*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneWalne Zebranie Członków PTG z udziałem przedstawicieli geodezyjnego środowiska naukowego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w organizowanym przez nas Walnym Zebraniu Członków, które zaplanowaliśmy na dzień 31 maja br. w m. Radziejowice, weźmie udział znany przedstawiciel geodezyjnego środowiska naukowego

Pan dr Waldemar IZDEBSKI - pracownik Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

W spotkaniu potwierdziła uczestnictwo także inna znana osoba, związana z polską geodezją.

Jednocześnie z przykrością informujemy, że w naszym Zebraniu nie będzie uczestniczył – jak wcześniej to zapowiadaliśmy - przedstawiciel Głównego Geodety Kraju.

Pan Kazimierz Bujakowski poinformował nas bowiem, że w związku z nawarstwieniem się dodatkowych, wcześniej nie planowanych, prac związanych z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie jest w stanie wyznaczyć jakiejkolwiek osoby do uczestnictwa w naszym spotkaniu. GGK wyraził jednocześnie przekonanie, że ta sytuacja jest przejściowa, i zadeklarował, że możliwe będzie przeprowadzenie rozmów o projektowanej nowelizacji rozporządzenia ws. standardów technicznych, a także na temat innych spraw dotyczących geodezji, w późniejszym terminie, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie. PTG przyjmuje tę wiadomość ze zrozumieniem, a także z przekonaniem, że prace obecnie prowadzone w GUGiK – związane z nowelizacją ustawy Pgik - są priorytetowe, gdyż mają kluczowe znaczenie dla polskiej geodezji. Jednocześnie jako zwolennicy prowadzenia konstruktywnego dialogu pomiędzy administracją a wykonawstwem geodezyjnym deklarujemy, że z pewnością weźmiemy udział w inicjowanych przez GGK rozmowach dotyczących nowelizacji standardów technicznych, jak i w zakresie omówienia innych spraw dotyczących geodezji i kartografii.

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *