*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjnePodstawy teoretyczne samorządu zawodowego geodetów i kartografów

Z inicjatywy Zespołu Roboczego ds opracowania koncepcji samorządu zawodowego, Pani dr Katarzyna WALKOWIAK napisała artykuł pt.: "Podstawy teoretyczne samorządu zawodowego geodetów i kartografów".

Jak informuje Przewodniczący Zespołu Pan Roman KASPRZAK, artykuł ten został przekazany do wiadomości organizacji zawodowych oraz do publikacji w czasopismach branżowych GEODETA i PRZEGLĄD GEODEZYJNY.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-11-12_Podstawy_teoretyczne samorzadu_Walkowiak.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-11-12_Podstawy_teoretyczne samorzadu_Walkowiak.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *