*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneSWD Edytor


SWD Edytor to program służący zarówno do odczytywania danych pozyskiwanych w plikach SWD i SWG, jak również do modyfikowania tych danych na mapie poprzez tworzenie nowych obiektów lub kopiowanie istniejących obiektów na założone własne warstwy i ich późniejszą edycję. Umożliwia on między innymi wydruki mapy,  danych dotyczące działek, punktów granicznych, punktów użytków i punktów budynków, a także eksport danych opisowych i graficznych do popularnych plików txt, csv, html oraz dxf lub tif. Pozwala na łączenie wielu plików SWD w jedną całość i aktualizację nowo pozyskanych danych w założonych plikach. W swych raportach daje spójne i przejrzyste informacje o właścicielach, działkach i punktach poprzez możliwość sortowania danych w poszczególnych kolumnach tabel. Aktywne połączenie danych opisowych z mapą pozwala na uzyskanie szybkich informacji o wszystkich obiektach, takich jak np. dane działki i poszczególnych punktów z informacją o ich pochodzeniu. Praca na mapie pozwala między innymi na szybkie wyszukiwanie danych, przesuwania napisów lub szybką informację o wybranych obiektach. Dane opisowe pozyskiwane są w formie informacji o działce lub w formie wypisu z rejestru gruntów dla wszystkich działek w danej pozycji rejestrowej. Możliwość indywidualnego zarządzania oknami tabel, w tym ustawienia okna mapy w oddzielnym panelu, daje dużą swobodę w pozyskiwaniu szybkich informacji.
 
SWD Edytor to program polecany zarówno dla geodetów, jak i  projektantów lub rzeczoznawców. Wypełnia on również wymagania instytucji zainteresowanych pozyskiwaniem szybkich informacji o zarządzanych gruntach i obiektach ewidencyjnych, dając również możliwość aktualizacji swoich baz danych wraz z tworzeniem własnych danych na mapie poprzez zakładanie nowych indywidualnych warstw.


Przy zakupie programu przez członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego przewidziana jest 15% zniżka.  
Więcej informacji na stronie: SWD Edytor...Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *