*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneWażne orzeczenia WSA, NSA i SN z zakresu geodezji i kartografii

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie internetowej sukcesywnie zamieszczamy teksty istotnych orzeczeń Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, wydawanych w zakresie geodezji i kartografii, a także odnoszących się do ogólnych zasad postępowania administracyjnego i cywilnego.  

Orzeczenia pogrupowane zostały w poniższych kategoriach:

1. Podziały nieruchomości
2. Rozgraniczenia
3. Aktualizacja ewidencji
4. Księgi wieczyste
5. Odmowa przyjęcia dokumentacji do pzgik
6. Inne

Zapraszamy do lektury zamieszczonych orzeczeń (orzeczenia zostały zamieszczone w lewej części naszej strony internetowej w zakładce "Orzeczenia NSA, WSA, SN"). Jednocześnie prosimy o zgłaszanie sugestii i propozycji rozszerzenia i wzbogacenia naszej bazy orzeczeń na adres zarzad@ptg-org.pl.

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *