*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneStanowisko Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego w sprawie realizacji Porozumienia Apel 45

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego w sprawie realizacji Porozumienia APEL45.

Od pewnego czasu przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego  działający w Komitecie Wykonawczym Apelu 45, oraz sam Zarząd PTG, prowadziły  rozmowy z pozostałymi członkami Komitetu w sprawie praktycznej formy realizacji treści Porozumienia i formuły działania samego Komitetu. Polskie  Towarzystwo Geodezyjne, ze względów statutowych nie mogło się zgodzić na przekazanie stałego pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia w ręce podmiotu zewnętrznego. Zgłaszaliśmy również  zastrzeżenia co do merytorycznej tematyki prac, która z całą pewnością wykraczała poza wnioski zawarte w Apelu. Pomimo przedstawiania propozycji które mogły formalnemu problemowi zaradzić pozostali członkowie Komitetu nie wyrazili zgody na zmianę przyjętej  formuły działania.
W związku z powyższym Zarząd PTG stwierdził, że ponieważ tekst Porozumienia nie daje drogi do znalezienia innych rozwiązań, formułę współpracy wyrażoną w Porozumieniu należy z naszej strony uznać za wyczerpaną. W załączeniu zamieszczamy pismo przekazane na ręce Przewodniczącego Komitetu.


Stanowisko PTG<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/25-01-19_Apel45.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/25-01-19_Apel45.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *