Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Mapa do celów projektowych - linie rozgranicząjące.  (Przeczytany 20036 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
Witam.

Ponieważ ostatnio borykamy się w naszym ośrodku z nowymi zasadami sporządzania map do celów projektowych, proszę o Wasze opinie, najlepiej poparte jakimiś przepisami albo ugruntowaną i stosowaną praktyką, w następujących kwestiach:

1. Co to są opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp.?

Treść mdcp (zgodnie z rozporządzeniem z 1995r.) powinna bowiem zawierać właśnie takie linie, jeżeli zostały ustalone w mpzp lub decyzji o wzizt. Jak należy rozumieć określenie "opracowane geodezyjnie"? Czy linia na rysunku planu o grubości kilku milimetrów to linia "ustalona" i jednocześnie "opracowana geodezyjnie"? Czy może chodzi tutaj o to, że linie "opracowane geodezyjnie" mają być określone za pomocą współrzędnych punktów ich załamania?

2. Czy geodeta wykonujący mdcp ma jedynie wkreślić na tę mapę "opracowane geodezyjnie" linie rozgraniczające (a więc wcześniej opracowane), czy też może je samodzielnie"geodezyjnie opracować"?

Jeżeli miałby je opracowywać, to jakie zasady (a może nawet procedury) obowiązują przy tego rodzaju opracowaniu? No i czy w/w linie można opracować geodezyjnie w zakresie jednej działki ewidencyjnej + "kołnierz" 30m.?

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2013, 09:45 przez Adam Wójcik »
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 11.62 Opera 11.62
Odp: Mapa do celów projektowych - linie rozgranicząjące.
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maja 2013, 19:24 »
Cytuj
Co to są opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg ?

Może ze trzy lata temu widziałam pismo pewnego Geodety Powiatowego skierowane do Kierownika Wydziału Budownictwa w pewnym starostwie, w związku z  zapytaniem, dlaczego nie wymaga, aby na mdcp takie linie się znajdowały.

Nie pamiętam dokładnie treści tego pisma, ale ów GP odpowiedział mniej wiecej tak, że na mdcp nie ma takich linii, ponieważ w istniejących mpzp brak jest” opracowanych  geodezyjnie”  linii rozgraniczających. Zinterpretował ten przepis – moim zdaniem słusznie- , że geodeta wykonujący mdcp, jedynie może nanieść takie linie, jeżeli zostały wcześniej w mpzp opracowane, a nie żeby miał je dopiero opracowywać ( nie wiadomo zresztą jak ).

W każdym razie, w moim terenie nie nanosimy takich linii.... Bo przecież, ta gruba kreska w mpzp, to przecież nie „ linia opracowana geodezyjnie”.

Ja, Adamie, nie wiem niestety, co to jest " opracowana geodezyjnie linia rozgraniczająca"

Pozdrawiam, Ula :)
Pozdrawiam, Ula

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
Odp: Mapa do celów projektowych - linie rozgranicząjące.
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Maja 2013, 20:23 »
A czy, opracowanie w/w linii nie powinno wiązać się z przyjęciem takiej dokumentacji do zasobu? Prace geodezyjne - co do zasady - winny być zgłaszane, a po ich wykonaniu dokumentacja winna zostać przekazana do pzgik... Może napiszemy oficjalne pismo do Ośrodka o wskazanie operatu technicznego i wydanie materiałów z tego operatu? Pani Inspektor twierdzi, że linie te mają być wniesione na mdcp. Znaczy się, że ma tajną wiedzę że takie opracowanie w zasobie istnieje... Jakkolwiek chyba to mało prawdopodobne: skoro dokumentacja taka byłaby do zasobu przyjęta, to przecież te dane winny były się znaleźć na mapie zasadniczej... A nic takiego mapa ta nie zawiera...
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline stardust

 • Komisja Rewizyjna
 • ****
 • Wiadomości: 881
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
Odp: Mapa do celów projektowych - linie rozgranicząjące.
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Maja 2013, 10:29 »
Kilka lat temu czytałem gdzieś (może niebieskie forum?), że w Warszawie geodeta wykonując mdcp opracowywał geodezyjne linie z planu (czyli określał współrzędne punktów załomowych). Urząd natomiast gromadził te opracowania w jednym miejscu. Linie raz opracowane były już święte. Jeżeli następny geodeta wykonywał mdcp to wykorzystywał już opracowane współrzędne,  ewentualnie dorabiał współrzędne tam gdzie ich jeszcze nie było.

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 11.62 Opera 11.62
Odp: Mapa do celów projektowych - linie rozgranicząjące.
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Maja 2013, 12:36 »
No i " wykrakałeś " Adamie.

Włąśnie przed chwilą " System elektronicznej obsługi Wykonawcy Geodezyjnego" PODGiK w Krakowie, przesłał taką uwagę do mdcp : " mapa do celów projektowych powinna zawierać linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu ustalone w MPZP- par.6.1 pkt 1 rozporządzenia ministra gosp. przestrzennej i bud. w2 sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych...z dnia 21.02.1995r.".

Zapomniano tylko o istotnym " szczególe", ze linie te mają być " opracowane geodezyjnie.

Jeżeli opracowanie geodezyjne ma polegać na ustaleniu współrzędnych punktów załamania , to trzeba wyjaśnić, jakie obowiązują zasady kreślenia tych grubych linii w mpzp, czy środek tej krechy  jest tą " opracowaną geodezyjnie linią ?..... No i jaki zakres uprawnień jest do tego potrzebny?....

A może takie linie powinny być ustalane na etapie tworzenia mpzp...?

Pozdrawiam, Ula  :)
Pozdrawiam, Ula

Offline stardust

 • Komisja Rewizyjna
 • ****
 • Wiadomości: 881
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
Odp: Mapa do celów projektowych - linie rozgranicząjące.
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Maja 2013, 12:56 »
W Jastrzębiu Zdroju (wol. śląskie) te linie są na mapie zasadniczej (numerycznej).

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
Odp: Mapa do celów projektowych - linie rozgranicząjące.
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2013, 11:12 »
Pewną wskazówką w omawianym temacie są postanowienia poniższego dokumentu, opracowanego przez GUGiK:

Wytyczne Techniczne G-3.1 - POMIARY I OPRACOWANIA REALIZACYJNE - Wydanie 2007r.

§ 1 Przedmiot i zakres wytycznych
1. Wytyczne techniczne opisują prace geodezyjne i kartograficzne związane z planowaniem przestrzennym oraz projektowaniem, budową, remontem i utrzymaniem obiektów budowlanych (w rozumieniu przepisów prawa budowlanego).

2. W szczególności wytyczne określają zasady:
- opracowania map do celów projektowych,
- zakładania osnów realizacyjnych,
- tyczenia obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich,
- pomiaru powykonawczego,
- pomiarów i opracowania wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń.

3. Zasady, o których mowa w ust. 2, nie naruszają normy PN-ISO 4463 Metody pomiarowe w budownictwie.


§ 13 Sprawozdanie techniczne
1. W sprawozdaniu technicznym podaje się informacje określające:
- zakres wykonanego pomiaru sytuacyjnego i wysokościowego,
- stan osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej,
- stan danych ewidencji gruntów i budynków,
- stan danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- sposób wykonania mapy,
- stan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie geodezyjnego opracowania linii rozgraniczających,
- ustanowione służebności gruntowe przejścia i przejazdu,
- wykonane pomiary dodatkowe.


Jakkolwiek wytyczne techniczne nigdy nie stanowiły obowiązującego standardu technicznego, a obecnie Instrukcja Techniczna G-3 przestała też już obowiązywać, to jednak z tych wytycznych jasno wynika, że "opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające' mają (i miały do tej pory) wynikać z planu miejscowego, a nie że mają być opracowywane przez geodetę.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline stardust

 • Komisja Rewizyjna
 • ****
 • Wiadomości: 881
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
Odp: Mapa do celów projektowych - linie rozgranicząjące.
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2013, 11:59 »
Cytat:  "opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające' mają (i miały do tej pory) wynikać z planu miejscowego, a nie że mają być opracowywane przez geodetę.

Oczywiście. Linie te wynikają z planu miejscowego (są na tym planie). My mamy je tylko z tego planu przenieść na mdcp. I z postaci tego planu (analogowy, cyfrowy) oraz z postaci mdcp (analogowa, cyfrowa) wynika nasze postępowanie czyli sposób "geodezyjnego opracowania linii rozgraniczających".

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
Odp: Mapa do celów projektowych - linie rozgranicząjące.
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Maja 2013, 12:31 »
Z mojego rozumienia tego przepisu wcale wcale nie wynika, że geodeta - w ramach wykonywania mdcp - ma obowiązek "opracowywać geodezyjnie" te linie, ale jedynie"przenieść" je na mdcp, jeżeli w planie miejscowym zostały ustalone i geodezyjnie opracowane.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline stardust

 • Komisja Rewizyjna
 • ****
 • Wiadomości: 881
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
Odp: Mapa do celów projektowych - linie rozgranicząjące.
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Maja 2013, 12:59 »
Jeżeli dostaniesz "wyrys" z planu w postaci DXF czy DWG to oczywiście Twoje opracowanie skończy się na wklejeniu tych linii na Twoją mdcp. A co jezeli plan jest analogowy a Twoja mdcp jest cyfrowa?

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • http://wbgsc.pl
Odp: Mapa do celów projektowych - linie rozgranicząjące.
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Maja 2013, 16:18 »
W rejonie naszego działania odkąd pamiętam treścią mdcp była zawsze treść MPZP, tak jak i "projekty" ZUD-owskie z ostatnich 3 lat. Dawno temu przestaliśmy się zastanawiać co też może oznaczać użyty w rozporządzeniu z 1995 r. zwrot "opracowane geodezyjnie". Przede wszystkim to, to "rozporządzenie" było przygotowane przez pion "budowlany" a nie GUGiK. Dlatego takich "kwiatków" jest w nim więcej. Sławetne "dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie" mapy na której ma być przygotowany projekt zagospodarowania... również przez bardzo długo był kontrowersyjny. Nie do końca było jasne czy ksero mapy 1:2000 powiększonej do 1:500 to było to o co chodziło w "rozporządzeniu". Sprawdzanie kartometryczności w naszym rejonie zawsze takie powiększone "mapy" przez projektantów  ;) eliminowało np. z uzgodnienia na ZUD-zie - § 9 ust. 6 pkt 2 rozp. ws gesut oraz zudp z 2001 r. Ten przepis, był zaprojektowany przez GUGiK, i odpowiednio wyprostował niektóre treści z rozp. 1995 r.

Ponadto chyba musimy pamiętać, że w roku 1995 "opracowane geodezyjnie" oznaczało to, że na "mapę" linie rozgraniczające... miał wnieść geodeta, a nie projektant. Mapy pod projekty były wtedy wyłącznie analogowe, bo projektanci  18 lat temu o "numeryce" to niewiele wiedzieli. Są też regiony, że do dzisiaj wspomaganie cadowskie w projektach jest rzadko stosowane. Albo jak już... to szkoda gadać, układy lokalne, skale skażone itp. A mdcp w takim mieście Opolu nadal są bez granic terenów o innym przeznaczeniu z MPZP, ale mają o tym pomyśleć... :D

W tak zwanym międzyczasie ustawa o planowaniu przestrzennym radykalnie zmieniła "podkład" geodezyjny dla planowania.  Mapy w większości topograficzne zastąpiono w ustawie z 2003 r.  "urzędowymi" (Art. 16 uopizp) kopiami map zasadniczych, a dla planów ustalono podstawową skalę 1:1000 (taką np. ma nasza gmina). Oczywiście aby w takiej skali było to możliwe to MPZP wykonane na podstawie nowych przepisów są plikami komputerowymi np. w pdf. Wtedy wkalibrowanie takiego materiału w wektorową mdcp nie nastręcza żadnych problemów, czy to gruba czy cienka linia, to już nie problem. Ponadto, w związku z rozporządzeniem ws wymaganego zakresu projektu mpzp z 2003 r. wszystkie "plany" sporządzone pod rządem tych przepisów oprócz linii i oznaczeń graficznych zawierają zwymiarowania, np. linia zabud. 5 m od linii granic drogi itd.
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
Odp: Mapa do celów projektowych - linie rozgranicząjące.
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Czerwca 2013, 22:30 »
Dzisiaj w naszej firmie powołany został Departament ds. Geodezyjnego Opracowywania Osi Dróg i Linii Rozgraniczających Tereny o Różnym Przeznaczeniu dla Gmin Powiatu Legionowskiego (w skrócie DGOODiLRToRP). Zostałem Dyrektorem tego nowego Departamentu... :)

I wydałem dzisiaj 3 Zarządzenia, wszystkie dotyczące zatwierdzenia projektów osi dróg i linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu.  Bo sprawy są pilne... Wykonujemy mapy do celów projektowych, a nasza Pani Inspektor w PODGiK w Legionowie uparła się, że to geodeta winien opracować geodezyjnie osie dróg i linie rozgraniczające. No to geodeta (żona) opracowała i zwróciła się do mojego Departamentu o zatwierdzenie projektów. Projekty były OK (tak jak w mpzp, tak i w projektach osie i linie zostały wkreślone flamastrem), więc z zatwierdzeniem nie było problemów. Myślę, że sprawy już "ruszą z kopyta"...

Fajnie to wygląda: np. oś drogi Leśnej w m. Skrzeszew zatwierdzona Zarządzeniem DGOODiLRToRP nr 1/2013 z dnia 13 czerwca 2013r...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.

PS. Muszę chyba wyrobić nową pieczątkę... Bo jak na razie jedynie posiadam pieczątkę imienną i datownik. A tu się okazuje, że przydałaby się jeszcze pieczątka "Dyrektor DGOODiLRToRP"...
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline pandrzej

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 611
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.72 Chrome 28.0.1500.72
Odp: Mapa do celów projektowych - linie rozgranicząjące.
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Lipca 2013, 13:26 »
Nikt tutaj nie wspomniał o części opisowej MPZP, w której często znajdują się informacje na temat tego, co rysujący miał na myśli - czyli np informacje o odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od osi jezdni, albo informacji, jak daleko sięga tzw "budowlanka".

Moim zdaniem geodezyjne opracowanie takiego planu polega także na przeczytaniu tej części opisowej i podobnie jak np w przypadku opracowywania geodezyjnego projektu zagospodarowania działki, zgadnięcie, "co poeta miał na myśli" wkreślając różne, często niezwiązane ze sobą i z terenem kreseczki na mapę.

Offline Mirek57

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 129
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 22.0 Firefox 22.0
Odp: Mapa do celów projektowych - linie rozgranicząjące.
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Lipca 2013, 14:07 »
A u nas linie rozgraniczające są treścią fakultatywną mapy zasadniczej, wnosimy je na życzenie projektanta z mpzp na zasadzie np. w tresci opisowej  KL droga publiczna docelowa szerokość 20 m obecnie wg. operatu 18 m, gruba linia na mapie analogowej po jednej stronie drogi więc nic prostszego jak przesunięcie równoległe granicy drogi o stałą szerokość 2 m, co do innych obszarów przeważnie plany są w pdf więc ja robię to tak:
drukuję pdf z obszarem który mnie interesuje, nastepnie robię skan w tif lub pcx i kalibruję go transformacją do wyboru Helmerta, biliniową, afiniczną lub konformeną albo na siatkę kwadratów jeżeli mpzp jest w sekcjach albo też na granice jeśli w mapach jednostkowych. problem wynika czasami taki że obszar np. pod zabudowę jest uwieszony do konturu lasu gdzie do niego dochodzi, po czym biegnię po konturze i odchodzi. Pomiar użytku jest z przed 30 lat, po pomiarze jest zupełnie inny kontur więc obszar z mpzp albo do niego nie dochodzi albo wchodzi w las, i zaczynają się dywagację urzędników przy postanowieniu bo ja dociągam obszar do istniejącego aktualnego konturu, a urzędnik zaczyna pisać, że obowiązuje linia wg. planu a przecież gdyby projektant miał aktualny kontur użytku do dopiął by swój obszar tak jak ja to zrobiłem, a tak w postanowieniu mam zapis, że działka składa się z obszaru MNU i ZL, fajne nieprawdaż
Mirek
pozdrawiam Mirek

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 22.0 Firefox 22.0
Odp: Mapa do celów projektowych - linie rozgranicząjące.
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Lipca 2013, 07:13 »
Okazało się, że już nie trzeba u nas opracowywać geodezyjnie linii rozgraniczających... W tej sytuacji powstały w naszym biurze Departament ulega likwidacji... :)

Zapewne fajnie wyglądają te moje Zarządzenia załączone do dokumentacji włączonej do zasobu... Niech sobie inni geodeci i nadzór pooglądają... :)

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...