*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjne







Pierwsze posiedzenie zespołu doradczego MIB do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii

Informujemy, że w dniu 9 maja 2017r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii.

"Do zadań zespołu należy analiza przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych w celu opracowania nowych rozwiązań systemowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie:

- standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
- funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Zespół ma przygotować założenia rozwiązań systemowych w zakresie geodezji i kartografii i opracować propozycję brzmienia przepisów zgodnie z przyjętymi założeniami rozwiązań systemowych. Zespół będzie także przedstawiał opinie projektów aktów prawnych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Podczas pierwszego posiedzenia zaproponowano prowadzenie dalszych prac w podzespołach:

- Standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych.
- Geodezja a geoinformacja – nowe wyzwania; określenie standardów, redefinicja systemów informacyjnych państwa.
- Organizacja zawodu geodety i nadawania uprawnień zawodowych.
- Struktura organizacyjna systemu geodezji i kartografii i jej finansowanie oraz organizacja, struktura i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- Ewidencja gruntów i budynków."


Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony internetowej MIB: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797725-p_1.htm

Z ramienia Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego w pracach zespołu biorą udział kol. Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK oraz kol. Radosław SMYK.

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma//_Inne/2017-05-09_Prezentacja_MIB_dot._zespolu_doradczego.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma//_Inne/2017-05-09_Prezentacja_MIB_dot._zespolu_doradczego.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *