*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOdpowiedź Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego na wezwanie Głównego Geodety Kraju do uzupełnienia naszego pisma z dnia 11 lutego 2019 r

Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego  informuje, że  w  dniu  11  marca  2019  roku  do  Głównego  Geodety  Kraju  zostało  wysłane  pismo  będące  odpowiedzią  na  wystosowane  do  naszego  stowarzyszenia  wezwania  w  zakresie   złożenia uzupełnienia  naszego  wniosku  poprzez  sprecyzowanie  w  jakim  trybie  zostały  wniesione  nasze  zarzuty  i  żądania.

Głównym  celem  naszego  wystąpienia  z  dnia  11  lutego  2019 roku  jest  zasygnalizowanie  organowi  - Głównemu  Geodecie  Kraju – występujących  nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu  wojewódzkich  inspektorów  nadzoru  geodezyjnego, w  szczególności  w  zakresie prowadzonych  postępowań  kontrolnych   inicjowanych  skargami  obywateli  na  osoby  posiadające  uprawnienia  w  dziedzinie  geodezji  i  kartografii.
 
Nie  chcemy  udowadniać  organom  wadliwości  ich  działania, ale  jedynie  doprowadzić  do  przestrzegania  obowiązujących  przepisów.
W  ocenie  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego  doprowadzenie do pozytywnych skutków będących rezultatem rozpatrzenia podniesionych przez nas problemów winno zostać podjęte w ramach sprawowania ustawowego nadzoru  przez  Głównego  Geodetę  Kraju   nad podległymi podmiotami.


 Odpowiedź  PTG na  pismo  GGK  <a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/PTG_odpowiedz.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/PTG_odpowiedz.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *