*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOgłoszenie o Walnym Zebraniu Członków PTG – wiosna 2016

 
OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

Informujemy, że na podstawie §18 ust.2 Statutu
Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
zwołuje
w dniu 4 czerwca 2016r. w m. Piotrków Trybunalski, w godzinach 9.00 - 12.00
Walne Zebranie Członków
Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.


1. Miejsce spotkania:
Sala konferencyjna hotelu Agat m. Piotrków Trybunalski
adres: Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 118
http://www.hotelagat.pl/


2. Organizacja spotkania:

9:00 Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTG.
9.15 Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu PTG za okres 08.11.2015 - 04.06.2016r., sprawozdania finansowego PTG za rok 2015 oraz planu budżetu Stowarzyszenia na rok 2016.
10.00 Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia w/w sprawozdań oraz planu budżetu.
10.30 - 11.00 Przerwa kawowa.

11.00 Warsztaty szkoleniowe nt. "Opracowywanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych". W warsztatach udział weźmie zaproszony przez nas  Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi Pan Wojciech Dyakowski.

14:00 OBIAD

15:00 cd. Warsztatów

18:30 Ognisko, kolacja grillowa – "Impreza ogródkowa" z  Przedstawicielami Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów


3. Koszt pobytu:

Planowany koszt pobytu jednej osoby:

tylko w dniu Walnego Zabrania tj. w sobotę – wynosi 115 zł, i obejmuje wyłącznie koszty egzystencjalne (sala konferencyjna i serwis konferencyjny, obiad kolacja);

pobyt od piątku do soboty – wynosi 225 zł, w pokoju 2-osobowym (kolacja, nocleg, śniadanie, serwis i sala
konferencyjna, obiad, kolacja);

pobyt od piątku do soboty 265 zł, w pokoju 1-osobowym (kolacja, nocleg, śniadanie, serwis i sala  konferencyjna, obiad, kolacja);

pobyt od piątku do niedzieli 285 zł, w pokoju 2-osobowym (kolacja, nocleg, śniadanie, serwis i sala konferencyjna, obiad, kolacja, nocleg, śniadanie);

pobyt od piątku do niedzieli 365 zł, w pokoju 1-osobowym (kolacja, nocleg, śniadanie, serwis i sala konferencyjna, obiad, kolacja, nocleg, śniadanie);

Wszystkie koszty związane są wyłącznie z pokryciem pobytu na Walnym Zebraniu Członków.

Wpłaty za pobyt prosimy dokonywać do dnia 31 maja 2016r. na konto bankowe PTG: 38 1020 2498 0000 8902 0451 4261 z dopiskiem „WiosnaWalne2016”. Dodatkowo prosimy zamieścić słowo FAKTURA oraz dane do faktury gdy Wpłacający będzie sobie życzył takiego dokumentu.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: zarzad@ptg-org.pl

Do uczestnictwa w spotkaniu serdecznie zapraszamy Członków i Sympatyków PTG, a także inne osoby które chciałyby wziąć udział w warsztatach.
Informujemy, że indywidualne zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego zostały ponadto rozesłane do wszystkich Członków Stowarzyszenia drogą mail-ową.
W imieniu Zarządu
Jarosław Formalewicz

Prezes Zarządu PTG

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *