*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneUwaga zmiana Rachunku bankowego dla Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego

Informacja o zmianie rachunku bankowego PTG

   W związku z wypowiedzeniem dotychczasowego rachunku bankowego Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego złożonym przez posiadacza rachunku  w dniu 30-08-2018 informuje, że rachunek bankowy w PKO BANKU POLSKIM zostanie zamknięty w dniu  14-09-2018.
   Nowy rachunek bankowy dla Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego jest prowadzony przez MBank pod numerem 87 1140 2004 0000 3602 7749 1738 .


Rafał Szulejko
Skarbnik PTG

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *