*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneSenacka inicjatywa ustawodawcza ws. nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego

W dniu 2 marca 2015r. Komisja Ustawodawcza Senatu RP skierowała formalny wniosek do Marszałka Senatu w sprawie podjęcia postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

Z uwagą zapoznaliśmy się z tym projektem. Ponieważ postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się tej - w końcu zaskakującej - senackiej inicjatywie okazało się, że na stronach internetowych Senatu jest dostępny zapis wideo z posiedzenia Komisji Ustawodawczej, na której był procedowany projekt. Nie ukrywany, że przebieg tego wyjątkowo krótkiego posiedzenia zrobił na nas niemałe wrażenie... Zapis wideo z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Senatu w dniu 25 lutego 2014r.

Z pewnością Polskie Towarzystwo Geodezyjne, już tradycyjnie, weźmie czynny udział w pracach legislacyjnych nad tą kolejną nowelizacją...

Poniżej przedstawiamy ponadto tekst senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2015-03-02_Senacki_projekt_zmiany_ustawy_Pgk_Druk_Nr_842.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2015-03-02_Senacki_projekt_zmiany_ustawy_Pgk_Druk_Nr_842.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *