*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneProkurator Generalny o nowelizacji Pgik: przedłożone propozycje nie wypełniają standardu konstytucyjnego przewidzianego dla postępowań dyscyplinarnych.

Na stronie internetowej Sejmu RP zamieszczona została opinia Prokuratora Generalnego, sporządzona w związku z procesem legislacyjnym dotyczącym nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Lektura stanowiska PG, wyrażona w skierowanym do Szefa Kancelarii Sejmu piśmie z dnia 3 czerwca 2014r. sygn. PG VII G 025/149/14, w pełni potwierdza zasadność zastrzeżeń, jakie Polskie Towarzystwo Geodezyjne zgłaszało w zakresie wadliwości rozwiązań dotyczących odpowiedzialności zawodowej geodetów i kartografów na każdym etapie prac nad tą ustawą. Opinia Prokuratora, cyt: „proponowany model odpowiedzialności dyscyplinarnej, wprawdzie lepiej niż w dotychczasowym stanie prawnym wypełnia konstytucyjne standardy postępowań dyscyplinarnych, ale czyni to nadal w stopniu niedostatecznym”, jest tego najdobitniejszym wyrazem.

Poniżej publikujemy pełny tekst opinii Prokuratora Generalnego.

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-06-03_Stanowisko_Prokuratora_Generalnego_ws._odpowiedzialnosci_dyscyplinarnej.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-06-03_Stanowisko_Prokuratora_Generalnego_ws._odpowiedzialnosci_dyscyplinarnej.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *