*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOgłoszenie o Zjeździe PTG – jesień 2014

ZJAZD  CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEODEZYJNEGO


24-26 października 2014r.

Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy VanTur
Księże Młyny 14a, 99-235 Pęczniew,
http://van-tur.pl/Agenda

24 października 2014r. (piątek)

17.45 – 18.00 otwarcie Zjazdu
18.00 – 20.00 szkolenie pt. „Uprawnienia strony postępowania według KPA”, prowadzone przez Radcę Prawnego mec. Roberta Ostrowskiego
20.00 – 20.30 kolacja
20.30 – 22.30 warsztaty – "Formalne i praktyczne aspekty wzywania i zawiadamiania stron do udziału w planowanych czynnościach geodezyjnych oraz stosowania ogólnych przepisów KPA i KC” prowadzone przez Radcę Prawnego mec. Roberta Ostrowskiego.

25 października 2014r. (sobota)

 9.00 – 10.00  śniadanie
10.00 – 10.30 wystąpienie Prezesa Zarządu PTG z okazji 5-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
10.30 – 10.45 przerwa kawowa
10.45 - 14.00 referat dr Adama Klimka „Przesłanki zmian strukturalnych w geodezji. Koncepcja instytucji katastru” i dyskusja
14.00 – 15.00 obiad
15.00 – 19.00 sympozjum na temat. „Nowelizacja rozporządzenia ws. standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych”
19.00 - 19.30 kolacja
19.30 – 22.00 dyskusje n/t bieżących spraw PTG i realizacji prac geodezyjnych

26 października 2014r. (niedziela)

9.00 – 10.00  śniadanie
10.00 – 11.00 podsumowanie i zakończenie Zjazdu.


Koszt uczestnictwa: 320 PLN, w tym 2 noclegi i pełne wyżywienie.
Wpłaty za uczestnictwo w Zjeździe prosimy dokonywać do dnia 17 października 2014r. na konto bankowe PTG nr: 38 1020 2498 0000 8902 0451 4261 z dopiskiem „Zjazd 2014”.

UWAGI:
1. Proponowane zagadnienia i problemy, które chcieliby Państwo omówić na piątkowych warsztatach z Radcą Prawnym, a także wszelkie pytania dotyczące organizacji Zjazdu prosimy zgłaszać na pocztę Zarządu PTG  zarzad@ptg-org.pl
2. Agenda Zjazdu może zostać uzupełniona o dodatkowe elementy, wynikające z potrzeb uczestników Zjazdu oraz ze względów organizacyjnych.

Prezes Zarządu PTG
Jarosław Formalewicz

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *