Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Nowe standardy POMIARÓW - pytania do Śląskiego WINGiK-a...  (Przeczytany 7630 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Witam.

Jutro "wchodzi w życie" nowe rozporządzenie, właśnie w sprawie standardów technicznych dot. wykonywania POMIARÓW sytuacyjno wyskokościowych... Tak więc niniejszy wątek zakładam we właściwym dziale...

Ale przechodzę do sedna...

Otóż Jarek - Prezes naszego Stowarzyszenia -  w korespondencji wymienianej w gronie Zarządu przedstawił pomysł dotyczący zamiaru zorganizowania przez PTG spotkania ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego... Głównym tematem tego spotkania miałoby być omówienie właśnie nowych przepisów, wynikających właśnie z tego rozporządzenia. Moim zdaniem to BARDZO dobry pomysł...

Zapewne ustalenia w tym zakresie zostaną oficjalnie podane w okresie późniejszym, nie mniej jednak wstępny termin tego spotkania to prawdopodobnie luty przyszłego roku... Ja już się na to spotkanie wybieram... :)

Jarek słusznie zauważył, że aby to spotkanie było "owocne", to należałoby już teraz sformułować i przekazać Śląskiemu WINGiK-owi ewentualne kluczowe pytania i problemy, aby nasz Gość miał czas na przygotowanie  na te pytania rzeczowej i wyczerpującej odpowiedzi... I ma tu 100% racji... przecież nie chodzi nam o to, aby kogoś zaskakiwać pytaniami "z sali", ale o to, aby dowiedzieć się jak to w końcu jest (będzie) z tymi nowymi uregulowaniami...

Z tego też powodu, wychodząc naprzeciw tej inicjatywie, poniżej przedkładam do dyskusji następujące pytania, na które warto byłoby uzyskać odpowiedź:

Pytania:

I. Zasady kompletowania dokumentacji.

1. Czy sporządzaną dokumentację geodezyjną obecnie należy kompletować wg "Instrukcji Technicznej O-3", tj. z podziałem na zasób bazowy, zasób użytkowy i zasób przejściowy, a także sporządzać tzw. część ewidencyjną i akta postępowania, czy też na podstawie przepisów "nowego" rozporządzenia, tj. bez takiego rozróżnienia?

2. Czy - w przypadku gdy dokumentacja nie jest kompletowana w rozbiciu na ZB, ZU i ZP - możliwe jest wyłączenie z zasobu tej uprzednio przyjętej dokumentacji? Jaki przepisy prawa o tym stanowią?

3. Kto i na podstawie jakich kryteriów - przy nieobowiązywaniu Instrukcji technicznei O-3 - ustala asortyment materiałów, które stanowią zasób bazowy, zasób użytkowy i zasób przejściowy?


II. Obliczanie pola powierzchni działki.

1. W jaki sposób określać wartość współczynnika "mp", oznaczającego średni błąd położenia punktu granicznego, użytego we wzorze o którym mowa w §68 ust.2 nowego rozporządzenia? O jaki punkt graniczny chodzi i na podstawie czego określa się jego rzeczywiste położenie, w stosunku do czego można byłoby obliczać jakiekolwiek błędy położenia?

2. W jaki sposób określić "dPmax" dla działki w kształcie trójkąta (trójkąt charakteryzuje się brakiem przekątnych)?

3. W jaki sposób nalezy interpretować wynik obliczenia dPmax (w m.kw.) w przypadku, gdy w ewidencji gruntów powierzchnia działki wykazana jest w zaokrągleniu do arów?


To w zasadzie jedynie wstęp do pytań... :)

A Wy, mielibyście jakieś pytania - w omawianym zakresie - do Śląskiego (mojego ulubionego) WINGiK-a?


Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1165
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
Re: Nowe standardy POMIARÓW - pytania do Śląskiego WINGiK-a.
« Odpowiedź #1 dnia: 4 Stycznia 2012, 20:05 »
Adam wybaczysz ,że "podczepie" się tutaj -nie będę zakładał nowego wątku..
Tak czytam sobie nowe rozporządzenie  -w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572 z 07.12.2011 r.)

i tak sobie czytam i ciach...
§ 6. 1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystuje się materiały PZGiK, jeżeli wyniki analizy tych materiałów, przeprowadzone przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej „wykonawcą”, pod względem dokładności, aktualności i kompletności, wskazują na ich przydatność do wykonania pomiarów.

-......wykorzystuje się materiały z PZGiK, które przed ich wykorzystaniem..moim- ktoś do cholery sprawdza  te materiały ,mam jeszcze raz analizować pod względem..pod względem dokładności, aktualności i kompletności, wskazują na ich przydatność do wykonania pomiarów....

§ 13. 1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych pomiarowymi technikami statyczną oraz szybką statyczną przebieg czynności pomiarowych utrwala się w dzienniku pomiarowym.

2. W dzienniku pomiarowym umieszcza się następujące informacje:

1) numer punktu pomiarowego;

2) datę wykonania sesji pomiarowej na punkcie;

3) czas GMT i czas lokalny rozpoczęcia i zakończenia sesji pomiarowej;

4) typ anteny i odbiornika GNSS użytego w sesji pomiarowej;

5) wyniki pomiarów wysokości anteny;

6) imię i nazwisko osoby wykonującej sesję pomiarową.

..czyli jak rozumiem w świetle par.9 przy wykonywaniu pomiaru w skrócie GPS techniką rtk nie muszę wykonywać dziennika pomiarowego...fajnie a jeszcze jedni kiedy asg-eupos zostanie włączony w PZGiK


§ 19. 1. Punkty pomiarowej osnowy sytuacyjnej, o ile nie stanowią trwałych, jednoznacznych elementów sytuacyjnych, markuje się na gruncie w sposób zapewniający jednoznaczne oznaczenie tych punktów w terenie, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pomiarów.

2. Do markowania można użyć w szczególności: pali drewnianych, rurek metalowych lub ceramicznych, bolców, trzpieni metalowych, znaków z tworzyw sztucznych oraz znaków wyrytych lub namalowanych.

3. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, których rezultaty wykorzystywane będą w rozpoczętym lub przewidywanym procesie inwestycyjnym albo do przekształcenia struktury własnościowej, punkty pomiarowej osnowy sytuacyjnej, o ile nie stanowią trwałych, jednoznacznych elementów sytuacyjnych, podlegają stabilizacji w sposób zapewniający jednoznaczne ich oznaczenie w terenie w okresie tych przedsięwzięć.

4. Do stabilizacji można użyć: znaków z kamienia, betonu lub tworzyw sztucznych, a w przypadku nawierzchni utwardzonych — bolców, trzpieni lub prętów, o długości zapewniającej trwałość stabilizacji.

5.  Informacje o położeniu i sposobie stabilizacji punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej, o których mowa w ust. 3, przedstawia się na opisach topograficznych, umożliwiających odszukanie i zidentyfikowanie tych punktów.

..czyli wystarczy np w sprawozdaniu napisać ,że markowałem rurkami,trzpieniami,bolcami metalowymi pkt osnowy i nie muszę już robić opisu topograficznego...fajnie

6. Wykonawcy przekazują do PZGiK dokumenty elektroniczne opatrzone podpisem elektronicznym.
 ..plik tekstowy Ascii też...a tak na marginesie macie juz podpisy elektroniczne..

par.30 pkt 8
8) imiona i nazwiska właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych lub innych władających ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków albo osób ich reprezentujących biorących udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych, a także osób prawidłowo zawiadomionych o tych czynnościach, ale nieobecnych podczas wykonywania czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych;

w świetle prawa geodezyjnego  zawiadamia się strony..
...czyli z zapisu  rozporządzenia wynika ,że tylko tzw" władnących " należy pozyskiwać do protokołu wznowienia lub wyznaczenia , na podstawie EGiB

6.  Dopuszczalne wartości odchylenia liniowego wynoszą:

1) dla punktów stabilizowanych — 0,15 m;

2) dla punktów niestabilizowanych — 0,25 m.

..dlaczego takie rożróźnienie...w czym niestabilizowane są gorsze

5. W przypadku gdy protokół wznowienia znaków granicznych lub protokół wyznaczenia punktów granicznych dotyczy znaków lub punktów granicznych związanych z wieloma nieruchomościami, podpisy osób, o których mowa w ust. 4 pkt 8, wymagane są na tych stronach protokołu, które zawierają informacje dotyczące znaków lub punktów granicznych związanych z nieruchomościami stanowiącymi ich własność, przedmiot użytkowania wieczystego lub innej formy władania ujawnionej w ewidencji, oraz na ostatniej stronie protokołu.

no tu już przesadzili w protokole granicznym podpisuje się tylko każdą kartę....


o wzorze na dopuszczalną odchyłkę nie będą już pisał....
w którym:

mp— oznacza błąd średni położenia punktu granicznego,

d 2 j-1, j+1 — najkrótszą przekątną znajdującą się naprzeciw punktu o numerze i-tym.

mp -określamy w przedziałach czy wyliczamy  sami
o itym numerze szkoda gadać

i ostanie bo już mi się nie chce    :D

§ 79. 1. Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.

a tu trochę dalej
4. W przypadku wykazania na mapie do celów projektowych konturów użytków gruntowych nieujawnionych w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy, na mapie zamieszcza się informację o treści: „kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków”.
ech

3. Przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym dotyczącym:

1) elementów naziemnych sieci uzbrojenia terenu, których wymiary podłużne i poprzeczne są mniejsze niż 0,50 m, pomiarowi podlega środek ciężkości tego elementu;

2) przewodów sieci uzbrojenia terenu oraz kanałów zbiorczych tych sieci o średnicy przekroju lub wymiarach podłużnych i poprzecznych przekroju mniejszych niż 0,50 m pomiarowi podlega oś przewodu lub kanału.

4. Zasady generalizacji, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą pomiarów punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

co ma pkt graniczny do wymiaru  armatury czy krawędzi przewodu
pozdrawiam

Offline yabril

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 170
Re: Nowe standardy POMIARÓW - pytania do Śląskiego WINGiK-a.
« Odpowiedź #2 dnia: 6 Stycznia 2012, 23:01 »
Cytuj
3. Przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym dotyczącym:

1) elementów naziemnych sieci uzbrojenia terenu, których wymiary podłużne i poprzeczne są mniejsze niż 0,50 m, pomiarowi podlega środek ciężkości tego elementu;

2) przewodów sieci uzbrojenia terenu oraz kanałów zbiorczych tych sieci o średnicy przekroju lub wymiarach podłużnych i poprzecznych przekroju mniejszych niż 0,50 m pomiarowi podlega oś przewodu lub kanału.

4. Zasady generalizacji, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą pomiarów punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

co ma pkt graniczny do wymiaru armatury czy krawędzi przewodu

Łatwizna. Zgodnie z powyższym nie możesz pomierzyć środka ciężkości znaku granicznego określającego punkt graniczny. Trzeba mierzyć po obrysie. Nawet gdy wymiary podłużne i poprzeczne są mniejsze niż 0,50m.
Pozdrawiam, Wojtek.

"Przed biurokracją ratuje nas jedynie jej nieefektywność."

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Nowe standardy POMIARÓW - pytania do Śląskiego WINGiK-a.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2012, 15:03 »
Niewiem jak Wy, ale ja niniejszym formułuję zapytania do Śląskiego WINGiK-a, na które - mam nadzieję - doczekam się odpowiedzi:

I. ROBOCZA BAZA DANYCH

Zgodnie z §63 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia opracowanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obejmuje utworzenie, na podstawie zbiorów danych pozyskanych przez wykonawcę z PZGiK oraz przetworzonych danych obserwacyjnych, roboczej bazy danych obiektów przestrzennych. Zapis ten oznacza, że roboczą bazę danych obiektów przestrzennych tworzy wykonawca, a więc - co do zasady - nie jest ona przekawywana wykonawcy przez ośrodek dokumentacji.

Przepisy §63 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia stanowią, że na podstawie danych zawartych w roboczej bazie danych wykonawca dokonuje edycji odpowiednich map lub inych opracowań kartograficznych oraz raportów (w postaci rejestrów, wykazów, zestawień). Treść roboczej bazy danych wykonawca porównuje z treścią ortofotomapy, o ile została udostępniona ona wykonawcy (§63 ust.2).

Rozporządzenie przewiduje, że przy tworzeniu roboczej bazy danych wykonawca winien w szczególności ujawnić w tej bazie wyniki porównania współrzędnych punktów granicznych (i innych szczegółów sytuacyjnych I grupy) uzyskanych z pomiaru ze współrzędnymi uzyskanymi z PZGiK z uwzględnieniem analizy ich dokładności (§67), czy też wyniki analizy powierzchni (§68).

Zgodnie z §71 ust.1 Rozporządzenia, całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK. Z treści ust.2 i następnych wynika, że robocza baza danych nie stanowi części w/w operatu technicznego. Zgodnie z §71 ust.2 pkt 6 w skłąd operatu technicznego wchodzą jedynie pliki danych wygenerowane z omawianej roboczej bazy danych zgodnie ze schematami GML lub innym formacie uzgodnionym z organem prowadzącym zasób. Z kolei przepis §72 ust.7 pkt 8 przewiduje, że w sprawozdaniu technicznym wykonawca winien zamieścić informację dotyczącą przekazywanej bazy roboczej.

W związku z powyższym:

1. czy istnieje obowiązujący format (specyfikacja) struktur roboczej bazy danych, którą wykonawca winien utworzyć dla potrzeb opracowania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych? Czy - w przypadku braku takiej specyfikacji - utworzone bazy danych za pomocą popularnego na rynku geodezyjnym oprogramowania bazodanowego typu WinKalk, CGeo itp., a zawierające wymagane dane, wyczerpują znamiona roboczych baz danych, o których mowa w Rozporządzeniu?

2. czy robocza baza danych podlega obligatoryjnemu przekazaniu do PZGiK, czy też - wobec niewymienienia jej jako część składowa operatu technicznego - jest to dla wykonawcy fakultatywne? Jaka szczegółowa podstawa prawna uprawniałaby ośrodek do żądania przekazania w/w bazy danych?

3. czy wykonawca, po zakończeniu pracy geodezyjnej i przekazaniu materiałów do zasobu, ma obowiązek przechowywania w/w roboczej bazy danych w swoich archiwach, czy też dopuszczalne jest jej zniszczenie (skasowanie)? Jakie przepisy stanowią o ewentualnej konieczności archiwizacji przez wykonawcę roboczej bazy danych po zakończeniu pracy?

4. czy ośrodek dokumentacji posiada uprawnienie do przekazywania wykonawcy tzw. "plików wsadowych", pochodzących z aplikacji obsługujacych bazy danych ośrodka (np. EwMapa), tj. których specyfikacja jest rozbieżna z ogólnie przyjętymi standardandami wymiany danych pomiędzy ośrodkiem a wykonawcą, a następnie żądania dokonywania przez wykonawcę modyfikacji tych plików na podstawie sporządzonej pracy geodezyjnej? Jakie przepisy zobowiązuja wykonawcę do dokonywania takich modyfikacji?

II. KOMPOLETOWANIE DOKUMENTACJI.

1. Czy w chwili obecnej dopuszczalne jest kompletowanie dokumentacji przekazywanej do zasobu bez grupowania jej w grupy: ZB, ZU, ZP, dokumentów przeznaczonych dla organu prowadzącego ewidencję gruntów oraz akt postępowania, czy też kompletowanie to winno nadal być zgodne z "Instrukcją Techniczną O-3"? Czy "Instrukcja Techniczna O-3" utraciła, czy też nadal zachowuje moc obowiązującą?

III. TYCZENIE

1. Czy przepisy w §52 - §59 "nowego" rozporządzenia w sprawie standardów mają zastosowanie także dla wykonywania czynności o których mowa w Rozdziale 3 "Geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie", czy też jedynie czynności o których mowa w Rozdziale 4 "Czynności geodezyjne w toku budowy", Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie? W przypadku twierdzenia, iż przepisy te mają zastosowanie także do czynności opisanych w Rozdziale 3:

2. Czy geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie winno być oparte wyłącznie na osnowie geodezyjnej, jak stanowi to §8 ust.2 (a w przypadku szczególnym, o którym mowa w ust.3 w oparciu o trwałe szczegóły sytuacyjne uwidocznione na mapie) Rozporządzenia z 1995r., czy też może też być oparte o osnowę pomiarową lub realizacyjną, o której mowa w §51 "nowego" rozporządzenia?

3. W jakim celu sporządzany jest szkic dokumentacyjny, o którym mowa w §56 "nowego" rozporządzenia, a dotyczący utrwalenia wyników geodezyjnego opracowania dokumentów, o których mowa w §55? Komu i na jakiej podstawie prawnej miałby być ten szkic ewentualnie przekazywany, biorąc pod uwagę fakt iż wytyczenie obiektów budowlanych nie podlega zgłoszeniu, a dokumentacja powstała w wyniku prac nie podlega przekazaniu do pzgik? Czy wykonawca - na podstawie jakich przepisów - ma obowiązek (i w jakim okresie) przechowywania takiego szkicu w prywatnym archiwum?

4. Zgodnie z §11 Rozporządzenia z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, wykonawca prac geodezyjnych stwierdza - poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika budowy - wykonanie czynności, o których mowa w §10 tego rozporządzenia. Czy "nowe" rozporządzenie rozszerza te czynności o dodatkowe elemeny, będące warunkiem koniecznym do dokonania w/w wpisu?

6. Czy "nowe" rozporządzenie uzależnia dokonanie w/w wpisu do dziennika budowy od sporządzenia "Szkicu tyczenia", o którym mowa w §59 ust.1, a następnie od załączenia tego szkicu do dziennika budowy (ust.4)?

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
  • http://wbgsc.pl
Re: Nowe standardy POMIARÓW - pytania do Śląskiego WINGiK-a.
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2012, 16:05 »
I oto pierwsze pokłosie nowych standardów, z dnia dzisiejszego Ośrodek powiatowy w Krakowie. Jeśli dane numeryczne nie zostaną przekazane na serwer starostwa, to operat nie zostanie przyjęty i zarejestrowany.
[attachment=0:3l7cy0q6]standardy.jpg[/attachment:3l7cy0q6]

I teraz się zacznie :evil:
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Nowe standardy POMIARÓW - pytania do Śląskiego WINGiK-a.
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2012, 16:15 »
Wiemy, wiemy... Wieści się szybko roznoszą... http://www.geoforum.geodezja.pl/read.ph ... #msg-64414

Ale mamy na to już opracowane "lekarstwo"... Wystarczy zeskanować operat i wysłać na serwer danych... :)

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
  • http://wbgsc.pl
Re: Nowe standardy POMIARÓW - pytania do Śląskiego WINGiK-a.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2012, 07:12 »
No to pewnie wiecie i to, co i w jakich formatach należy przesłać... ;)
Cytuj
Mapa w formacie dgn, rdl lub dxf
 Wykaz współrzędnych w formacie txt
 Dokument PDF: sprawozdanie, obliczenia, wykazy zmian itp.
 Grafika JPG - zdjęcia, szkice, protokoły itp.
Tylko jak to koresponduje z rozporządzeniem o standardach - GML?   :lol:
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
Re: Nowe standardy POMIARÓW - pytania do Śląskiego WINGiK-a.
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2012, 13:05 »
Witam!

Leszku.... Powiatowy Ośrodek....." uprzejmie informuje ", więc może trzeba   równie" uprzejmie"  poprosić  o pisemne  doprecyzowanie podstawy prawnej tej " uprzejmej informacji", bo tak bardzo ogólnie na całe rozporządzenie się powołał ?


Pozdrawiam, Ula
Pozdrawiam, Ula

Offline yabril

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 170
Re: Nowe standardy POMIARÓW - pytania do Śląskiego WINGiK-a.
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lutego 2012, 13:03 »
Cytat: "Adam Wójcik"
II. KOMPOLETOWANIE DOKUMENTACJI.

1. Czy w chwili obecnej dopuszczalne jest kompletowanie dokumentacji przekazywanej do zasobu bez grupowania jej w grupy: ZB, ZU, ZP, dokumentów przeznaczonych dla organu prowadzącego ewidencję gruntów oraz akt postępowania, czy też kompletowanie to winno nadal być zgodne z "Instrukcją Techniczną O-3"? Czy "Instrukcja Techniczna O-3" utraciła, czy też nadal zachowuje moc obowiązującą?

No więc jak jest z tą O-3? Z tego co powiedział Pan Puzia w Rybniku wynika, że podział na Zasoby obowiązuje Ośrodki, ale już nie geodetów przy kompletowaniu operatu. Czy ja źle usłyszałem, czy on ma rację i składamy operat "wszystko na raz" z okładką OPERAT TECHNICZNY? Jeśli tak to jak to udowodnić w Ośrodku?  :mrgreen:
Pozdrawiam, Wojtek.

"Przed biurokracją ratuje nas jedynie jej nieefektywność."

Offline yabril

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 170
Re: Nowe standardy POMIARÓW - pytania do Śląskiego WINGiK-a.
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lutego 2012, 17:52 »
Ok. Spróbuję sam odpowiedzieć na wątpliwość związaną z kompletowaniem operatu z podziałem na zasoby.
Mamy to:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

§ 71. 1. Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK.
2. W skład operatu technicznego wchodzą:
1) szkice polowe i dzienniki pomiarowe;
2) protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych;
3) dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań;
4) sprawozdanie techniczne;
5) dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej;
6) pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK;
7) wykazy zmian danych ewidencyjnych;
8) inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę;
9) spis dokumentów operatu technicznego.


Ani słowa o kompletowaniu „zasobami” w sposób przedstawiony w instrukcji technicznej O-3

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. (poz. 297)
WYKAZ STANDARDÓW TECHNICZNYCH
1. Instrukcje techniczne: „O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych” i „O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych”, wprowadzone do stosowania zarządzeniem nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) z dnia 9 lutego 1979 r., zmienione zarządzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 2, poz. 5).
2. Instrukcja techniczna „O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r.
3. Instrukcja techniczna „O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"” wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 10 lipca 1987 r.


Tymczasem
 
[http://wingik.slask.eu]
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyjaśnia (…)
Należy podkreślić, że rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U.99.30.297) zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 40 ust. 8 oraz art. 47b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.10.193.1287 z poź. zm.), w zakresie niesprzecznym z nowym rozporządzeniem, nie dłużej jednak niż do dnia 7 czerwca 2012 r.


Z powyższego wynika, że Instrukcja techniczna O-3 w zakresie zasad kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej jest sprzeczna z nowym rozporządzeniem, w związku tym jej zapisy nie zachowują mocy od 22 grudnia 2011 r.
Czy według was, powyższy tok rozumowania jest poprawny i mogę z nim jutro iść do Geodety Powiatowego?
Pozdrawiam, Wojtek.

"Przed biurokracją ratuje nas jedynie jej nieefektywność."

Offline yabril

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 170
Re: Nowe standardy POMIARÓW - pytania do Śląskiego WINGiK-a.
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lutego 2012, 13:26 »
Niestety nie udało się. Przedstawiłem argumenty z poprzedniego postu swojemu Geodecie Powiatowemu, ale "on tego tak nie widzi". Zaproponował, że szkice, dzienniki, obliczenia osnowy,, wykazy współrzędnych, i nowe opisy topograficzne będą kompletowane jako Operat Techniczny, a pozostałe materiały jako Zasób Przejściowy. Fajnie co nie?
Pozdrawiam, Wojtek.

"Przed biurokracją ratuje nas jedynie jej nieefektywność."