*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjnePodsumowanie konferencji szkoleniowej - Nadrzecze 2016

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego pragnie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji szkoleniowej za bardzo duże zainteresowanie naszą inicjatywą.  Informujemy, że w szkoleniu wzięło udział 100 osób z siedmiu województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, podlaskiego i śląskiego. Administracja geodezyjna stanowiła 25% uczestników i reprezentowała kilkanaście powiatów z wymienionych województw. Z województwa lubelskiego, na którego terenie odbyło się szkolenie, byli przedstawiciele ponad połowy wszystkich powiatów. Pozostali uczestnicy to wykonawcy prac geodezyjnych a także, co warto podkreślić, studenci uczelni geodezyjnych.

Chcemy również podziękować prelegentowi, czyli Szefowi Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru w Katowicach Panu Mirosławowi Puzia. O ile oczekiwania uczestników dotyczące przedstawionych przez niego interpretacji prawnych mogły być różne, a tym samym nie wszystkich zadowoliły przedstawione przez niego stanowiska, to pewne jest, że do szkolenia był świetnie przygotowany merytorycznie oraz uszanował każdą osobę indywidualnie zainteresowaną zapisami w prawie, które dotyczą geodezji. Potwierdza to fakt, że oprócz wcześniej uzgodnionych ogólnych tematów szkolenia, przygotował odpowiedzi na 84 pytania, które zostały mu przekazane wcześniej. Udzielił więc odpowiedzi każdemu, kto zadał pytanie.

Część szkolenia poprowadził Prezes Zarządu PTG Jarosław Formalewicz, który w swej prezentacji i jej omówieniu odniósł się do odpowiedzialności zawodowej i karnej uprawnionych geodetów w odniesieniu do sporządzanej przez nich dokumentacji do celów prawnych. Omówione zostały też techniczne jak i prawne problemy wykonawców wynikające z realizacji zamówień publicznych, gdzie zbyt często specyfikacje przetargowe lekceważą obowiązujące prawo, wymuszając tym samym na uprawnionych geodetach nierzetelną ich realizację, a tym samym wykonywanie dokumentacji mającej znaczenie prawne z nienależytą starannością. Jako główny problem wskazano dość powszechny brak zrozumienia różnic pomiędzy dokumentacją dotycząca podziałów geodezyjnych od dokumentacji, która służy podziałom prawnym. Zarówno tej, stanowiącej załączniki do decyzji przewłaszczeniowych, jak i tej, dotyczącej ujawniania tych zmian w księgach wieczystych.

Współorganizatorami konferencji były stowarzyszenia Geodeci Ziemi Biłgorajskiej oraz Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Chełmskiej.

Informujemy, że prezentacje przedstawione na szkoleniu zostaną przesłane wszystkim uczestnikom drogą e-mail do końca tego miesiąca (prosimy o ew. przesyłanie na pocztę Zarządu PTG swoich adresów mailowych).

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *