*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneQuo vadis geodezjo

 Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego   publikuje  artykuł  Radosława  Smyka  w  którym  nasz  kolega  identyfikuje  istotne  dla  naszego  środowiska  występujące  od  lat  problemy , które  konsekwentnie  są  ignorowane  przez  centralne  organy  służby  geodezyjnej  i  kartograficznej  i  polityków.

 Polskie  Towarzystwo  Geodezyjne  od  wielu  lat  występuje  do  odpowiednich  organów  z  wnioskami, petycjami  w  których  wskazuje  na  występujące  nieprawidłowości, niespójności  w  przepisach  obowiązujących  w  dziedzinie  geodezji  i  kartografii.  Niestety, każda  kolejna  nowelizacja  przepisów jedynie  pogłębia  i  utrwala  niespójny  i  niewydolny  system  pomijając  ważne  dla  naszego  środowiska  problemy  doprowadzając  do  pogłębienia  się  kryzysu  wartości, a  w  konsekwencji  do  braku  możliwości  realnego  zaspakajania  potrzeb  inwestorów  i  obywateli  w  zakresie  usług  geodezyjnych.

 Polskie  Towarzystwo  Geodezyjne  w  pełni  identyfikuje   się  z  poglądami  wyrażonymi  przez  naszego  kolegę  przedstawionymi  w  załączonym  artykule.


Artykuł  Radka Smyka <a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/quovadis.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/quovadis.pdf</a>[/center]

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *