*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneStanowisko Ministerstwa Cyfryzacji ws. danych zgromadzonych w PZGiK jako rejestru publicznego

Poniżej publikujemy stanowisko Departamentu Prawnego Ministerstwa Cyfryzacji ws. uznania danych zgromadzonych w operatach technicznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za dane tworzące rejestr publiczny, w rozumieniu ustawy o informatyzacji.

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma//_Inne/2017-04-07_Stanowisko_MC_ws_PZGiK.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma//_Inne/2017-04-07_Stanowisko_MC_ws_PZGiK.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *