*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneTomaszowskie Stowarzyszenie Geodetów


Z satysfakcją informujemy, że 17 marca 2016r. powstało kolejne stowarzyszenie lokalne -  Tomaszowskie Stowarzyszenie Geodetów.

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. Tomaszów Lubelski, ul. Rolnicza 10.  Organizacja aktualnie zrzesza 15 członków i działa na zasadach stowarzyszenia zwykłego. Swoją działalność prowadzi głównie na terenie powiatu tomaszowskiego, lecz nie zamyka się na problemy współczesnej geodezji tylko w granicach tego powiatu.

Główne cele i założenia TSG:
•   Reprezentacja, ochrona i wsparcie interesów wykonawców geodezyjnych zrzeszonych w TSG;
•   Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zrzeszonych w TSG członków oraz ich integracja;
•   Działanie na rzecz propagowania postaw i działań sprzyjających rozwojowi zawodu geodety;
•   Współtworzenie sektora wymiany informacji i doświadczeń dotyczących realizacji prac geodezyjnych;
•   Monitorowanie zmian w przepisach regulujących prace geodezyjne;
•    Działanie  wobec braku praworządności organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ;
•   Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz poprawy aktualnej sytuacji tej branży.

Dane Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu – Tomasz SAK
Adres do korespondencji: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Rolnicza 10
Adres e-mail: tsg.tomaszow.lubelski@gmail.com

Genezę powstania TSG tak komentuje Prezes Zarządu – kol. Tomasz SAK:
Cytuj
Tomaszowskie Stowarzyszenie powstało z mojej inicjatywy i było to spowodowane przysłowiowym przelaniem kropli w morzu problemów nawarstwiających się w miejscowym ODGiKu. Stowarzyszenie nie powstało by również gdyby nie bezinteresowna pomoc Jakuba Piechoty. Obecnie, oficjalnie mamy 15 członków i kilku chętnych do wstąpienia. Naszym celem nie jest jedynie walka z przysłowiową biurokracją ale również wzajemna edukacja  oraz chociaż częściowe przywrócenie na naszym terenie etyki zawodowej.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne popiera tę kolejną oddolną inicjatywę i życzy jej powodzenia. Liczymy, że nasze wzajemne relacje będą rozwijanie, z korzyścią dla obu organizacji. Ze swojej strony deklarujemy wolę do podjęcia takiej współpracy.  

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *