Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Dorota.P.Baszak Wątek: art. 12a prawa geodezyjnego  (Przeczytany 1779 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1942
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 72.0.3626.121 Chrome 72.0.3626.121
art. 12a prawa geodezyjnego
« dnia: 15 Marca 2019, 12:45 »
Jak  w  tytule..

Czytając  ten  przepis  dochodzę  do  wniosku, że  w  skład  operatu  technicznego  mogą  wchodzić  dokumenty  wymagane  przepisami  rozporządzenia  w/s  standardów  lub  ich uwierzytelnione  kopie.

To  chyba  znaczy, że  mogę  nie  przekazywać  oryginałów  dokumentów  wymienionych  w  § 71 rozporządzenia, a  jedynie  ich  uwierzytelnione  kopie.
Czyli  idę  z  operatem  do  notariusza, a  on  poświadcza  za  zgodność  z  oryginałem  wszystkich  dokumentów, które  to  przekazuję  do  zasobu, a  oryginały  trzymam  u  siebie  w  biurku.

No  chyba  tak  wynika  z  tego  przepisu......

Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1170
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 65.0 Firefox 65.0
Odp: art. 12a prawa geodezyjnego
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2019, 12:52 »
a ja znam interpretację ,że uwierzytelnione kopie ..tylko wtedy kiedy nie można dać oryginałów... :)
pozdrawiam

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1942
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 72.0.3626.121 Chrome 72.0.3626.121
Odp: art. 12a prawa geodezyjnego
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2019, 13:13 »
Czytając  literalnie  ten  przepis, to  wcale  z  niego  nie  wynika, że  dotyczy  on  szczególnych  przypadków, czyli  „kiedy  nie  można  dać  oryginału”.

Jest  to  przepis  ustawowy, czyli  nadrzędny   nad  rozporządzeniami  i  nawet  jeśli  w  rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, napisano, że  :materiałami  powiatowego  zasobu  są:

§ 6. Materiały i zbiory danych, o których mowa w § 3–5, zwane dalej „materiałami zasobu”, pozyskuje się do zasobu w wyniku:
1) działań organu odpowiedzialnego za prowadzenie zasobu;
2) przekazania przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz  zgodnie ze standardami technicznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy;
3) przekazania przez rzeczoznawców majątkowych wyciągów z operatów szacunkowych;
4) współdziałania i współpracy organów odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu oraz współdziałania tych organów  z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne;
5) przyjęcia darowizny


to  i  tak  w  pierwszej  kolejności  jest  odniesienie  się  do  ustawy, czyli  art. 12a  ust.1 pkt 2, a  nie  do  rozporządzenia  w/s  standardów.
Może  jedynie  dziwić, że  w  rozporządzeniu  powołują  się  na  rozporządzenie, a  nie  na  ustawę, jak  to  miało  miejsce  przed  zmianą  rozporządzenia  w/s  pzgik.
Czyli  ustawa  sobie, a  rozporządzenia  sobie.

Offline RadosławSmyk

 • Sąd Koleżeński
 • ****
 • ****
 • Wiadomości: 1338
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 72.0.3626.121 Chrome 72.0.3626.121
Odp: art. 12a prawa geodezyjnego
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2019, 14:31 »
Gdyby ustawodawca chciał żeby przepis dotyczył przypadku gdy nie można dołączyć oryginałów to by napisał "a w przypadku gdy nie  ma możliwości dołączenia oryginałów to dołączamy kopie".  :)
Apices iuris non sunt iura.

Offline Paweł Kowalczyk

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 7
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 72.0.3626.121 Chrome 72.0.3626.121
Odp: art. 12a prawa geodezyjnego
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2019, 20:28 »
Pozwolę sobie rzucić na tę dyskusję troszeczkę inne światło, przebijające się z poniższej "wyciągniętych" przepisów:

Standardy:

§  71.9. Operat techniczny, w którego skład wchodzą wyłącznie dokumenty elektroniczne, może być przekazywany do PZGiK za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§  29.
4.Wyniki pomiarów szczegółów terenowych oraz dodatkowe informacje o obiektach objętych pomiarem utrwala się w dziennikach obserwacyjnych oraz na szkicach polowych z zastosowaniem symboli graficznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy, w postaci dokumentów analogowych lub elektronicznych.

5.Dokumenty elektroniczne zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych sporządza się w jednym z formatów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)).

6.Wykonawcy przekazują do PZGiK dokumenty elektroniczne opatrzone podpisem elektronicznym.


§  62.Wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych utrwala się w postaci dokumentów elektronicznych, a w przypadkach gdy wyników nie można zapisać w formie elektronicznej, zapisu dokonuje się w postaci dokumentów papierowych.

§  71.
3.Spis dokumentów operatu technicznego zawiera:
1)nazwę wykonawcy;
2)liczbę porządkową i nazwę dokumentu;
3)numery stron zawierających dokument, w przypadku dokumentów papierowych, lub oznaczenie pliku, w przypadku dokumentów elektronicznych;

9.Operat techniczny, w którego skład wchodzą wyłącznie dokumenty elektroniczne, może być przekazywany do PZGiK za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Organizacja i tryb prowadzenia pzgik:

§  7. 3.System PZGiK stanowi uporządkowany i całościowy układ, zintegrowany z systemami teleinformatycznymi .....
1)bazy systemu PZGiK, w których gromadzi się:
a)dane niezbędne do prowadzenia: rejestru zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu oraz rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
b)materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych,
c)metadane;
2)kopie bezpieczeństwa baz, o których mowa w pkt 1, stanowiące kopie awaryjne;
3)urządzenia służące do przyjmowania, wizualizacji, udostępniania i teletransmisji danych i materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych.


KPA

Art.  76a.  [Uwierzytelnianie kopii dokumentu]

§  2a.  6 Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§  3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym albo przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie ma charakter dokumentu urzędowego.

§  4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu.  - TEN PRZEPIS AKURAT DLA ORGANU - ZAWSZE MUSI BYĆ JAKIŚ WYTRYCH  :DOffline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1942
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 72.0.3626.121 Chrome 72.0.3626.121
Odp: art. 12a prawa geodezyjnego
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2019, 21:42 »
Nie wiem czy  dobrze  zrozumiałam...
Czyli  jeśli  strona/wykonawca prac geodezyjnych przedłoży uwierzytelnione  kopie  dokumentów, to  oryginały powinny  pozostać  w  jego  posiadaniu?

Bo  organ  może zażądać  przedłożenia  oryginału  jedynie  w  czasie  procedury  weryfikacji  opisanej  w  art 12b ustawy  prawo  geodezyjne i kartograficzne.

 

Offline Paweł Kowalczyk

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 7
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 72.0.3626.121 Chrome 72.0.3626.121
Odp: art. 12a prawa geodezyjnego
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marca 2019, 21:08 »
Ja znowu się zbytnio rozpisałem - więc swój pogląd na przedmiotowy temat zamieściłem w załączniku.

Offline jankowalczyk

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 22
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 72.0.3626.121 Chrome 72.0.3626.121
Odp: art. 12a prawa geodezyjnego
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marca 2019, 10:18 »
Ja znowu się zbytnio rozpisałem - więc swój pogląd na przedmiotowy temat zamieściłem w załączniku.

Rozporządzenie wskazało co mam robić z protokołami granicznymi i aktami ugody. Miejscem składowania i przechowywania tych dokumentów w oryginale ma być organ prowadzący rozgraniczenie a często jest powiatowy zasób. Uwierzytelnione przez ośrodek kopie tych dokumentów przekazuje do gminy, bo tak żądają. Ale inne protokoły powinny być u geodety przechowywane a do podmiotów powinny być wydawane wypisy (kopia na prawach oryginału) sporządzone przez geodetę, w analogi do aktów notarialnych. Ale to chyba wymaga uściślenia w standardach pani Doroto.
http://www.notariuszkarczewska.pl/najczesciej-zadawane-pytania/35-akt-notarialny-roznica-miedzy-oryginalem-a-wypisem
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2019, 10:21 przez jankowalczyk »

Offline Kunzite

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 106
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 65.0 Firefox 65.0
Odp: art. 12a prawa geodezyjnego
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Marca 2019, 12:43 »
Zawarte odniesienie do KPA jest trochę na wyrost, bo weryfikacja nie odbywa się w formie postępowania administracyjnego do momentu, kiedy pojawia się okoliczność wydania decyzji o odmowie. Ale ten wywód wskazał mi okoliczność takiego uwierzytelnienia, a mianowice, gdy operat jest składany w formie elektronicznej, to wtedy przekazujemy go w formie dokumentów elektronicznych z podpisem kwalifikowanym, czyli właśnie uwierzytelniając te dokumenty. Nie twierdze jednak, że zapis art. 12 musi się tyczyć tylko tej sytuacji i tylko takich okoliczności.