*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjnePolskie Towarzystwo Geodezyjne z kontrolą geodety nadal w poczekalni Głównego Geodety Kraju

 Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego poniżej publikuje - jak się wydaje jałową - korespondencję pomiędzy naszym stowarzyszeniem a Głównym Geodetą Kraju, dotyczącą nieprawidłowości w działaniu niektórych wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

  Tak jak już wcześniej informowaliśmy, Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem/skargą/informacją o zajęcie się konkretnymi patologiami na których istnienie i rozprzestrzenianie się w geodezji zwrócili nam uwagę członkowie naszego stowarzyszenia. Analiza naszej skargi ze strony GGK, w zasadzie, nie przekroczyła jeszcze etapu zapoznawania się z meritum podnoszonych przez nas zarzutów.

  Z jednej strony budzi podziw skrupulatność w analizowaniu aspektów formalnych z nią związanych. Chciałoby się by, wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego podlegli GGK, w równie precyzyjny i drobiazgowy sposób, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa i jasną ich wykładnię, uzasadniali swoje prawo do konkretnych działań podejmowanych wobec wykonawców prac geodezyjnych czy osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji w geodezji. Z drugiej strony, pragniemy zwrócić uwagę, że pomimo tej staranności GGK nie uniknął błędów formalnych, w szczególności zastosowanie do naszej skargi art. 63 k.p.a. Uzasadnione zdziwienie może budzić fakt, że centralnemu organowi służby geodezyjnej i kartograficznej umknął fakt, że do działu VIII kpa – skargi i wnioski – co do zasady nie mają zastosowania przepisy działu I-VII kpa.

  Nieprawidłowości i naruszenia praworządności w działaniach wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego na które wskazujemy w skardze, w naszej ocenie, wymagają natychmiastowych działań mających na celu w szczególności doprowadzenie do prawidłowego stosowania prawa powszechnie obowiązującego.

  Na podstawie dotychczasowej korespondencji pomiędzy naszym stowarzyszeniem a GGK mamy uzasadnione podstawy twierdzić, że organ do którego została skierowana nasza skarga robi wszystko, aby sprawę odwlec, nie załatwić, a wyznaczenie terminu na 28 czerwca 2019 roku (pięć miesięcy od daty złożenia skargi) jest tylko potwierdzeniem tego faktu. Próba zbagatelizowania meritum sprawy prowadzi jedynie do pogłębiania istniejących patologii oraz poczucia bezkarności w nadzorowanych przez GGK organach służby geodezyjnej i kartograficznej stopnia wojewódzkiego.

  Polskie Towarzystwo Geodezyjne konsekwentnie będzie dążyć do wyjaśnienia postawionych zarzutów w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego stosując wszelkie dozwolone prawem formy i sposoby działania. Nie zamierzamy czekać kilku miesięcy na następne nic nie wnoszące pismo, stąd nasze ponaglenie, które przedstawiamy poniżej.
 
  Pozostając w oczekiwaniu na merytoryczną reakcję GGK na naszą skargę mamy nadzieję, że sprawy formalne są już między nami wyjaśnione i organ w sposób rzetelny zacznie realizować swój ustawowy obowiązek polegający na sprawowaniu nadzoru nad wojewódzkimi inspektorami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.


Pismo GGK do PTG

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/pismo_GGK.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/pismo_GGK.pdf</a>

Ponaglenie PTG
<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/Ponaglenie_GGK.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/Ponaglenie_GGK.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *