających inne ustawy. Zatem zakładam, że żeby nie tworzyć dwóch równoległych stanów prawnych, powstaje jeszcze jedna ustawa, która dostosuje inne akty prawne do niniejszego kodeksu. Nie udało mi się znaleźć projektu tej ustawy.

Jednocześnie nie możemy analizować niniejszego kodeksu bez zastanowienia się nad ustawą dostosowującą prawo do przepisów tego kodeksu. To ta druga ustawa będzie musiała uchylić wszystkie zapisy m.in. o uwierzytelnieniu, udostępnianiu materiałów z zasobu, uchylić odpowiednie artykuły uogn i tak dalej. Bez analizy tej drugiej ustawy, analiza przepisów tego kodeksu mija się z celem.

Andrzej to jest oczywiste,
i o to własnie chodzi, że ten projekt zapowiada pewne rozwiązania, które ministerstwo przewiduje wprowadzić w tych innych ustawach. Ja nie przypuszczam by ograniczono się do jednej ustawy "o zmianach" choć takie rozwiązanie jest możliwe. Jednak nauczeni, że "na zimne należy dmuchać" aby nie było za późno lepiej już teraz ingerować i przypomnieć projektodawcom wszystkie nasze dotychczasowe postulaty, zaczynając od tych marcowych.
Tym bardziej, że po czerwcowym spotkaniu z ministrem Żuchowskim powinniśmy byli jako PTG złożyć ocenę dotychczasowego prawa?
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline Adam Wójcik

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2669
Odp: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje
« Odpowiedź #18 dnia: 3 Październik 2016, 09:14 »
Ja zwróciłem uwagę jeszcze na inne kwestie...

Projekt przewiduje, że dla dróg wewnętrznych normą ma być min. 6m. szerokości... Znika też - nie wiedzieć czemu - dotychczasowa możliwość zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla wydzielanych działek poprzez ustanowienie służebności drogowej...

Cytuj
Art.309
§ 3. Minimalna szerokość działki gruntu, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna wynosi 6 metrów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z uwarunkowań fizjograficznych lub istniejącej zabudowy, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej albo siedliskowej, dopuszcza się zlokalizowanie drogi wewnętrznej na działce gruntu o szerokości 5 metrów.

§ 4. Dla inwestycji innych niż dotyczące budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, dostęp do drogi publicznej można zapewnić również poprzez ustanowienie służebności, jeżeli jest to zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego oraz pozwoli na prawidłowe użytkowanie inwestycji.

Czy dla wydzielanej - jednej - działki konieczne jest te 6m? Tyle wymagają przepisy ppoż albo jakieś inne?

Z uzasadnienia projektu:
Cytuj
1.25. Kwestia dostępu do drogi publicznej i infrastruktury technicznej

Przy dotychczasowych regulacjach, obowiązuje wywołujący wiele wątpliwości przepis dotyczący możliwości zapewnienia dojazdu do wydzielonych działek terenu dzięki ograniczonemu prawu rzeczowemu, jakim jest służebność drogi koniecznej. Skutkuje to wydzielaniem nieruchomości gruntowych, do których zapewnienie dojazdu np. służb ratunkowych może okazać się niemożliwe. Dodatkowo jest to rozwiązanie, które może budzić konflikty między sąsiadami.

Czy aby ustanowienie służebności drogowej (gruntowej) to nie jest całkowicie odrębna instytucja prawna niż ustanowienie służebności drogi koniecznej? "Normalne" ustanowienie służebności nie może bowiem odbyć się bez zgody właściciela nieruchomości obciążanej, podczas gdy ustanowienie służebności drogi koniecznej to procedura sądowa, nawet wbrew woli tego właściciela. Czy aby tutaj nie doszło do nieuprawnionego utożsamienia tych dwóch rodzajów służebności?
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Lonewolf

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 21
 • Jedna prosta idea
Odp: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje
« Odpowiedź #19 dnia: 3 Październik 2016, 09:53 »
Zapis że droga wewnetrzna ma miec 6m/5m według mnie całkowicie nie trafiony. Pozbawi to możliwości podziału działek na których np stoi budynek 4m od granic a za nim jest mozliwosc budowy np 2-3-4 kolejnych budynków. Usytuowanie pierwszego budynku pozbawi możliwości podziału mimo ze jest możliwość zabudowy. Moim zdaniem zbyt daleko idąca ingerencja w prawo własności.
Juz zapis w UOGN ze mozna ustanowić służebność drogi tylko jeśli nie ma mozliwosci wydzielenia drogi wewnetrznej jest nie precyzyjny. Przepis nie określa kto decyduje czy jest możliwość czy nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej. Moim zdaniem to własciciel okresla czy ma mozliwosc czy jej nie ma. 

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • *
 • Wiadomości: 2498
Odp: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje
« Odpowiedź #20 dnia: 3 Październik 2016, 19:18 »
Wklejam jeszcze to :

Cytuj
5.WEJŚCIE W USTAWY W ŻYCIE. ZAGADNIENIA PRZEJŚCIOWE
Z uwagi na obszerność wymaganych regulacji przejściowych, dostosowawczych, a przede
wszystkim wielość i obszerność zmian koniecznych do dokonania w innych ustawach, projektodawcy zdecydowali się na wprowadzenie Kodeksu za pomocą odrębnej  ustawy -
Przepisy wprowadzające Kodeks   urbanistyczno-budowlany.  Najistotniejszymi  regulacjami  ustawy  wprowadzającej  będzie uchylenie  ustaw,  których  obszar regulacyjny jest  w  całości  przenoszony  do Kodeksu  (Pb,  upzp).
Częściowo uchyleniu podlegać będzie ugn, z której wyłączane są zagadnienia dotyczące podziałów, scaleń i podziałów, wywłaszczeń oraz opłat adiacenckich. Znaczne zmiany dotyczyć będą równieżw ustawie z dnia 17 maja 1989 r. -Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.)

oraz szeregu innych ustaw (przewiduje się, że zmiany obejmą ok. 80 ustaw).
Przepisy przejściowe i dostosowujące opracowane zostaną w sposób pozwalający adresatom
norm na harmonijne przejście na stosowanie Kodeksu. Dotyczy to będzie zarówno organów władzy publicznej, inwestorów jak i właścicieli nieruchomości.
Przewiduje się, że Kodeks wejdzie w życie z dniem 1 stycznia, co jest zgodne z § 1 ust. 1
uchwały Nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia termi
nów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M. P. poz. 205).
Pozdrawiam, Ula

Offline falkon

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 61
 • Jedna prosta idea
Odp: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje
« Odpowiedź #21 dnia: 3 Październik 2016, 19:34 »
Czy dla wydzielanej - jednej - działki konieczne jest te 6m? Tyle wymagają przepisy ppoż albo jakieś inne?

Raczej nie. Ta szerokość zapewne wynika z nowych założeń, opisanych w innej części uzasadnienia:
Cytuj
Dostosowanie struktury gruntowej
Struktura gruntowa kraju będącą w głównej mierze pozostałością rolniczej działalności
produkcyjnej (długie i wąskie działki), stanowi obecnie jeden z głównych problemów polskiej
przestrzeni. Realizacja inwestycji (w szczególności zabudowy mieszkaniowej) na działkach gruntu
o wskazanych wymiarach, powoduje znacznie zwiększenie kosztów ich obsługi, poprzez konieczną
budowę nowej infrastruktury technicznej, gdyż występująca w pobliżu nie może zostać ponownie
wykorzystana, oraz znacząco utrudnia późniejsze funkcjonowanie (np. dojazd służ ratowniczych przez
wąskie i często nieutwardzone drogi wewnętrzne). Obowiązujące przepisy dające możliwość scalenia
i podziału takich nieruchomości praktycznie nie są stosowane. Spowodowane jest to koniecznością
uwzględnienia w toku postępowania interesów wielu podmiotów, co zazwyczaj jest głównym
powodem jego niewszczynania – łatwiej jest bowiem dostosować jedną nieruchomość do
projektowanej funkcji w drodze decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej jej
podział, niż rozpocząć skomplikowaną i czasochłonną procedurę.

Offline KAPTS

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 4
 • Jedna prosta idea
Odp: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje
« Odpowiedź #22 dnia: 3 Październik 2016, 21:19 »
Widzę, że PTG oraz inne stowarzyszenia geodezyjne i około geodezyjne zostały pominięte w liście konsultacyjnej

Offline falkon

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 61
 • Jedna prosta idea
Odp: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje
« Odpowiedź #23 dnia: 4 Październik 2016, 18:10 »
Uwagi do projektu tej ustawy (jak i każdej innej) może złożyć każdy. Również osoby fizyczne czasem zgłaszają uwagi na etapie konsultacji publicznych i projektodawca do nich się odnosi (przynajmniej dotąd tak było).

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1197
 • Jedna prosta idea
Odp: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje
« Odpowiedź #24 dnia: 6 Październik 2016, 18:22 »
A  mnie zdecydowanie  brakuje w tym projekcie zapisu:

Każdy kto ma zamiar zlecić wskazanemu przez siebie  geodecie wykonanie jakiejkolwiek pracy geodezyjnej lub kartograficznej, zobowiązany jest  fakt ten uzgodnić z właściwym miejscowo starostą.
Starosta niezwłocznie weryfikuje wiarygodność wskazanego geodety, a następnie  niezwłocznie, ale  nie  później niż w  ciągu 7 dni od  daty uiszczenia stosownej opłaty przez zamawiajacego, wydaje w formie decyzji administracyjnej zgodę  na zawarcie  umowy cywilnoprawnej z wskazanym geodetą. W sytuacji negatywnej weryfikacji dotyczącej wiarygodności geodety, starosta ma obowiązek wskazać geodetę, który pozytywnie  przeszedł weryfikację wiarygodności.


Offline Krzysztof_

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 422
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje
« Odpowiedź #25 dnia: 6 Październik 2016, 19:38 »
To jakiś żart?
---
Pozdrawiam
Krzysztof

Offline RadosławSmyk

 • Sąd Koleżeński
 • ****
 • Wiadomości: 1133
Odp: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje
« Odpowiedź #26 dnia: 6 Październik 2016, 19:40 »
Mhmm.... Dorota, cieszę się że zaczynasz łapać logikę niepowtarzalności polskich rozwiązań w geodezji, dobrze że nadążasz w tym za irlandzkimi geodetami, bo wielu geodetów w Polsce nadal jeszcze nie ma tej, jednej właściwej świadomości. Jeszcze Polska Geodezja nie zginęła póki ta świadomość żyje !!!  :)

PS - Krasypl - myślę że to nie żart a twórcze  rozwinięcie pomysłu aby o prawie do realizowania czynności geodety uprawnionego  na budowie i na potrzeby budowy, decydował weryfikator na przykład o wykształceniu piekarza czy szewca, bo przepisy żadnych wymagań wobec niego nie stawiają. Ale nie chodzi oczywiście tylko o to wykształcenie a o fakt, że geodeta będzie w ramach pewnej grupy czynności na rzecz budownictwa podlegać nadzorowi organu administracyjnego nie mającego, formalnie, żadnych uprawnień do ingerowania w sprawy budowlane, itp. Tak ja widzę ten problem.

 
« Ostatnia zmiana: 6 Październik 2016, 19:49 przez RadosławSmyk »
Desipere est juris gentium.

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1197
 • Jedna prosta idea
Odp: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje
« Odpowiedź #27 dnia: 6 Październik 2016, 19:50 »
A propozycje zawarte w KU są na serio??????????

Myślałam, że to właśnie żarty, ten "powrót do przeszłości".

Offline Agnieszka Zabłocka - Gasek

 • Geodeta uprawniony
 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 577
 • Płeć: Kobieta
 • jedna prosta idea
Odp: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje
« Odpowiedź #28 dnia: 6 Październik 2016, 20:41 »
Hmmm

Moi drodzy im bardziej się przyglądam poczynaniom decydentów tym
silniejsze jest we mnie przekonanie, że teraz na zwiększenie wolności
wykonywania naszego zawodu nie powinniśmy liczyć.

Natomiast mogą pojawić się rozwiązania, które mimo wszystko
ułatwią nam życie.

A idąc dalej Waszym tokiem dyskusji to mi w projekcie KUB zdecydowanie brakuje:
"Geodeta, który chce przyjąć zlecenie na prace geodezyjne musi wypełnić i złożyć
u Starosty oświadczenie majątkowe, a następnie po pozytywnej weryfikacji i pozytywnym
wyniku przesłuchania go przez pracownika Starosty geodeta ten może podpisać umowę
ze Zleceniodawcą oraz złożyć zgłoszenie  pracy geodezyjnej w Starostwie.
Do zgłoszenia pracy geodezyjnej geodeta jest obowiązany dołączyć kopię zawartej umowy ze
Zleceniodawcą." :)

W każdym razie ja czarno to widzę.
Proste i mądrze stanowione prawo to siła Państwa i potęga Narodu.

Agnieszka Zabłocka - Gasek

Offline RadosławSmyk

 • Sąd Koleżeński
 • ****
 • Wiadomości: 1133
Odp: Projekt Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - konsultacje
« Odpowiedź #29 dnia: 6 Październik 2016, 21:34 »
O naszych, geodezyjnych, sprawach w kodeksie nie chcę się na razie wypowiadać. Przyznam że nie wiem jak do tego podejść bo kompletnie nie mam pojęcia jak będzie traktowała "nowa" władza naszą branżę. Umieszczenie tak dużej ilości elementów związanych z naszym zawodem w kodeksie i uczynienie tego poprzez wyjęcie ich z innych ustaw dezorientuje mnie. Bo nie wiem czy teraz jak będą przebudowane te inne ustawy i jak będzie skoordynowany kodeks z naszą główną ustawą czyli prawem geodezyjnym i kartograficznym. Parę kwestii które uregulowano w kodeksie sugerują że, to co pisała Dorota,  wracamy do starych rozwiązań. No ale to znowu rewolucja i skoro tak to jak się do niej odnieść jeśli nie znamy pozostałych uregulowań. Domyślanie się nie jest najlepszym podstawą do oceny tego co chce nam przyszykować władza. Ja bym napisał, w formie zapytania, właśnie te wątpliwości o których wspominam i wyjaśnił że jak na razie to brakuje nam wystarczających informacji żeby, w kontekście geodezji, opiniować kodeks.
Z kwestii nie związanych bezpośrednio z naszym udziałem w procesie budowlanym ale wynikających z problemami które są naszym udziałem mam w tej chwili jedną uwagę. Proponuję przenieść na nasz grunt rozwiązanie które jest stosowane w Wielkiej Brytanii a dotyczy eliminowania bądź chociaż ograniczania potencjalnych roszczeń co do gruntu zajętego pod inwestycję, już po jej wykonaniu, co stawia inwestora w bardzo niekorzystnej sytuacji. Z tego co pamiętam, nasz kolega który pracuje na tamtym rynku pisał że jest tam obowiązek ogradzania inwestycji, w szczególności po granicach nieruchomości na której jest realizowana, w typowy, znany wszystkim sposób. Takie ogrodzenie jest deklaracją zasięgu prawa własności i jeśli sąsiedzi nie zgłaszają w trakcie inwestycji roszczeń, w szczególności na jej początku, to domniemywa się że akceptują deklarację inwestora i nie zgłaszają zastrzeżeń. W przypadku gdy roszczenia zostają zgłoszone po budowie to, co do zasady, nie mają raczej szans na ich uwzględnienie bo sąd uznaje że mieli szansę zrobić to wcześniej  a ich bierność jest interpretowana jako zgoda. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny ale wprowadzenie przepisu nakazującego takie grodzenie oraz oznaczanie na ogrodzeniu że stanowi ono zasięg realizowanej inwestycji i granicę nieruchomości nią objętej, wprowadziłoby do polskiego prawa domniemanie milczącej zgody sąsiadów, w przypadku braku zastrzeżeń z ich strony. Domniemanie usuwalne ale tylko w szczególnych przypadkach, gdy sąsiedzi nie mieli możliwości zobaczenia tego ogrodzenia albo wniesienia zastrzeżeń. Takie domniemanie powinno działać w przypadku gdy inwestycja odbywa się na bieżąco pod okiem sąsiadów, trwa odpowiednio długo i jest zgodna z przepisami. Ewentualne spory graniczne po wybudowaniu inwestycji powinny być wtedy rozstrzygane z uwzględnieniem tego właśnie domniemania. O szczegółach i sposobie sformułowania przepisu można oczywiście pogadać ale pytanie czy widzicie sens propozycji w tym zakresie.
Desipere est juris gentium.