*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneUdział PTG w pracach Zespołu doradczego Ministra Infrasrtuktury i Budowanictwa ds. geodezji

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, iż z ramienia naszego Stowarzyszenia do udziału pracach zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii zgłoszonych zostało dwoje Członków Zarządu PTG: kol Dorota PWAŁOWSKA - BASZAK oraz kol. Radosław SMYK.

Poniżej przedstawiamy tekst pisma Pana Ministra Tomasza ŻUCHOWSKIEGO z dnia 22 marca 2017r., skierowanego w tej sprawie do Prezesa Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2017-03-22_Zaproszenie_MIB_do_udzialu_PTG_w_pracach_Zespolu_doradczego_ds_geodezji.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2017-03-22_Zaproszenie_MIB_do_udzialu_PTG_w_pracach_Zespolu_doradczego_ds_geodezji.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *