*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneZapowiedź Walnego Zebrania Członków PTG - Wiosna 2015

Komitet organizacyjny powołany przez Prezesa PTG informuje, że został uzgodniony termin Wiosennego Walnego Sprawozdawczo – Finansowego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego na 20 czerwca 2015r., które odbędzie się w Hotelu Agat w Piotrkowie Trybunalskim (znany z ostatniego Sympozjum) z rezerwacją czasową 19-20-21 czerwca.

Oprócz tematyki finansowej, spotkanie będzie także poświęcone dyskusji nad zaproponowanym przez Zespół Roboczy tezom do ustawy o Samorządzie Zawodowym, w którym to Zespole uczestniczyli również przedstawiciele PTG. W przerwach obrad proponuje się ponadto krótkie prezentacje sprzętu pomiarowego i możliwości technicznych w konwencji zawodów pomiędzy kilkoma ekipami firm oferujących sprzęt geodezyjny.

Prosimy Członków Towarzystwa oraz Sympatyków o zarezerwowanie sobie czasu na to spotkanie. Oficjalne zawiadomienie oraz bardziej szczegółowe informacje o planowanym Zebraniu zostaną ogłoszone w terminie późniejszym. Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres e-mail: WalneWiosna2015@ptg-org.pl

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *