Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: mxw Wątek: Osobne zgłoszenie prac dla działek wydzialenych z art 73  (Przeczytany 1655 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline mxw

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 91
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 101.0.0.0 Opera 101.0.0.0
Mam pytanie i pewien problem. Wykonując prace polegającą na regulacji dróg zgodnie z art 73 ośrodek chce zgłoszenia pracy na każdą działkę osobną a co za tym idzie sporządzenia operatu dla każdej działki osobno - osobne szkice polowe, osobne mapy osobne współrzędne itp.
Problem polega na tym że przy przetargu urzędu w ramach realizacji pracy jest wpisana następująca kwestia że zamawiający chce zbiorzczą mapę z przebiegiem pasa drogowego, zbiorczą mapę ze zdjęciami lotniczymi sprzed 1998roku itp oraz mapy z projektem podziału dla działek zajętych przez pas drogowy w liczbie szacunkowej np okolo 200

I teraz pytanie wykonująć pracę daję zbiorczy zakres całej drogi wraz z działkami przyległymi i zgłaszam jako opracowanie mapy z projektem podziału dodaje wyznaczenie punktów granicznych działki a w zakresie pracy wpisuję działkę drogową (bo nie wiem jakie działki będą dzielone)

Chcę wykonać jeden operat zawierający wszystkie w/w elementy a ośrodek mówi że nie przyjmie operatu jeśli działki dzielone nie będą wykonywane na osobne zgłoszenie.
Czy sam zapis art. 12.1.3).f) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne może być podstawą odrzucenia dokumentacji?

Bo jak mam wykonać podziały działek zajętych przez drogę to najpierw muszę te drogę pomierzyć, ustalić granicę pasa drogowego itp i dopiero wtedy wiem które działki pójdą do podziału i przygotowuję w tym opracowaniu mapę zbiorczą oraz mapy dla pojedynczych działek które zostały zajęte pod drogę.

Czy w tym wypadku urząd moze odrzucić operat w całości? Może żądać zgłoszenia na każdą dzieloną działkę osobnego zgłoszenia? Czy wtedy może być wykonany jeden zbiorczy operat a w tych kolejnych sama mapa z projektem podziału czy musi jednak zawierać wszystkie elementy operatu czyli szkic na tę działkę, wykaz wsp. mapę z projektem podziału sprawozdanie itp?

Bo potem okaże się że dla pracy regulacji drogi 2-3km gdzie jest 200 podziałów trzeba wykonać 200 operatów i 200 zgłoszeń itp?


Zgodnie z interpretacją GUGIK: zawartą na stronie: http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0010/244639/Najczesciej-zadawane-pytania.pdf .
Wynikiem prac "powinna" być jedna mapa zawierająca wiele nieruchomości - i taka mapa będzie wynikową mapą operatu (zbiorcza mapa ) oraz operat będzie posiadać rozdzieloną zbiorczą mapę na części dotyczące poszczególnych działek. Zgodnie z interpretacją GUGiK mapa może być podzielona w przypadku realizowania przez wykonawcę jednego celu prac w oparciu o jedno zlecenie - a takie właśnie mam zlecenie realizację regulacji przebiegu pasa drogowego zgodnie ze stanem z 1998roku jako jeden cel w oparciu o jedno zlecenie wykonane przez Urząd Miasta.
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2023, 12:55 przez mxw »

Offline pandrzej

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 630
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 116.0.0.0 Chrome 116.0.0.0
Odp: Osobne zgłoszenie prac dla działek wydzialenych z art 73
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpnia 2023, 16:52 »
Organ nie może odrzucić operatu, ze względu na to, że został w jego opinii źle zgłoszony. Organ ma do dyspozycji uznać, że prace zostały wykonane zgodnie ze zgłoszeniem i je zweryfikować, albo zweryfikować to co faktycznie zostało zgłoszone, a w pozostałym zakresie uznać, że prace wykonałeś bez zgłoszenia i wtedy się z Tobą przerzucać decyzjami. Nie ma takiej opcji, że zakwestionują dokumentację i nie przyjmą ją do zasobu tylko dlatego, że uznają, że zostało coś źle zgłoszone.

Przede wszystkim oczywistym jest, że jeżeli prace te dotyczą jednej drogi i jednej regulacji stanu prawnego, a nie są na przykład rozrzucone po trzech wsiach, tylko stanowią jakąś logiczną ciągłość, to jest to jedno zamierzenie w myśl art. 12 ust. 2b pgik. Wynika to jednak z rzeczonego art. 12 ust. 2b a nie art. 12 ust. 1 pkt 3. Możesz nawet im dać umowę z zamawiającym, żeby potwierdzić, że to jest jeden cel, a nie wiele celów. Zgaduję bowiem, że w umowie masz napisane "celem umowy jest regulacja stanu prawnego drogi publicznej nr [...]", a nie "zrealizowanie podziałów w trybie art. 73 następujących działek [i tu 200 podpunktów z oddzielnymi numerami działek]".
 
No i przede wszystkim organ nie może zakazać Ci zgłoszenia czegoś w sposób jaki uważasz za stosowne. Jeżeli zaś odmawia przyjęcia zgłoszenia, to musi wydać w tym temacie decyzję, bo jest to już władcze rozstrzygnięcie co do praw i obowiązków przedsiębiorcy, a nie tylko czynność materialno-techniczna.

Prywatnie Ci doradzę, że przy wykonywaniu tak nietypowych zleceń, wszystkie takie absurdy i wymysły organu rozwiązywałem od ręki telefonem do wingika, ewentualnie mailem. Już zazwyczaj następnego dnia organ dzwonił, że jednak nie ma problemu.

Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o 200 działek, to problem się rozbija o dziesiątki tysięcy złotych. W mojej ocenie to już kwota, o którą warto się bić na noże z urzędem.

Offline mxw

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 91
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 101.0.0.0 Opera 101.0.0.0
Odp: Osobne zgłoszenie prac dla działek wydzialenych z art 73
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Sierpnia 2023, 09:47 »
Też tak uważam i też tak im napisałem że wykonuję jeden cel pracy w jednym zakresie opracowania i że mam umowę która to potwierdza. A oni powołują się właśnie na rozmowę telefoniczną z WINGiKiem że każdy projekt ma być na jedną nieruchomość i powinien być zgłoszony osobno bo także rozmawiali z wingikiem.
Zobaczymy jak to się zakończy. Póki co napisałem do wingika i gugika z zapytaniem i zobaczymy co odpiszą. W razie czego będę dzwonił jak mi do końca tygodnia nie odpiszą.

Dzięki za informację mam to samo zdanie ale nie chce mi się z urzędem kopać przy dużych pracach regulacji dróg jest to bardzo istotna kwestia.

RoBoCIK połączył wiadomości: 28 Sierpnia 2023, 14:28
Odpowiedź z WINGiKa - że trzeba zgłosić 200 prac. Mimo że to jest ich tylko interpretacja informacyjna itp:

"Działając na podstawie art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989  r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), w
odpowiedzi na Pana zapytanie (e-mail) z dnia 28 sierpnia 2023 r. uprzejmie
informuję, że ww. ustawa nie daje szczególnej delegacji wojewódzkim
inspektorom nadzoru geodezyjnego i kartograficznego do wydawania wiążących
interpretacji przepisów prawa, poza prowadzonym postępowaniem
administracyjnym.

Poniższe stanowisko ma wyłącznie charakter informacyjny i odzwierciedla
aktualny stan prawny i nie może stanowić dowodu w postępowaniu
administracyjnym.

Zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 3 i . 2b pkt 1 i 2 ww. ustawy, zgłoszenie prac
obejmuje prace wykonywane na obszarze jednego powiatu, oraz służące
realizacji jednego celu.

Wynikiem prac polegających na sporządzeniu mapy z projektem podziału
nieruchomości powinna być jedna mapa (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy
Pgik), niezależnie od ilości nieruchomości objętych podziałem, wskazanych w
zgłoszeniu prac geodezyjnych. Jednakże zgłaszając taką pracę należy mieć na
względzie definicję nieruchomości jak również cel jakiemu będzie służyła
wykonana mapa.

Zgodnie z art.46 § 1 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 1610), "Nieruchomościami są części powierzchni
ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również
budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy
przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności".

Natomiast prowadzone postępowanie administracyjne w trybie zapisów art. 73
ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z
późn. zm.) związane jest z ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na
własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
nieruchomości, o których mowa w ust. 1, na podstawie ostatecznej decyzji
wojewody. Zatem postępowanie takie będzie prowadzone oddzielnie dla
nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą.
Z powyższych wyjaśnień wynika, iż w przypadku konieczności wykonania map dla
działek zajętych przez pas drogowy służących jako dowód w postępowaniu
prowadzonym w trybie ww. art. 73 należy dokonać odrębnego zgłoszenia dla
każdej nieruchomości oddzielnie (1 KW = 1 mapa).

Natomiast w ocenie tut. organu praca polegająca na sporządzeniu dokumentacji
zawierającej: zbiorczą mapę zawierającą granice ewidencyjne działki drogowej
oraz granicę pasa drogowego (z wykazem zmian danych - dla wszystkich
działek) stan na dzień 1998 rok może zostać wykonana w ramach jednego
zgłoszenia.

Z upoważnienia ŚWINGiK
 
.......
starszy inspektor wojewódzki

Wojewódzka Inspekcja
Geodezyjna i Kartograficzna
w Katowicach"
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2023, 14:28 przez mxw »

Offline pandrzej

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 630
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 116.0.0.0 Chrome 116.0.0.0
Odp: Osobne zgłoszenie prac dla działek wydzialenych z art 73
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Sierpnia 2023, 15:07 »
Celem jest regulacja stanu prawnego drogi publicznej, a nie podział poszczególnych działek.
Regulację robisz jedną, bo masz na to jedną umowę obejmującą jedną drogę.

Po kolei:
1. 2zgłoszenia dokonuje wykonawca prac geodezyjnych.
2. Zatem cel dotyczy wyłącznie tego, w jakim celu wykonawca prac geodezyjnych zgłosił robotę.
3. Wykonawca zgłosił robotę w celu realizacji umowy, a nie w celu złożenia wniosku do wojewody. Wykonawcy który zgłasza prace w ogóle nie interesuje, co zamawiający zrobi z mapami wynikowymi. Może se je nawet przeznaczyć na tapetę i wykonawcy nic do tego.
4. Złożenie wniosku do wojewody to jest cel zamawiającego, a nie wykonawcy. A jak wskazano w NB 1, zgłoszenie dotyczy wykonawcy a nie zamawiającego.
Reasumując, biorąc powyższe pod uwagę, interpretacja wingika nie może się ostać.

Offline mxw

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 91
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 101.0.0.0 Opera 101.0.0.0
Odp: Osobne zgłoszenie prac dla działek wydzialenych z art 73
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Sierpnia 2023, 16:09 »
To może jako zgłoszenie powinienem dać 209- inne opracowanie dokumentacji geodezyjnej w tym map? i dorzucic wyznaczenie granic uzupełniającym - czy też ośrodek się przyczepi? Bo takie projekty podziału są wszak jedynie unormowaniem stanu prawnego z 1998roku - bo z mocy prawa grunt przechodzi na skarb państwa choć wymagana jest decyzja ku temu (jak w przypadku wód) - a projekty do regulacji mają ten stan potwierdzić powierzchnie rozliczyć itp i ostatecznie wszystkie działki zajęte są jednego właściciela i będą zapisane do jednej księgi wieczystej.
No bo zgłoszenie innej mapy do celów prawnych (znów powiedzą że powinna być jedna mapa a nie wiele map).

A jak jest rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami lub Zrid - to jest jedna decyzja - ale też dotyczy wielu działek i wielu ksiąg wieczystych. Dlaczego zatem regulacja drogi musi być osobno dla każdej działki skoro Zrid albo grunty pokryte wodami są dla całości jedną decyzją. To trochę poronione zasadniczo bo rozgraniczenie z wodą jest praktycznie takie samo jak drogi z art 73 - z tym że tutaj jest prawo wodne a tutaj inne przepisy - ale zasada powiedzmy taka sama.


Zobaczymy co te ośrodki i wingiki ostatecznie napiszą.


W umowie jest jedynie że zamawiający może odmówić odbioru prac geodezyjnych wykonanych wadliwie (wada istotne) - czyli wada uniemożliwiająca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

I teraz pytanie jeszcze jeśli nawet ośrodek operat przyjmie mapy opieczętuje tym samym P i wyda wykonawcy to przekazując materiały wykonane zgodnie z umową ale z jednym P może być wadą istotną? Czy wojewoda moze nie wydać decyzji na podstawie przyjętej dokumentacji tylko dlatego że była wykonana jako jedno zgłoszenie?
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2023, 16:24 przez mxw »

Offline RadosławSmyk

 • Sąd Koleżeński
 • ****
 • ****
 • Wiadomości: 1338
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 116.0.0.0 Chrome 116.0.0.0
Odp: Osobne zgłoszenie prac dla działek wydzialenych z art 73
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Sierpnia 2023, 17:35 »
Uwielbiam Śląskiego WINGiKa...  :). Powstrzymam się od wyjaśniania dlaczego.

No to idąc tropem logiki tej "informacji" "odezwierciedlającej stan prawny", na jego obszarze powinno się zabronić podziałów terenów budowlanych w wyniku których powstaje więcej niż jedna nowa działak budowlana. Czyli powinno się wykonywać ciąg opracowań w wyniku których powstają kolejne nowe działki. Dlaczego? No właśnie nam to wyjaśnił. Bo przecież wydzielenie każdej działki służy odrębnej czynności cywilno-prawnej sprzedaży tej działki i utworzenia z niej nieruchomości, a potem.... no oczywiście odrębnemu postępowaniu o założenie KW dla takiej nieruchomości. A WINGIK twierdzi, że 1KW=1 mapa.

No.... to może zapytajcie go o to o czym napisałem  :D. Ciekawe jak wybrnie .... z może nie... może będziecie cykać tereny budowlane po jednej działeczce. Do tego oczywiście odrębne administracyjne postępowania podziałowe. Przecież w Urzędach Gmin i Miast się nudzą. Na pewno z radością się wezmą za taką masówkę.

Apices iuris non sunt iura.

Offline pandrzej

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 630
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 116.0.0.0 Chrome 116.0.0.0
Odp: Osobne zgłoszenie prac dla działek wydzialenych z art 73
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Sierpnia 2023, 18:17 »
Z umowy z zamawiającym interesuje Cię przede wszystkim ten punkt, który zaczyna się od zdania "przedmiotem niniejszej umowy jest...", to jest dokładnie to, na co się umówiłeś z zamawiającym.
Nie szukaj tego, jak to zrobić oddzielnymi zgłoszeniami, tylko dyskutuj z ośrodkiem, żeby to zgłosić na jednym zgłoszeniu.
W ostateczności wystąp do starosty z wnioskiem o interpretację indywidualną na podstawie art. 34 prawa przedsiębiorców. Bez wątpienia bowiem z tego, że ośrodek chce dwustu zgłoszeń zamiast jednego wynika obowiązek zapłacenia daniny publicznej w postaci opłaty za zgłoszenie. Definicję daniny publicznej masz w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
Konieczność wydania decyzji w sprawie interpretacji zdecydowanie zdyscyplinuje pracowników ośrodka, bo to ostatecznie kierownik ośrodka wyda decyzję, a nie wingik.

Dodatkowo zwróć uwagę na treść art. 7a KPA.
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2023, 20:47 przez pandrzej »

Offline mxw

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 91
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 101.0.0.0 Opera 101.0.0.0
Odp: Osobne zgłoszenie prac dla działek wydzialenych z art 73
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Sierpnia 2023, 11:11 »
A gugik też tak napisał - tylko bardziej ogólnikowo:

Szanowny Panie,

  Na wstępie pragnę podkreślić, że Główny Geodeta Kraju jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach geodezji i kartografii, zajmuje określone stanowiska, co do interpretacji przepisów prawa regulujących tę materię, które mają charakter generalny i o czym należy pamiętać, nie są one wiążące dla organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej orzekających w sprawach indywidualnych. Organy bowiem na potrzeby danej sprawy powinny samodzielnie dokonywać wykładni przepisów prawa, w celu ich zastosowania na gruncie konkretnego stanu faktycznego.
Niezależnie od powyższego wyjaśniam, że wynikiem prac polegających na sporządzeniu mapy z projektem podziału nieruchomości powinna być jedna mapa (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), niezależnie od ilości nieruchomości objętych podziałem, wskazanych w zgłoszeniu prac geodezyjnych, w przypadku sporządzania mapy na potrzeby konkretnego postępowania administracyjnego czy też sądowego.
Dopuszcza się natomiast wykonanie jednej mapy z projektem podziału nieruchomości podzielonej na arkusze, jeżeli spełnione są przesłanki wymienione w art. 12 ustawy Pgik określające zasady dotyczące tego co ma zawierać  zgłoszenie prac geodezyjnych tj. w szczególności obszar (jeden) objęty zgłaszanymi pracami geodezyjnymi (art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy Pgik), obejmować prace wykonywane na obszarze jednego powiatu oraz służące realizacji jednego celu (art. 12 ust. 2b pkt 1 i 2 ustawy).
W zakresie etapowania prac należy pamiętać, że harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników prac wykonawca prac geodezyjnych uzgadnia z organem Służby Geodezyjnej i Kartograficznej na etapie zgłoszenia pracy bądź uzupełnienia zgłoszenia (art. 12a ust. 1a ustawy).

Offline pandrzej

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 630
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 116.0.0.0 Chrome 116.0.0.0
Odp: Osobne zgłoszenie prac dla działek wydzialenych z art 73
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Sierpnia 2023, 12:34 »
ggk napisał inaczej. W zasadzie powielił swoje stanowisko, które utworzył na potrzeby uwierzytelniania, kiedy płaciło się 50 zł lub 5 zł. Wtedy używał dokładnie takich argumentów, jak przedstawił.
Tymczasem z tego stanowiska wynika, że robisz jedną mapę zbiorczą z projektem podziału całej drogi, którą potem dzielisz na odrębne mapy jednostkowe dla konkretnych działek, pisząc że są to kolejne arkusze tej samej mapy.

Offline mxw

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 91
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 101.0.0.0 Opera 101.0.0.0
Odp: Osobne zgłoszenie prac dla działek wydzialenych z art 73
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Sierpnia 2023, 12:56 »
Tak właśnie planuję zrobić a jak mi operat uwalą będę się przepychać z ośrodkiem :) Może będzie dobrze. Choć ośrodek twierdzi że rozdzielenie zbiorczej mapy na arkusze to nie to samo co rozdzielenie na osobne działki z innymi KW i chcą nadal osobnych zgłoszeń. Ale się zobaczy co z tego wyniknie.

RoBoCIK połączył wiadomości: 29 Sierpnia 2023, 13:06
odpowiedź ponowna jeszcze na zagadnienie Wingika

W nawiązaniu do zapytania informuję, iż może Pan również zwrócić się o interpretacje przepisów do Głównego Geodety Kraju, który wyrazi swoją opinię na poruszane zagadnienia, jednakże interpretacja taka nie będzie bezwzględnie wiążąca dla organu, podobnie jak już przekazane stanowisko WINGiK-a.

Każdy organ, w tym starosta, jest obowiązany interpretować prawo we własnym zakresie i w tym zakresie jest odpowiedzialny za stosowanie prawa.

Wiążące interpretacje przepisów w sprawach indywidulnych wynikają z wydanych decyzji administracyjnych i ewentualnie orzeczeń sądów.

GUGiK w ramach prowadzonych szkoleń odpowiadał już na podobne pytania. W czasopiśmie GEODETA z sierpnia 2022 r. zostały opublikowane odpowiedzi GUGiK udzielone uczestnikom szkolenia dla geodetów uprawnionych, przeprowadzonego 6 i 8 lipca 2022 r., w ramach którego na zadane pytanie:
„Czy jeśli geodeta zgłosi podział dwóch działek, które przylegają do siebie (są to nieruchomości dwóch różnych właścicieli i podziały będą zatwierdzane w dwóch odrębnych postępowaniach), to czy może zrobić dwie mapy podziałowe jednym zgłoszeniem?

GUGiK odpowiedział: „Nie, ponieważ są to dwa cele prac geodezyjnych”.

(GEODETA Nr 8 (327) Sierpień 2022, str.25 pkt 8 „Wybrane wątpliwości dotyczące stosowania przepisów w pytaniach i odpowiedziach GUGiK”).

Nadmieniam ponadto, że cel zleconej pracy (umowy) nie jest tożsamy z celem zgłoszenia pracy geodezyjnej. O sposobie zgłoszenia pracy decyduje wykonawca pracy (art. 12 Pgik) mając na względzie prawidłowe jej wykonanie, w tym sporządzenie odpowiednych dokumentów dla zleceniodawcy. Natomiast wyniki zgłoszonej pracy podlegają każdorazowo weryfikacji przez właściwego starostę.

W przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z art. 12b ust. 8 Pgik (wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych) tut. organ, w myśl art. 7b ust. 2 pkt 2 Pgik, zajmie stanowisko jako organ wyższego stopnia. W związku z tym tut. organ nie może zajmować stanowiska w zakresie wskazanych przez Pana szczegółowych pytań, gdyż dotyczą one indywidualnej sprawy, w której może zostać wydana decyzja.

Z poważaniem
Małgorzata Jungowska
starszy inspektor wojewódzki

Wojewódzka Inspekcja
Geodezyjna i Kartograficzna
w Katowicach


Osobiście nie zgadzam się z twierdzeniem GUGiKa że 2 sąsiadujące nieruchomości które są wydzielane celem regulacji granic między działkami sąsiednimi był dwoma różnymi celami - cel jest jeden wyregulowanie granicy zgodnie np z istniejącym starym ogrodzeniem co powoduje podział obu działek po skosie i ostatecznie zamianę tychże działek - czyli wg mnie jeden cel mimo że są 2 podziały i 2 księgi itp
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2023, 13:17 przez mxw »

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1943
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 117.0 Firefox 117.0
Odp: Osobne zgłoszenie prac dla działek wydzialenych z art 73
« Odpowiedź #10 dnia: 1 Września 2023, 12:58 »
Zakładam, że zgłoszenie prac geodezyjnych zostało przez organ przyjęte i zarejestrowane, materiały udostępnione, to znaczy, że zgłoszenie to było zgodne z wymaganiami art. 12 ust 2 ustawy, jak również art. 12 ust 2b, czyli był określony jeden cel – sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości.
W tym miejscu należy odwołać się do definicja prac geodezyjnych zawartej w art. 2 ustawy. Z tego przepisu wprost wynika, że pod pojęciem prac geodezyjnych należy rozumieć, między innymi, wykonywania pomiarów geodezyjnych w związku z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych.

Ustawodawca nie ogranicza, że dokumentacja ta, może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.
Potwierdzeniem tego jest dalsza część definicji z której wynika, że opracowana dokumentacja geodezyjna sporządzana jest na potrzeby postępowań administracyjnych, co oznacza, że tych postępowań może być więcej niż jedno.

Zatem, jak wynika z definicji prac geodezyjnych, nie ma podstaw wnioskować, że w wyniku jej wykonania może powstać  dokumentacja geodezyjna dotycząca tylko jednej nieruchomości.
Tu taka dygresja dotycząca samego pojęcia nieruchomości.
Którą definicję nieruchomości należy przyjąć. Czy definicję zawartą w ustawie Kodeks Cywilny, czy też definicję w rozumieniu prawa wieczysto księgowego?  Dodam, że to zasadnicza różnica, w szczególności w kontekście „wyjaśnień GGK”.

Wracając do tematu…

Zasady dokonywania zgłoszeń prac geodezyjnych (których definicja zawarta jest w art. 2 ustawy) określają przepisy art. 12 ust 2 i ust 2b.  Zgłoszenie może dotyczyć realizacji jednego celu, a co do ograniczeń przestrzennych, określenie obszaru objętego zgłaszanymi pracami musi być obiektem zamkniętym (i nie mu to mowy, że mniej lub bardziej zwartym czy rozwartym) oraz obszar ten musi leżeć na obszarze jednego powiatu. 
Nie ma tu mowy o tym, że opracowywana dokumentacja geodezyjna może dotyczyć tylko jednej nieruchomości . Ma jedynie dotyczyć realizacji jednego celu.
Opracowując dokumentację geodezyjną w ramach jednego zgłoszenia prac geodezyjnych dla kilku nieruchomości, realizowany jest jeden cel – sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości.

I nie może obronić się tu „logika”, że, jakoby użycie liczby pojedynczej w art. 12 ust 1 pkt 3 lit f ustawy, było dowodem na to, że poprzez realizację jednego celu prac geodezyjnych należy rozumieć wykonanie dokumentacji tylko dla jednej nieruchomości, bo jest ona sprzeczna  z definicją prac geodezyjnych. 
Zatem, cel jest jeden – sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości, a dla ilu nieruchomości jest ten cel realizowany, tego ustawodawca nie ogranicza.
Jeśli cel ten realizowany jest na terenie jednego powiatu i nieruchomości znajdują się w granicach obszaru objętego zgłaszanymi pracami geodezyjnymi, to zgodnie z przepisami ustawy, nie ma podstaw do wprowadzania pozaustawowych ograniczeń, typu – jedno zgłoszenie – jedna nieruchomość.
Na marginesie dodam, że jeśli już rozpatrujemy liczbę mnogą i pojedynczą użytą w przepisie art. 12 ust pkt 3 lit f w zakresie ilości sporządzonych projektów podziału nieruchomości, to właściwsza byłaby interpretacja, że dla danej  nieruchomości można sporządzić jeden projekt podziału, a nie kilka alternatywnych. Sporządzenie alternatywnego projektu podziału nieruchomości dla danej działki, wymagałoby wówczas złożenia nowego zgłoszenia prac geodezyjnych.
Zakładając, że ustawodawca jest racjonały i wie co pisze, to gdyby chciał, aby jedno zgłoszenie prac geodezyjnych mogło dotyczyć tylko jednej nieruchomości, to by taki warunek zawarł w przepisach. Tym bardziej, że jest to wprowadzenie ograniczenia analogicznego do ograniczenia – realizacja jednego celu czy też realizacja prac na terenie jednego powiatu.  A ograniczenia takiego w przepisach nie znajdziemy.

Następną kwestią jest to, czy organ administracji geodezyjnej na etapie weryfikacji, może zakwestionować poprawność sporządzonej dokumentacji z racji tej, że w ocenie organu (na podstawie interpretacji GGK) wykonawca prac w ramach realizacji jednego zgłoszenia o celu – sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości – przygotował dokumentację projektową dla kilku nieruchomości.
Przedmiotem weryfikacji jest ocena zgodności z obowiązującymi przepisami w dziedzinie geodezji i kartografii wykonania pomiarów geodezyjnych oraz opracowywania tych wyników.
Nie ma tu miejsca ani na ocenę poprawności wykonanych prac geodezyjnych ani tym bardziej na podejmowanie rozstrzygnięć przez organ w zakresie ilości nieruchomości dla których została opracowana dokumentacja.
Wprawdzie katalog zakresu weryfikacji jest katalogiem otwartym, ale nie oznacza to, że organ może dokonywać weryfikacji wykraczającej poza zakres określony w art. 12b ust 1, tj. wykraczający poza ocenę przekazanych dokumentów o których mowa w § 36 Rozporządzenia w/s standardów.
Nie ulega wątpliwości, że starosta, który dokonuje rozstrzygnięć na etapie weryfikacji w zakresie dopuszczalności sporządzenia dokumentacji geodezyjnej dla więcej niż jedna nieruchomość, działa bez podstawy prawnej. 
Skoro dokumentacja sporządzona jest prawidłowo, skoro nie został terytorialnie przekroczony zgłoszony obszar określony w zgłoszeniu prac geodezyjnych, to nie ma podstaw do wydania negatywnego protokołu weryfikacji.
Tym bardziej, że w przepisach wykonawczych do ustawy – rozporządzenie w/s standardów -  (w szczególności dotyczących składu operatu technicznego) brak jakikolwiek postanowień z których można byłoby wywnioskować, że dokumentacja geodezyjna dotycząca sporządzenia mapy z projektem podziału nieruchomości, może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. 
Jest wręcz odwrotnie, bo zarówno z treści §24 jak i §39 rozporządzenia wynika wprost dopuszczalność przekazania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej działek ewidencyjnych, budynków, a na potrzeby podziałów nieruchomości sporządza się  mapy z projektem podziału nieruchomości .
Czyli, po raz kolejny odwołując się do zasady – ustawodawca jest racjonalny – należy przyjąć, że nie było jego celem wprowadzenia sprzeczności przepisów wykonawczych z przepisami ustawy, a tym bardziej wzajemnej sprzeczności przepisów samej ustawy.

Offline mxw

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 91
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 101.0.0.0 Opera 101.0.0.0
Odp: Osobne zgłoszenie prac dla działek wydzialenych z art 73
« Odpowiedź #11 dnia: 1 Września 2023, 17:29 »
Też mam takie zdanie.
Ale GGK mógłby znów się czepiać, że w art 2 jest napisane nie o jednej pracy ale o pracach geodezyjnych (czyli wielu pracach zgłoszonych na wiele zgłoszeń, które wiadomo że mogą dotyczyć wykonania wielu map do wielu postepowań) jedyną obroną jest dalsza treść "sporządzenie dokumentacji dotyczącej nieruchomości dla wielu postepowań" - słowo dotyczącej a nie dotyczących mówi o jednej dokumentacji która ma być wykorzystana w wielu postępowaniach, ale i to można wytłumaczyć tym, że sporządza się czasem mapę z projektem podziału, aby dokonać podziału w trybie administracyjnym (2 współwłaścicieli się dogadało i się spisują) jednak po wydanej decyzji następuje odwołanie (bo jednej coś nie pasuje) i dalej mapa ta służy postępowaniu np sądowemu celem wyjścia ze współwłasności itp.
Czyli jedna mapa na wiele postępowań. Więc tutaj też GGK mógłby to podważać.
A jeśli chodzi o standardy jest tam zawarte słowo znowu w liczbie mnogiej że na potrzeby podziałów nieruchomości (wielu) wykonuje się mapy (wiele) - domyślnie można stwierdzić że wiele prac=wiele map ale nie da się określić że jedna praca może = wiele map.
A zapis "dla działek ewidencyjnych" (znów nie napisano że stanowiących jedną nieruchomość lub wiele) ale znów mogą powiedzieć że jedna nieruchomość może być złożona z wielu działek ewidencyjnych i to nie jest sprzeczne z tym że nadal jedno zgłoszenie dotyczy jednej nieruchomości (a jedna nieruchomość przecież może dotyczyć wielu działek, ale tylko tego samego właściciela wpisanych do tej samej kw)

Kurcze dobrze jakby było jakieś orzecznictwo w tej sprawie żeby było raz na zawsze coś ogarnięte.

Zapis najważniejszy chyba że jest coś jest niedookreślone w przepisach czy też niespójne to ma być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. Tak jak o tej daninie publicznej czy taki zapis może narzucać opłaty przy realizacji jednego celu (regulacji drogi).

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1943
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 117.0 Firefox 117.0
Odp: Osobne zgłoszenie prac dla działek wydzialenych z art 73
« Odpowiedź #12 dnia: 6 Września 2023, 14:09 »
Ale GGK mógłby znów się czepiać, że w art 2 jest napisane nie o jednej pracy ale o pracach geodezyjnych

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że sformułowanie PRACA GEODEZYJNA nie istnieje w porządku prawnym.

Wszędzie jest mowa o PRACACH GEODEZYJNYCH. Zgłaszamy - prace geodezyjne, przekazujemy - wyniki prac geodezyjnych, protokół weryfikacji dotyczy - wyników prac geodezyjnych.

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2453
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 117.0 Firefox 117.0
Odp: Osobne zgłoszenie prac dla działek wydzialenych z art 73
« Odpowiedź #13 dnia: 6 Września 2023, 15:24 »
Czy to oznacza, że nie można zgłosić, przekazać i zweryfikować jednej pracy?  ???

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1943
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 117.0 Firefox 117.0
Odp: Osobne zgłoszenie prac dla działek wydzialenych z art 73
« Odpowiedź #14 dnia: 7 Września 2023, 12:56 »
Czy to oznacza, że nie można zgłosić, przekazać i zweryfikować jednej pracy?  ???

Nie można. Bo nie ma jednej pracy geodezyjnej.
Są tylko prace geodezyjne.

To tak jak nożyczki - pojęcie to funkcjonuje tylko w liczbie mnogiej. Nie ma liczby pojedynczej.