*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneUzupełnienie programu Zjazdu PTG - jesień 2014

Zarząd PTG niniejszym informuje, że udział w zbliżającym się Zjeździe PTG potwierdził dr Adam KLIMEK, Kierownik Biura Programu Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (SAGiK), współautor książki  „Administracja publiczna. Poprzez proces do struktury. Koncepcja instytucji katastru” oraz artykułu zamieszczonego w ostatnich dniach w dzienniku Rzeczpospolita „Rewolucja w geodezji a ład prawny gruntów”. Informujemy, że na naszym spotkaniu zostanie przedstawiony przez niego referat nt „Przesłanki zmian strukturalnych w geodezji. Koncepcja instytucji katastru”.

Udział w Zjeździe zapowiedział również Pan Janusz WENTA, Geodeta Powiatowy z Wejherowa, przedstawiciel powiatu będącego Liderem Programu SAGiK, porozumienia 18-tu powiatów województwa pomorskiego, które zostało wyróżnione wieloma nagrodami, między innymi za ujednolicanie procedur, usprawnienie obsługi wykonawców i interesantów przez dbałość o przejrzystość informacji, a także za upowszechnienie najlepszych przykładów współdziałania samorządów w trosce o wypracowanie właściwych wzorów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.


Uzupełniony porządek Zjazdu PTG:  Agenda

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *