*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOgłoszenie o Walnym Zebraniu Członków PTG – wiosna 2014

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

Na podstawie §18 ust.2 Statutu
Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
zwołuje
w dniu 31 maja 2014r.
Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.


1. Miejsce spotkania:
Gościniec Kluklówka w m. RADZEJOWICE,  powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.
adres: Kluklówka ul. Grodziska 5, 96-325 Radziejowice, mazowieckie
telefon: (46) 857-75-94, (46) 857-77-27
http://www.kuklowka.pl/ogoscincu.php

2. Koszt pobytu:
Planowany koszt pobytu jednej osoby od piątku po południu (30 maja) do godzin południowych w niedzielę (1 czerwca), uwzględniając wszystkie posiłki, noclegi i wynajem sali konferencyjnej, wynosi 300 zł. W przypadku zgłoszenia przyjazdu tylko w sobotę, koszt pobytu wynosi 50 zł (uczestnictwo wraz z obiadem). Wszystkie koszty związane są wyłącznie z pokryciem pobytu na Walnym Zebraniu Członków. Odpłatność za inne terminy uczestnictwa w Zebraniu będą określane, na wniosek zainteresowanych osób, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na adres mail-owy Zarządu.

Wpłaty za pobyt prosimy dokonywać do dnia 28 maja 2014r. na konto bankowe PTG: 38 1020 2498 0000 8902 0451 4261 z dopiskiem „Walne”.

3. Organizacja spotkania:
Na piątek planowane jest spotkanie przybyłych Członków i Sympatyków PTG przy uroczystej kolacji. W sobotę po śniadaniu, o godz.10-tej odbędzie się Walne Zebranie Członków, na którym podsumujemy dotychczasowe nasze działania, w szczególności w zakresie spraw finansowych Stowarzyszenia. Po obiedzie ok. godz.15-tej planowane jest przeprowadzenie dyskusji w zakresie nowelizacji rozporządzenia ws. standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii, a następnie w sprawach organizacyjnych Stowarzyszenia oraz w sprawach bieżących. Na wieczór planowana jest uroczysta kolacja, która zgodnie z tradycją naszego Stowarzyszenia będzie trwała zapewne do późnych godzin nocnych, gdzie wymienimy się naszymi doświadczeniami i poglądami. W niedzielę po śniadaniu każdy wykorzysta swój czas według własnego uznania.

Do uczestniczenia w Zebraniu Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich Członków, a także sympatyków PTG.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania, w tym dotyczące kosztów uczestnictwa w Zebraniu, prosimy kierować drogą e-mail na adres Zarządu PTG: zarzad@ptg-org.pl

Ze  szczegółowymi materiałami dotyczącymi organizacji Walnego Zebrania wszyscy Członkowie PTG mogą zapoznać się w niepublicznej części Forum internetowego.


W imieniu Zarządu
Jarosław Formalewicz

Prezes Zarządu PTG

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *